Đọc và ghi thông lượng

Amazon Keyspaces cung cấp hai chế độ thông lượng để đọc và ghi: theo nhu cầu và được cung cấp. Bạn có thể chọn chế độ thông lượng của bảng để tối ưu hóa giá đọc và ghi dựa trên khả năng dự đoán và sự biến động khối lượng công việc của mình. Bạn cũng có thể thay đổi chế độ dung lượng của bảng một lần mỗi ngày khi bạn tìm hiểu thêm về khối lượng công việc của mình hoặc nếu bạn dự đoán sẽ có lưu lượng truy cập lớn, chẳng hạn như từ một sự kiện một lần hoặc theo mùa.

Chế độ dung lượng theo nhu cầu

Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, bạn chỉ trả tiền cho việc đọc và ghi mà ứng dụng của bạn thực sự thực hiện. Bạn không cần chỉ định trước số lần đọc và ghi mà bạn mong muốn ứng dụng của mình thực hiện. Amazon Keyspaces đáp ứng tức thì khối lượng công việc khi tăng hoặc giảm, nhờ đó nó trở thành lựa chọn tốt cho các ứng dụng có lưu lượng không thể dự đoán.

Chế độ dung lượng được cấp

Chế độ dung lượng được cung cấp giúp bạn tối ưu hóa giá thông lượng nếu bạn có lưu lượng ứng dụng dự đoán và có thể dự báo trước các yêu cầu về dung lượng. Ở chế độ dung lượng được cung cấp, bạn chỉ định số lần đọc và số lần ghi trên mỗi giây mà bạn mong muốn ứng dụng thực hiện. Bạn có thể tự động tăng và giảm dung lượng được cung cấp cho bảng của mình để đáp ứng lưu lượng truy cập ứng dụng thực tế bằng cách cho phép tự động thay đổi quy mô.

Đọc và ghi nhất quán

Amazon Keyspaces lưu trữ dữ liệu lâu dài trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS bằng cách sử dụng hệ số sao chép là ba để có tính sẵn sàng cao.  

Bạn có thể thực hiện việc đọc bằng cách sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE hoặc LOCAL_QUORUM. Tính nhất quán LOCAL_ONE tối ưu hóa hiệu suất và tính khả dụng bằng cách trả về giá trị được trả về đầu tiên từ bất kỳ bản sao lưu trữ nào. Tính nhất quán LOCAL_QUORUM tối ưu hóa tính chính xác của dữ liệu bằng cách yêu cầu ít nhất hai bản sao lưu trữ để trả về một giá trị trước khi giá trị đó được trả về ứng dụng của bạn.  

Tất cả việc ghi trong Amazon Keyspaces được thực hiện với tính nhất quán LOCAL_QUORUM để đảm bảo độ bền.  

Đo lường và định giá theo khu vực

Đo lường các lệnh gọi API để đọc và ghi dữ liệu trong Amazon Keyspaces dựa trên chế độ dung lượng của bảng, mức độ nhất quán của hoạt động và kích thước của dữ liệu.

  • Chế độ dung lượng theo nhu cầu

    Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, các lần đọc được đo bằng các đơn vị yêu cầu đọc (RRU) và các lần ghi được đo bằng các đơn vị yêu cầu ghi (WRU). Mỗi RRU cung cấp đủ dung lượng để đọc tối đa 4 KB dữ liệu mỗi hàng với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Nếu bạn sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE, bạn chỉ được tính phí một nửa RRU cho việc đọc. Mỗi WRU cung cấp đủ dung lượng để ghi tối đa 1 KB dữ liệu mỗi hàng với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Ví dụ: để ghi một hàng có 3 KB dữ liệu cần 3 WRU. Để đọc một hàng có 10 KB dữ liệu cần có 3 RRU sử dụng tính nhất quán LOCAL_QUORUM hoặc 1,5 RRU sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE.

  • Chế độ dung lượng được cấp

    Với chế độ dung lượng được cấp, các lần đọc được đo bằng các đơn vị dung lượng đọc (RCU) và các lần ghi được đo bằng các đơn vị dung lượng ghi (WCU). Mỗi RCU cung cấp đủ dung lượng để đọc tối đa 4 KB dữ liệu mỗi hàng mỗi giây với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Nếu bạn sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE, bạn chỉ được tính phí một nửa RCU cho việc đọc. Mỗi WCU cung cấp đủ dung lượng để ghi tối đa 1 KB dữ liệu mỗi hàng mỗi giây với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Ví dụ: để ghi một hàng với 3 KB dữ liệu mỗi giây cần 3 WCU. Để đọc một hàng có 10 KB dữ liệu mỗi giây cần có 3 RCU sử dụng tính nhất quán LOCAL_QUORUM hoặc 1,5 RCU sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE.

Dung lượng lưu trữ

Với Amazon Keyspaces, bạn không cần phải cung cấp trước dung lượng. Amazon Keyspaces giám sát liên tục kích thước có thể tính phí của các bảng để xác định mức phí lưu trữ.

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu vào và ra dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon Keyspaces. Amazon Keyspaces không tính phí truyền dữ liệu vào, dịch vụ cũng không tính phí dữ liệu truyền giữa Amazon Keyspaces và các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (0,00 USD trên mỗi GB). Dữ liệu truyền giữa các Khu vực AWS, chẳng hạn như giữa Amazon Keyspaces ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và Amazon EC2 ở khu vực Châu Âu (Ireland), sẽ bị tính phí trên cả hai phía truyền. Nằm trong Bậc miễn phí của AWS, bạn nhận được 1 GB truyền dữ liệu ra miễn phí mỗi tháng trên tất cả các dịch vụ AWS ngoại trừ Khu vực AWS GovCloud (US). Để truyền dữ liệu vượt quá 500 TB mỗi tháng, liên hệ với chúng tôi.

AWS PrivateLink đơn giản hóa việc bảo mật dữ liệu được chia sẻ với các ứng dụng dựa trên đám mây bằng cách loại bỏ nguy cơ dữ liệu bị lộ trên Internet công cộng. AWS PrivateLink cung cấp khả năng kết nối riêng giữa các VPC, các dịch vụ AWS và các ứng dụng tại chỗ một cách bảo mật trên mạng Amazon. AWS PrivateLink giúp dễ dàng kết nối các dịch vụ trên các tài khoản và VPC khác nhau để tinh giản đáng kể cấu trúc mạng. Chi phí của các điểm cuối VPC dùng cho AWS PrivateLink không được tính trong mức giá truyền dữ liệu Amazon Keyspaces.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá AWS PrivateLink.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Keyspaces. Trong ba tháng đầu tiên, bạn sẽ được cung cấp bậc miễn phí hàng tháng là 30 triệu đơn vị yêu cầu ghi theo nhu cầu, 30 triệu đơn vị yêu cầu đọc theo nhu cầu và 1 GB dung lượng lưu trữ (giới hạn một bậc miễn phí trên mỗi tài khoản người thanh toán). Bậc miễn phí của bạn bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo tài nguyên Amazon Keyspaces đầu tiên.

Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Keyspaces bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Keyspaces trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập