Chi phí để hoàn thành dự án: Tổng chi phí để hoàn thành dự án Linux HPC này được ước tính chưa đến 1 USD. Mức chi phí này được tính với giả định rằng bạn chấp nhận các cấu hình được đề xuất và chấm dứt tất cả các tài nguyên trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành dự án.

Trên thực tế, có thể định cấu hình AWS ParallelCluster bằng nhiều cách, tùy theo nhu cầu cụ thể của cụm HPC mong muốn. Tệp cấu hình gọi ra loại phiên bản, kích thước hàng đợi và kích cỡ ổ đĩa EBS tối đa. Khi AWS ParallelCluster được khởi chạy với cài đặt cấu hình tùy chỉnh, chi phí sẽ thay đổi tùy theo thiết lập và mức sử dụng. Thông thường, chúng tôi chỉ cung cấp cụm trong khoảng thời gian cụm được sử dụng. Trong kịch bản này, các chi phí liên quan đến phiên bản EC2 và ổ đĩa EBS được sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi tắt cụm bao gồm mọi bản kết xuất nhanh của ổ đĩa EBS và mọi dữ liệu được lưu trữ trên Amazon S3.

Khi AWS ParallelCluster được duy trì trong một khoảng thời gian kéo dài, Nút chính và ổ đĩa EBS sẽ phát sinh chi phí. Các nút điện toán được phép tăng và giảm quy mô khi cần. Điều này giúp giảm thiểu chi phí vì chỉ tính phí ở những thời điểm sử dụng cụm trên thực tế. Thông thường, Nút chính cũng được khởi động và dừng thủ công ở những thời điểm mà cụm hoạt động.

Mức sử dụng dịch vụ riêng lẻ và chi phí: Giá AWS được tính toán dựa trên mức sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ của bạn. Tổng mức sử dụng kết hợp của mỗi dịch vụ sẽ tạo thành chi phí hàng tháng của bạn. Khám phá các tab bên dưới để tìm hiểu về từng dịch vụ và cách dịch vụ ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn.

 • Amazon EC2

  Mô tả sản phẩm: Dịch vụ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) cho phép bạn khởi chạy các phiên bản máy ảo với nhiều hệ điều hành khác nhau. Bạn có thể chọn từ Ảnh máy Amazon (AMI) hiện tại hoặc nhập hình ảnh máy ảo của riêng bạn. Amazon EC2 cung cấp sức mạnh điện toán chạy các ứng dụng SharePoint Server, SQL Server hoặc Windows Server của bạn.

  Cách tính giá: Phí sử dụng Amazon EC2 được tính dựa trên 4 thành phần: loại phiên bản bạn chọn (EC2 có hơn 40 loại phiên bản với các tùy chọn được tối ưu hóa cho tác vụ điện toán, bộ nhớ, lưu trữ và hơn thế nữa), khu vực thiết lập phiên bản, phần mềm sử dụng và mô hình tính giá mà bạn lựa chọn (phiên bản theo nhu cầu, phiên bản dự trữ, phiên bản spot, v.v.). Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá Amazon EC2.

  Ví dụ về chi phí: Dự án này sẽ thiết lập một cụm chạy trên 4 phiên bản EC2 t2.micro (1 phiên bản chính, 3 nút điện toán) trong 1-2 giờ. Chi phí vào khoảng 0.16 USD.

 • Amazon EBS

  Mô tả sản phẩm: Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cung cấp ổ đĩa lưu trữ mức khối lâu dài để sử dụng với các phiên bản Amazon EC2 trên Đám mây AWS. Mỗi ổ đĩa trên Amazon EBS đều tự động được sao chép trong Vùng sẵn sàng của mình để bảo vệ bạn khỏi bị lỗi cấu phần, đem đến độ khả dụng và độ bền cao. Các ổ đĩa của Amazon EBS đem đến hiệu suất ổn định và có độ trễ thấp cần thiết để chạy khối lượng công việc của bạn. Bạn có thể sao lưu dữ liệu trên các ổ đĩa EBS của mình lên Amazon S3 bằng cách tạo bản kết xuất nhanh tại một thời điểm cụ thể. Bản kết xuất nhanh Amazon EBS chính là các bản sao lưu tăng dần, tức là chỉ những khối trên thiết bị đã có sự thay đổi sau khi bản kết xuất nhanh gần nhất của bạn được lưu.

  Chúng tôi định giá như thế nào: Amazon EBS được định giá dựa trên ba thành phần: khu vực bạn triển khai, loại lưu trữ bạn chọn và khối lượng dữ liệu bạn lưu trữ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Giá Amazon EBS.

  Ví dụ: Dự án này sẽ sử dụng 4 Ổ đĩa EBS 15 GB cho ổ đĩa khởi động và 1 Ổ đĩa EBS 20 GB cho ổ đĩa dùng chung. Tổng cộng là 80 GB được sử dụng trong 1-2 giờ. Chi phí vào khoảng 0.03 USD. Dự án này cũng sẽ sử dụng một bản kết xuất nhanh có kích thước khoảng 20 GB với chi phí khoảng 0.003 USD.