Architecting on AWS

Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên AWS.

Khóa học này bao gồm các kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng AWS. Học viên tìm hiểu cách tối ưu hóa Đám mây AWS thông qua việc hiểu cách các dịch vụ AWS phù hợp với các giải pháp dựa trên đám mây. Ngoài ra, học viên còn tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất trên Đám mây AWS và các mẫu hình thiết kế để xây dựng kiến trúc tối ưu cho các giải pháp CNTT trên AWS và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng đa dạng trong các hoạt động thực hành, có hướng dẫn. Khóa học còn hướng dẫn cách tạo cũng như xây dựng kiến trúc sơ khai vào các giải pháp mạnh mẽ và thích ứng.

Mục tiêu của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ được học:

  • Đưa ra các quyết định về kiến trúc dựa trên các nguyên tắc kiến trúc và các phương pháp thực hành hay nhất của AWS
  • Tận dụng các dịch vụ AWS giúp cơ sở hạ tầng của bạn trở nên có thể mở rộng, đáng tin cậy và tính sẵn dùng cao
  • Tận dụng AWS Managed Services để cơ sở hạ tầng có tính linh hoạt và khả năng phục hồi cao hơn
  • Tạo cơ sở hạ tầng dựa trên AWS hiệu quả hơn để tăng hiệu suất và giảm chi phí
  • Sử dụng Framework Well-Architected để cải thiện kiến trúc bằng các giải pháp AWS

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

  • Kiến trúc sư giải pháp
  • Kỹ sư thiết kế giải pháp
icon_solutions-architect

Tổng quan về khóa học

mini-icon_training
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_language

Phương thức giảng dạy
Lớp học | Phòng thực hành thực tế

Trình độ khóa học
Trung cấp

Thời gian học
3 ngày

Ngôn ngữ giảng dạy
Nhiều ngôn ngữ

icon_solutions-architect

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Lớp học | 130 phút

Kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư giải pháp. Kỳ thi này xác nhận khả năng của ứng viên trong việc thể hiện kiến thức một cách hiệu quả về phương pháp thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và ổn định trên nền tảng các công nghệ của AWS.

icon_cloud-practitioner

Người thao tác với đám mây AWS

Lớp học hoặc Kỹ thuật số | 90 phút

Khi có trong tay Chứng nhận AWS, cá nhân sẽ được mọi người tin cậy hơn trong lĩnh vực chuyên môn AWS, đồng thời, các tổ chức có thể nhận diện những chuyên gia đủ trình độ để chủ trì các sáng kiến CNTT. Khám phá các chứng nhận của chúng tôi và bắt đầu với việc xác thực chuyên môn về Đám mây AWS của bạn.