AWS Certified Solutions Architect - Associate

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Solutions Architect - Associate

Chứng nhận AWS Certified Solutions Architect – Associate thể hiện kiến thức và kỹ năng về công nghệ AWS trên nhiều dịch vụ AWS. Chứng nhận này chú trọng vào thiết kế của các giải pháp tối ưu chi phí và hiệu năng, thể hiện sự am hiểu về Khung AWS Well-Architected. Chứng nhận này có thể nâng cao hồ sơ nghề nghiệp và thu nhập của các cá nhân được chứng nhận, đồng thời gia tăng uy tín và sự tự tin của bạn khi tương tác với những bên liên quan và khách hàng.

Kỳ thi này không yêu cầu kinh nghiệm lập trình thực hành chuyên sâu, tuy nhiên việc quen thuộc với các khái niệm lập trình cơ bản sẽ là một lợi thế.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Solutions Architect - Associate là điểm khởi đầu rất lý tưởng trên lộ trình Chứng nhận AWS dành cho những người có bất kỳ yếu tố nào sau đây:

  • Kinh nghiệm về công nghệ AWS
  • Kinh nghiệm dày dạn về CNTT tại chỗ cùng hiểu biết về ánh xạ tại chỗ lên đám mây
  • Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ đám mây khác

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

Việc ôn tập và đạt được chứng nhận này sẽ thể hiện:

  • Kiến thức và kỹ năng về các dịch vụ điện toán, liên kết mạng, lưu trữ và cơ sở dữ liệu của AWS cũng như các dịch vụ triển khai và quản lý AWS
  • Kiến thức và kỹ năng về triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS cũng như triển khai các yêu cầu tuân thủ và kiểm soát bảo mật
  • Kiến thức và kỹ năng về sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS Am hiểu Khung AWS Well-Architected, liên kết mạng AWS, các dịch vụ bảo mật và cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS
  • Khả năng xác định những dịch vụ AWS nào đáp ứng một yêu cầu kỹ thuật nhất định và để xác định các yêu cầu kỹ thuật cho một ứng dụng dựa trên AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Phát triển sự nghiệp bền vững thông qua AWS re/Start và AWS Certification

Tổng quan về bài thi

Cấp độ: Hội viên
Thời lượng: 130 phút để hoàn thành bài thi
Chi phí: 150 USD. Truy cập Lệ phí thi để biết thêm thông tin chi phí, bao gồm cả tỷ giá hối đoái
Hình thức: 65 câu hỏi, trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng.
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) và tiếng Trung Phồn thể.

Chuẩn bị cho kỳ thi

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Solutions Architect - Associate. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội học hỏi từ các chuyên gia tại AWS; tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu bạn tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi bạn làm bài thi.

Bắt đầu với các tài nguyên miễn phí hoặc khám phá tài nguyên bổ sung, bao gồm Bài thi thử chính thức với gói đăng ký Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Bạn có thắc mắc về AWS Certification?