Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên AWS.

Khóa học này bao quát các kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng AWS. Học viên tìm hiểu cách tối ưu hóa Đám mây AWS thông qua việc hiểu cách các dịch vụ AWS phù hợp với các giải pháp dựa trên đám mây. Ngoài ra, học viên còn tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất trên Đám mây AWS và các mẫu hình thiết kế để xây dựng kiến trúc tối ưu cho các giải pháp CNTT trên AWS và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng đa dạng trong các hoạt động thực hành, có hướng dẫn. Khóa học còn hướng dẫn cách tạo các kiến trúc sơ khai và xây dựng chúng vào các giải pháp mạnh mẽ và thích ứng.

Cấp độ

Trung cấp

Cách thức

Đào tạo trên lớp học, phòng thực hành thực tế

Thời lượng

3 ngày

Khóa học này dành cho:

  • Kiến trúc sư giải pháp
  • Kỹ sư thiết kế giải pháp

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Đưa ra các quyết định về kiến trúc dựa trên các nguyên tắc kiến trúc và các phương pháp thực hành hay nhất của AWS
  • Tận dụng các dịch vụ AWS giúp cơ sở hạ tầng của bạn trở nên có thể mở rộng, đáng tin cậy và tính sẵn dùng cao
  • Tận dụng các dịch vụ được quản lý của AWS để cơ sở hạ tầng có tính linh hoạt và khả năng phục hồi cao hơn
  • Tạo cơ sở hạ tầng dựa trên AWS hiệu quả hơn để tăng hiệu suất và giảm chi phí
  • Sử dụng cơ cấu có kiến trúc tốt để cải thiện kiến trúc bằng các giải pháp AWS

Chúng tôi đề xuất rằng những người tham dự khóa học này cần có các điều kiện tiên quyết sau đây:

Khóa học này sẽ được cung cấp thông qua việc kết hợp:

  • Đào tạo trên lớp
  • Phòng thực hành thực tế

Khóa học này giúp bạn kiểm tra các kỹ năng mới và áp dụng kiến thức cho môi trường làm việc của mình thông qua nhiều bài tập thực hành khác nhau.

Architecting Thumbnail

Truy cập aws.training