Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Keyspaces >>
Cung cấp khái niệm tổng quan về Amazon Keyspaces và hướng dẫn sử dụng các tính năng khác nhau trên Bảng điều khiển quản lý AWS và AWS CLI.

Tài liệu tham khảo ngôn ngữ CQL >>
Mô tả chi tiết Ngôn ngữ Truy vấn Cassandra (CQL) cho Amazon Keyspaces. Cung cấp cú pháp cơ bản, các tùy chọn và ví dụ sử dụng mà bạn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nhanh khi dựng ứng dụng của mình.

Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Keyspaces bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Keyspaces trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập