Logstash là một đường ống xử lý dữ liệu bên phía máy chủ, nguồn mở, gọn nhẹ cho phép bạn thu nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, chuyển đổi dữ liệu nhanh chóng và gửi dữ liệu tới điểm đích bạn muốn. Logstash thường được sử dụng như một đường ống dữ liệu cho Elasticsearch, một công cụ phân tích và tìm kiếm nguồn mở. Xuất phát từ việc được tích hợp chặt chẽ với Elasticsearch, khả năng xử lý nhật ký mạnh mẽ và hơn 200 phần bổ trợ nguồn mở được tạo sẵn có thể giúp bạn dễ dàng lập chỉ mục cho dữ liệu của mình, Logstash là một lựa chọn phổ biến cho hoạt động nạp dữ liệu vào Elasticsearch.

Lợi ích của Logstash

Dễ dàng nạp dữ liệu phi cấu trúc

Logstash cho phép bạn dễ dàng thu nạp dữ liệu không có cấu trúc từ các nguồn khác nhau bao gồm nhật ký hệ thống, nhật ký trang web và nhật ký máy chủ ứng dụng. 

Bộ lọc được tạo sẵn

Logstash cung cấp các bộ lọc được tạo sẵn, vì vậy bạn có thể dễ dàng chuyển đổi những loại dữ liệu phổ biến, lập chỉ mục cho chúng trong Elasticsearch và bắt đầu truy vấn mà không cần phải xây dựng các đường ống chuyển đổi dữ liệu tùy chỉnh.

Kiến trúc phần bổ trợ linh hoạt

Với hơn 200 phần bổ trợ đã có sẵn trên Github, khả năng cao là có người đã xây dựng phần bổ trợ bạn cần để tùy chỉnh đường ống dữ liệu của mình. Nhưng nếu như không có phần bổ trợ nào phù hợp với những yêu cầu của bạn, bạn có thể dễ dàng tự tạo phần bổ trợ cho riêng mình.

Bắt đầu sử dụng Logstash trên AWS

Để giúp khách hàng dễ dàng chạy và thu nạp dữ liệu vào Elasticsearch nguồn mở, AWS cung cấp Amazon OpenSearch Service, một dịch vụ được quản lý hoàn toàn cung cấp Elasticsearch với khả năng tích hợp dễ dàng với Logstash. Để bắt đầu, bạn chỉ cần khởi chạy miền Amazon OpenSearch Service và bắt đầu nạp dữ liệu từ máy chủ Logstash của mình. Bạn có thể dùng thử miễn phí Logstash và Amazon OpenSearch Service thông qua Bậc miễn phí AWS.

 

Các giải pháp thu nạp dữ liệu thay thế

Amazon OpenSearch Service tích hợp sẵn với Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon CloudWatch Logs và AWS IoT để giúp bạn dễ dàng thu nạp dữ liệu vào Elasticsearch. Ngoài ra, bạn cũng có thể xây dựng đường ống dữ liệu cho riêng mình bằng cách sử dụng các giải pháp nguồn mở như Apache KafkaFluentd. Để tìm hiểu xem công cụ thu nạp dữ liệu nào phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn, hãy truy cập vào trang Tính năng thu nạp dữ liệu của Amazon OpenSearch Service.

OpenSearch bao gồm một số mã Elasticsearch được Apache cấp phép từ Elasticsearch B.V. và mã nguồn khác. Elasticsearch B.V. không phải là nguồn của mã nguồn khác đó. ELASTICSEARCH là nhãn hiệu đã đăng ký của Elasticsearch B.V.

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon OpenSearch Service

Truy cập vào trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi