Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Keyspaces >>
Cung cấp khái niệm tổng quan về Amazon Keyspaces và hướng dẫn sử dụng các tính năng của dịch vụ trên cả Bảng điều khiển quản lý AWS và AWS CLI.

Tài liệu tham khảo ngôn ngữ CQL >>
Mô tả chi tiết Ngôn ngữ Truy vấn Cassandra (CQL) cho Amazon Keyspaces. Cung cấp cú pháp cơ bản, các tùy chọn và ví dụ sử dụng mà bạn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nhanh khi dựng ứng dụng của mình.

Mã mẫu và công cụ dành cho nhà phát triển

Ví dụ về Amazon Keyspaces >>
Bộ sưu tập mã mẫu cho Amazon Keyspaces.

Phần bổ trợ xác thực AWS dành cho trình điều khiển Cassandra >>
Các phần bổ trợ trình điều khiển bạn có thể sử dụng để quản lý quyền truy cập vào Amazon Keyspaces bằng cách sử dụng vai trò và người dùng AWS IAM.

Bộ công cụ dành cho nhà phát triển Amazon Keyspaces >>
Hình ảnh Docker về công cụ phổ biến dành cho Amazon Keyspaces.

Biểu mẫu AWS CloudFormation để thiết lập các chỉ số Amazon CloudWatch >>
Biểu mẫu CloudFormation giúp bạn thiết lập các bảng chỉ số CloudWatch dành cho Amazon Keyspaces.

Video

Trong các video này, các chuyên gia của Amazon Keyspaces chỉ cho bạn cách sử dụng Keyspaces, từ khi bắt đầu phát triển mô hình dữ liệu.

ApacheCon @Home 2020 – Thay đổi tư duy về việc xác thực Cassandra bằng thông tin xác thực ngắn hạn

Tìm hiểu cách AWS thiết kế và xây dựng phần bổ trợ xác thực mã nguồn mở cho trình điều khiển Cassandra cho phép nhà phát triển sử dụng thông tin xác thực ngắn hạn để quản lý quyền truy cập thay vì thông tin xác thực mã hóa cứng trong mã ứng dụng của họ.

Chạy khối lượng công việc Apache Cassandra bằng cách sử dụng Amazon Keyspaces

Tìm hiểu cách tạo tài nguyên Cassandra mới trong vài phút và tìm hiểu kỹ hơn về cách di chuyển khối lượng công việc Cassandra hiện có sang Amazon Keyspaces bằng cách sử dụng cqlsh.

Amazon Keyspaces trên Twitch.tv/AWS

Hiện đại hóa và lập mô hình Amazon Keyspaces >>
Xem các chuyên gia về Amazon Keyspaces hướng dẫn cách tạo keyspace và bảng, lập mô hình dữ liệu cũng như làm việc với keyspace, hàng và truy vấn.

Bản minh họa cho nhà phát triển - Tập 9: Amazon Keyspaces >>
Giám đốc phát triển phần mềm của Amazon Keyspaces, Steve Mayszak giới thiệu về các mô hình dữ liệu Keyspaces trong NoSQL Workbench. Ông cũng trả lời các câu hỏi từ khách hàng về việc sử dụng Keyspaces.

Thay đổi quy mô dữ liệu với Amazon Keyspaces, Tập 1 | Khái niệm phi máy chủ dành cho các nhà phát triển Cassandra >>
Đội ngũ Amazon Keyspaces giải thích khái niệm phi máy chủ của Keyspaces cho các nhà phát triển Cassandra, ví dụ: cách Keyspaces điều chỉnh dung lượng lưu trữ và khả năng đọc/ghi các bảng một cách tự động.

Thay đổi quy mô dữ liệu với Amazon Keyspaces, Tập 2 | Tối ưu hóa trình điều khiển Cassandra cho Keyspaces >>
Tìm hiểu cách tối ưu hóa và điều chỉnh cài đặt trình điều khiển Cassandra của bạn cho Keyspaces để tối đa hóa thông lượng và hiệu suất. 

Thay đổi quy mô dữ liệu với Amazon Keyspaces, Tập 3 | Công cụ dành cho Keyspaces >>
Xem bản trình diễn về cách tạo mô hình dữ liệu cho một ứng dụng phi máy chủ bằng cách dùng NoSQL Workbench và cách tối ưu hóa các kết nối giữa AWS Lambda và Amazon Keyspaces.

Logo AWS trên Twitch.tv

Bài đăng trên blog

ngày
  • ngày
1
Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Keyspaces bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Keyspaces trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập