Đặt lịch thi

Bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư giải pháp. Bài thi này xác nhận khả năng của ứng viên trong việc thể hiện kiến thức một cách hiệu quả về phương pháp thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và ổn định trên nền tảng các công nghệ của AWS.

Bài thi xác thực khả năng của ứng viên trong việc:

 • Xác định giải pháp dựa trên các nguyên tắc thiết kế kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Đưa ra hướng dẫn thực hiện dựa trên các thực tiễn tốt nhất cho tổ chức xuyên suốt vòng đời của dự án.

Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi này có:

 • Một năm kinh nghiệm làm việc thực tế về thiết kế các hệ thống phân tán khả dụng, hiệu quả chi phí, dung sai cao và có quy mô linh hoạt trên AWS
 • Kinh nghiệm sử dụng thực tế các dịch vụ điện toán, mạng, lưu trữ và cơ sở dữ liệu của AWS
 • Kinh nghiệm làm việc thực tế với các dịch vụ triển khai và quản lý của AWS
 • Khả năng nhận biết và xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với ứng dụng dựa trên AWS
 • Khả năng nhận biết dịch vụ AWS nào đáp ứng được điều kiện kỹ thuật đề ra
 • Kiến thức về thực tiễn tốt nhất được khuyến nghị cho việc xây dựng các ứng dụng bảo mật và tin cậy trên nền tảng AWS
 • Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản khi xây dựng trên Đám mây AWS
 • Hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS
 • Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS
 • Hiểu biết về các tính năng và công cụ bảo mật mà AWS cung cấp cũng như mối liên quan giữa các tính năng và công cụ đó với các dịch vụ truyền thống
 • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án
 • Thời gian hoàn thành bài thi là 130 phút
 • Bài thi thực hiện bằng các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể
 • Phí đăng ký thi thử là 20 USD
 • Phí đăng ký thi là 150 USD
Tải xuống hướng dẫn bài thi
Tải xuống câu hỏi mẫu

Hướng dẫn về tài nguyên chuẩn bị cho kỳ thi

Tìm các tài nguyên và gợi ý giúp bạn chuẩn bị thi Chứng nhận AWS.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?