Các tính năng của Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra)

Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra) là dịch vụ cơ sở dữ liệu tương thích với Apache Cassandra được quản lý, có tính khả dụng cao và có khả năng mở rộng. Với Amazon Keyspaces, bạn có thể chạy khối lượng công việc Cassandra của mình trên AWS bằng cách sử dụng cùng mã ứng dụng Cassandra và các công cụ dành cho nhà phát triển mà bạn sử dụng hôm nay. Bạn không cần phải cung cấp, vá hay quản lý máy chủ và cũng không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. Amazon Keyspaces là serverless, do đó bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng và dịch vụ có thể tự động tăng và giảm quy mô các bảng để đáp ứng lưu lượng ứng dụng. Bạn có thể dựng các ứng dụng phục vụ hàng nghìn yêu cầu mỗi giây với dung lượng và thông lượng gần như không giới hạn.

Tương thích với Apache Cassandra

Tương thích với Ngôn ngữ Truy vấn Cassandra (CQL)

Amazon Keyspaces tương thích với API CQL Cassandra mã nguồn mở, do đó bạn có thể di chuyển các bảng Cassandra hiện tại của mình sang Amazon Keyspaces trong khi tiếp tục sử dụng mã ứng dụng hiện có. Tìm hiểu thêm về các API CQL được hỗ trợ.

Hỗ trợ các trình điều khiển Apache Cassandra 2.0 được cấp phép và các công cụ dành cho nhà phát triển hiện có

Bạn có thể sử dụng các trình điều khiển Apache Cassandra 2.0 được cấp phép và các công cụ dành cho nhà phát triển hiện có với Amazon Keyspaces. Các trình điều khiển Cassandra mã nguồn mở có sẵn cho Java, Python, Ruby, .NET, Node.js, PHP, C++ và Perl.

Không cần phải quản lý máy chủ

Chế độ dung lượng theo nhu cầu

Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, bạn không phải cung cấp quá nhiều thông lượng cho khối lượng công việc tối đa ngoài dự kiến. Dung lượng được quản lý tự động và bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về chế độ dung lượng theo nhu cầu trên trang định giá.

Chế độ dung lượng được cấp

Chế độ Provisioned capacity (Dung lượng được cung cấp) giúp bạn tối ưu hóa giá thông lượng nếu bạn có lưu lượng ứng dụng dự đoán được. Chỉ cần chỉ định trước số lần đọc và ghi mỗi giây mà bạn mong muốn ứng dụng của mình thực hiện. Bạn có thể sử dụng auto scaling để tự động điều chỉnh dung lượng bảng của mình nhằm đáp ứng những thay đổi trong lưu lượng ứng dụng để duy trì hiệu năng mà không cần dung lượng vượt mức. Tìm hiểu thêm về chế độ dung lượng được cung cấp trên trang định giá.

Time to Live (TTL) được quản lý hoàn toàn

Sử dụng Time to Live (TTL) để thiết đặt thời gian hết hạn cho hàng và thuộc tính trong bảng Keyspaces cũng như tự động xóa những bản ghi sau khi chúng hết hạn. Keyspaces TTL được quản lý hoàn toàn, vì vậy, bạn không cần quản lý hoặc cung cấp dung lượng đọc/ghi bổ sung. Bạn cũng không cần quản lý tombstone (bản ghi bị xóa) hoặc các hoạt động hệ thống ở cấp độ thấp như nén. Keyspaces tự động xóa dữ liệu đã hết hạn một cách minh bạch. 

Hiệu năng trên quy mô lớn

Hoạt động ổn định ở mọi quy mô

Amazon Keyspaces cung cấp hiệu năng đọc và ghi trong vài mili-giây ở mọi quy mô, do đó bạn có thể dựng ứng dụng có độ trễ thấp để cung cấp trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Quy mô co giãn với thông lượng gần như không giới hạn

Các bảng của Amazon Keyspaces đáp ứng lưu lượng ứng dụng thực tế, với lưu lượng và thông lượng gần như không giới hạn. Không giới hạn về kích thước bảng hoặc số hàng trên mỗi bảng.

