Các tài nguyên về Amazon Keyspaces cho Apache Cassandra

Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Keyspaces >>
Cung cấp khái niệm tổng quan về Amazon Keyspaces và hướng dẫn sử dụng các tính năng của dịch vụ trên cả Bảng điều khiển quản lý AWS và AWS CLI.

Tài liệu tham khảo ngôn ngữ CQL >>
Mô tả chi tiết Ngôn ngữ Truy vấn Cassandra (CQL) cho Amazon Keyspaces. Cung cấp cú pháp cơ bản, các tùy chọn và ví dụ sử dụng mà bạn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nhanh khi dựng ứng dụng của mình.

Hướng dẫn tham chiếu Amazon Keyspaces API >>
Bên cạnh việc hỗ trợ các yêu cầu Ngôn ngữ truy vấn Cassandra (CQL) thông qua trình điều khiển Cassandra mã nguồn mở, Amazon Keyspaces còn hỗ trợ thao tác ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) để quản lý các keyspace và bảng bằng AWS SDK và AWS CLI. Nội dung tham chiếu API mô tả chi tiết các thao tác DDL được hỗ trợ.

Mã mẫu và công cụ dành cho nhà phát triển

Ví dụ về Amazon Keyspaces >>
Bộ sưu tập mã mẫu cho Amazon Keyspaces.

Phần bổ trợ xác thực AWS dành cho trình điều khiển Cassandra >>
Các phần bổ trợ trình điều khiển bạn có thể sử dụng để quản lý quyền truy cập vào Amazon Keyspaces bằng cách sử dụng vai trò và người dùng AWS IAM.

Bộ công cụ dành cho nhà phát triển Amazon Keyspaces >>
Hình ảnh Docker về công cụ phổ biến dành cho Amazon Keyspaces.

Biểu mẫu AWS CloudFormation để thiết lập các chỉ số Amazon CloudWatch >>
Biểu mẫu CloudFormation giúp bạn thiết lập các bảng chỉ số CloudWatch dành cho Amazon Keyspaces.

Video

Trong các video này, các chuyên gia của Amazon Keyspaces chỉ cho bạn cách sử dụng Keyspaces, từ khi bắt đầu phát triển mô hình dữ liệu.

ApacheCon @Home 2020 – Thay đổi tư duy về việc xác thực Cassandra bằng thông tin xác thực ngắn hạn

Tìm hiểu cách AWS thiết kế và xây dựng phần bổ trợ xác thực mã nguồn mở cho trình điều khiển Cassandra cho phép nhà phát triển sử dụng thông tin xác thực ngắn hạn để quản lý quyền truy cập thay vì thông tin xác thực mã hóa cứng trong mã ứng dụng của họ.

Chạy khối lượng công việc Apache Cassandra bằng cách sử dụng Amazon Keyspaces

Tìm hiểu cách tạo tài nguyên Cassandra mới trong vài phút và tìm hiểu kỹ hơn về cách di chuyển khối lượng công việc Cassandra hiện có sang Amazon Keyspaces bằng cách sử dụng cqlsh.

Buổi phát trực tiếp về thay đổi quy mô dữ liệu bằng Amazon Keyspaces (cho Apache Cassandra) trên Twitch

Tham gia cùng các chuyên gia AWS NoSQL của chúng tôi để tìm hiểu kỹ hơn về Amazon Keyspaces (cho Apache Cassandra).

Các chuyên gia từ nhóm Amazon Keyspaces sẽ cung cấp các bản sản phẩm mẫu và tài liệu thuyết trình kỹ thuật về chủ đề như phương pháp tốt nhất dành cho Ngôn ngữ truy vấn Cassandra (CQL), khái niệm phi máy chủ cho nhà phát triển, cách thức tối ưu hóa mã ứng dụng của bạn cũng như tích hợp Amazon Keyspaces với các dịch vụ AWS và công cụ dành cho nhà phát triển khác.

Bài đăng trên blog

  • ngày
1
Read the documentation
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Keyspaces bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Keyspaces trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập