Trình lập lịch phiên bản trên AWS

Giải pháp AWS này hoạt động ra sao?

Với giải pháp Trình lập lịch phiên bản trên AWS, bạn có thể kiểm soát chi phí tài nguyên AWS bằng cách đặt cấu hình lịch biểu bắt đầu và kết thúc cho các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) và Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Giải pháp này cũng giúp giảm chi phí vận hành bằng cách dừng các tài nguyên không dùng đến và khởi động các tài nguyên khi cần công suất sử dụng. Ví dụ: một công ty có thể sử dụng Trình lập lịch phiên bản trên AWS trong môi trường sản xuất để tự động dừng các phiên bản ngoài giờ làm việc hàng ngày. Nếu bạn để các phiên bản của mình hoạt động hết công suất, giải pháp này có thể giúp giảm mức sử dụng của phiên bản, từ đó giảm tổng chi phí dựa trên lịch biểu đã đặt cấu hình.

Lợi ích

Lập lịch phiên bản liên tài khoản

Giải pháp này gồm có một biểu mẫu giúp tạo vai trò AWS Identity and Access Management (IAM) cần thiết để khởi động và dừng phiên bản trong các tài khoản thứ cấp.

Gắn thẻ tự động

trống
Trình lập lịch phiên bản trên AWS có khả năng tự động thêm thẻ vào tất cả phiên bản được khởi động hoặc dừng. Giải pháp cũng bao gồm các macro cho phép bạn thêm thông tin biến số vào thẻ.

Đặt cấu hình lịch hoặc giai đoạn bằng CLI Trình lập lịch

Giải pháp này gồm có một giao diện dòng lệnh (CLI) cung cấp các lệnh để đặt cấu hình lịch biểu và giai đoạn. CLI giúp khách hàng ước tính mức tiết kiệm chi phí theo lịch biểu xác định.

Đặt cấu hình lịch biểu hoặc giai đoạn bằng khung thời gian bảo trì SSM (Trình quản lý hệ thống)

Đối với phiên bản EC2, Trình lập lịch phiên bản trên AWS có thể sử dụng khung thời gian bảo trì SSM được xác định trong cùng một Khu vực với phiên bản đó, cũng như khởi động và dừng phiên bản cho khung thời gian bảo trì.

Tổng quan về Giải pháp AWS

Biểu đồ sau đây mô tả kiến trúc mà bạn có thể tự động triển khai bằng cách sử dụng hướng dẫn triển khai và mẫu AWS CloudFormation đi kèm.

Kiến trúc của Trình lập lịch phiên bản trên AWS

1. Mẫu AWS CloudFormation thiết lập một sự kiện Amazon CloudWatch trong khoảng thời gian do khách hàng xác định. Sự kiện này gọi hàm AWS Lambda của Trình lập lịch phiên bản. Trong quá trình đặt cấu hình, người dùng xác định Khu vực và tài khoản AWS, cũng như một thẻ tùy chỉnh mà Trình lập lịch phiên bản trên AWS sẽ dùng để liên kết lịch biểu với các phiên bản Amazon EC2Amazon RDS áp dụng.

2. Những giá trị này được lưu trữ trong Amazon DynamoDB và hàm Lambda sẽ truy xuất các giá trị đó mỗi lần chạy. Sau đó, bạn có thể áp dụng thẻ tùy chỉnh cho các phiên bản áp dụng.

3. Khi đặt cấu hình Trình lập lịch Phiên bản lần đầu, bạn xác định một khóa thẻ sẽ được dùng để xác định các phiên bản Amazon EC2 and Amazon RDS áp dụng. Khi bạn tạo lịch biểu, tên mà bạn chỉ định được dùng làm giá trị thẻ xác định lịch biểu bạn muốn áp dụng cho tài nguyên đã gắn thẻ. Ví dụ: một người dùng có thể dùng Lịch biểu tên thẻ mặc định của giải pháp (khóa thẻ) và tạo một lịch biểu có tên uk-office-hours. Để xác định một phiên bản sẽ dùng lịch biểu uk-office-hours, người dùng sẽ thêm khóa thẻ Lịch biểu có giá trị là uk-office-hours.

Thiết lập nhanh Trình quản lý hệ thống AWS

Tạo, quản lý lịch biểu để bắt đầu và dừng các phiên bản Amazon EC2 trên các tài khoản và khu vực của bạn chỉ với vài cú nhấp bằng tính năng Thiết lập nhanh Trình quản lý hệ thống AWS.

Sử dụng nút bên dưới để đăng ký cập nhật giải pháp.

Lưu ý: Để đăng ký theo dõi thông tin cập nhật RSS (Dịch vụ cung cấp thông tin đơn giản), bạn phải bật plug-in (phần bổ trợ) RSS cho trình duyệt bạn đang sử dụng. 

Cách triển khai giải pháp này có giúp bạn không?
Gửi ý kiến đóng góp 
Biểu tượng xây dựng
Tự mình triển khai một Giải pháp

Duyệt thư viện Triển khai Giải pháp AWS để nhận câu trả lời về các vấn đề kiến trúc thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Tìm biểu tượng Đối tác APN
Tìm Đối tác APN

Tìm các đối tác tư vấn và công nghệ có chứng nhận AWS để hỗ trợ bạn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Khám phá biểu tượng
Khám phá các Lời mời chào Dịch vụ Tư vấn giải pháp

Xem danh mục Dịch vụ Tư vấn để nhận sự giúp đỡ từ chuyên gia được AWS tuyển chọn kỹ về triển khai giải pháp.

Tìm hiểu thêm