Giám sát hiệu năng

Amazon Keyspaces được tích hợp với Amazon CloudWatch. CloudWatch thu thập và xử lý dữ liệu từ Amazon Keyspaces thành các số liệu có thể đọc được, cho phép bạn quan sát cách mà ứng dụng của bạn hoạt động.

Bảo mật và tính khả dụng cao

Được quản lý toàn phần và dung lượng lưu trữ dữ liệu khả dụng cao

Amazon Keyspaces cung cấp quản lý toàn phần và dung lượng lưu trữ dữ liệu khả dụng cao. Dữ liệu bảng của bạn được sao lưu tự động ba lần trên nhiều Vùng sẵn sàng AWS để đảm bảo độ bền.

Sao chép trên nhiều Khu vực

Với Sao chép trên nhiều Khu vực, bạn có thể sao chép dữ liệu bằng cách sao chép tự động, được quản lý toàn phần và ở chế độ chủ động-chủ động trên các Khu vực AWS mà bạn chọn. Sao chép trên nhiều Khu vực sử dụng tính năng sao chép không đồng bộ dựa trên kho lưu trữ và dữ liệu thường được nhân bản trên các Khu vực trong keyspace của bạn trong vòng một giây. Với Sao chép trên nhiều Khu vực, bạn có thể cải thiện cả tính sẵn sàng và khả năng phục hồi mà vẫn hưởng lợi từ hoạt động đọc và ghi cục bộ có độ trễ thấp cho các ứng dụng toàn cầu. Vì tất cả các Khu vực trong keyspace của bạn đều có thể phục vụ đọc và ghi, trong trường hợp xảy ra sự cố ở một Khu vực, bạn có thể phục hồi mà không cần xây dựng bất kỳ logic chuyển đổi dự phòng phức tạp nào hoặc không có bất kỳ tác động nào đến hiệu năng hoặc quy mô của ứng dụng của bạn. Là tính năng được quản lý toàn phần, Sao chép trên nhiều Khu vực cũng loại bỏ sự khó khăn khi giải quyết xung đột cập nhật và khi khắc phục sự cố sai lệch dữ liệu, từ đó giúp bạn tập trung vào ứng dụng của mình.

Khôi phục về một thời điểm

Tính năng Khôi phục về một thời điểm (PITR) bảo vệ các bảng Amazon Keyspaces khỏi hoạt động ghi hoặc xóa do vô tình. PITR liên tục sao lưu dữ liệu bảng Amazon Keyspaces và bạn có thể khôi phục bảng đó về bất kỳ thời điểm nào trong vòng 35 ngày trước đó. Bạn có thể bật PITR hoặc bắt đầu hoạt động sao lưu và khôi phục chỉ với một lần nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc một lệnh gọi API.  

Mã hóa khi đang lưu trữ và khi đang truyền

Theo mặc định, Amazon Keyspaces mã hóa mọi dữ liệu của khách hàng ở trạng thái lưu trữ. Mã hóa ở trạng thái lưu trữ giúp tăng cường bảo mật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các khóa mã hóa được lưu trữ trong AWS Key Management Service. Bạn có thể chọn mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ bằng một khóa chính khách hàng do AWS nắm giữ (mặc định) hoặc bằng một khóa chính khách hàng do khách hàng quản lý, qua đó bạn có thể toàn quyền quản lý cách mã hóa dữ liệu của mình.

Quản lý truy cập

Amazon Keyspaces được tích hợp với AWS Identity and Access Management để giúp bạn quản lý quyền truy nhập vào các bảng và dữ liệu của mình.

Kết nối mạng an toàn

Amazon Keyspaces hỗ trợ kết nối mạng an toàn bằng cách sử dụng TLS. Bạn có thể sử dụng AWS PrivateLink để cung cấp kết nối an toàn giữa các tài nguyên của bạn trong Amazon Keyspaces và Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

SLA về độ khả dụng

Amazon Keyspaces cung cấp SLA về độ khả dụng bằng 99,99% trong Khu vực AWS, cung cấp cho bạn một cam kết chắc chắn về độ khả dụng và không có thời gian ngừng hoạt động theo lịch.

Read the documentation
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Keyspaces bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Keyspaces trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập