Thông tin chung

Amazon Keyspaces là gì?

Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra) là dịch vụ cơ sở dữ liệu tương thích với Apache Cassandra được quản lý, có tính sẵn sàng cao và có khả năng mở rộng. Với Amazon Keyspaces, bạn có thể chạy khối lượng công việc Cassandra trên AWS bằng cách sử dụng cùng mã Ngôn ngữ truy vấn Cassandra (CQL), trình điều khiển Apache 2.0 cấp phép và các công cụ mà bạn hiện đang sử dụng. Amazon Keyspaces sử dụng phiên bản sửa đổi của Apache Cassandra. Chúng tôi đã sửa mã Apache Cassandra để có thể chạy nó như một dịch vụ serverless được quản lý. Bạn không cần phải cung cấp, vá hay quản lý máy chủ và cũng không cần phải cài đặt, bảo trì hoặc vận hành phần mềm. Bảng có thể tự động tăng và giảm quy mô theo tài nguyên, và bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng.

“Tương thích với Cassandra” có nghĩa là gì?

Amazon Keyspaces tương thích với API CQL. Amazon Keyspaces hỗ trợ tất cả các hoạt động thông dụng nhất trên mặt phẳng dữ liệu Cassandra, chẳng hạn như tạo các keyspace và các bảng, đọc dữ liệu và ghi dữ liệu. Amazon Keyspacess là serverless, do đó bạn không cần phải cung cấp, vá hay quản lý máy chủ và cũng không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. Với Amazon Keyspaces, không có chiến lược nén, tombstone hay cài đặt thu gom rác nào để quản lý. Amazon Keyspaces cung cấp cho bạn hiệu năng trong vài mili-giây. Tất cả các lần ghi trong Amazon Keyspaces được sao chép ba lần trên nhiều Vùng sẵn sàng AWS để đảm bảo độ bền và tính sẵn sàng.

Bắt đầu

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Amazon Keyspaces?

Để bắt đầu với Amazon Keyspaces, hãy tạo keyspace và bảng bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc trình điều khiển Cassandra được cấp phép của Apache 2.0.

Tôi có phải thay đổi trình điều khiển máy khách thì mới sử dụng được Keyspaces không?

Không. Amazon Keyspaces hoạt động với các trình điều khiển Cassandra được cấp phép của Apache 2.0.

Làm thế nào để truy cập Amazon Keyspaces?

Bạn có thể sử dụng trình điều khiển Cassandra được cấp phép của Apache 2.0 và các công cụ dành cho nhà phát triển hiện có với Amazon Keyspaces. Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Keyspaces.

Thiết kế gói cước

Thông lượng tối đa mà bảng Amazon Keyspaces có thể hỗ trợ? Kích thước tối đa của bảng? Số mục tối đa có thể được lưu trữ trong một bảng?

Các bảng của Amazon Keyspaces có thể tăng và giảm quy mô theo tài nguyên với lưu lượng và thông lượng gần như không giới hạn. Không giới hạn về kích thước bảng hoặc số hàng mà bạn có thể lưu trữ trong một bảng. Để biết thêm thông tin, xem “Hạn mức” trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Keyspaces.

Tôi có thể kỳ vọng loại hiệu suất như thế nào từ Amazon Keyspaces?

Amazon Keyspaces cung cấp hiệu năng đọc và ghi phía máy chủ trong vài mili-giây một cách ổn định, đồng thời cung cấp tính khả dụng và độ bền dữ liệu cao.

Cách tính giá đối với Amazon Keyspaces sẽ như thế nào?

Amazon Keyspaces có chế độ dung lượng theo nhu cầu và được cung cấp. Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, bạn chỉ trả tiền cho các hoạt động đọc và ghi mà ứng dụng của bạn thực sự thực hiện. Chế độ dung lượng được cung cấp giúp bạn tối ưu hóa giá thông lượng nếu bạn có lưu lượng ứng dụng dự đoán và có thể dự báo trước các yêu cầu về dung lượng. Ngoài ra, Amazon Keyspaces sẽ tính phí cho việc lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu internet tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Định giá Amazon Keyspaces.

Read the documentation
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Keyspaces bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Keyspaces trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập