Đặt lịch thi

Gần đây, chúng tôi đã cập nhật bài thi này để bao quát các dịch vụ mới và thực tiễn tốt nhất về kiến trúc. Bạn có quyền chọn làm bài thi mới hoặc bài thi cũ cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2018.

Xem bên dưới để biết thêm thông tin về cả hai dạng bài thi.

Bạn có thắc mắc? Xem Câu hỏi thường gặp.


  Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên
(Phát hành tháng 2 năm 2018)
Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên
Khuyến cáo dành cho thí sinh
Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên làm bài thi “Phát hành tháng 2 năm 2018”. Xem lại Hướng dẫn về dạng bài thi tháng 2 năm 2018 để xem các nội dung được kiểm tra. Đảm bảo đăng ký kỳ thi “Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên (Phát hành tháng 2 năm 2018)”. Nếu bạn đã bắt đầu chuẩn bị dựa trên hướng dẫn về dạng bài thi cũ và dự định làm bài thi trước ngày 12 tháng 8 năm 2018, hãy tiếp tục chuẩn bị như đã dự định. Đảm bảo đăng ký kỳ thi “Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên”.
Hướng dẫn bài thi
Tải xuống »
Tải xuống »
Tài nguyên ôn luyện chính

Kiến trúc trên AWS

Câu hỏi mẫu
(Tháng 2 năm 2018)

Bài thi thử
(Tháng 2 năm 2018)

Kiến trúc trên AWS

Hội thảo trang bị trước kỳ thi

Hướng dẫn ôn luyện chính thức

Câu hỏi mẫu

Bài thi thử  

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

Kiến trúc đám mây: Thực tiễn tốt nhất về AWS

Trang web AWS Well-Architected (liên kết với nhiều báo cáo nghiên cứu chuyên sâu khác nhau)

Tổng quan về Amazon Web Services

Tổng quan về các quy trình bảo mật của AWS

Rủi ro và sự tuân thủ của AWS

Tổng quan về các dịch vụ lưu trữ của AWS

Kiến trúc đám mây: Thực tiễn tốt nhất về AWS

Câu hỏi trong bài thi
Trắc nghiệm nhiều đáp án Trắc nghiệm nhiều đáp án
Số lượng câu hỏi
65 55
Thời gian hoàn thành
130 phút 80 phút
Ngôn ngữ hiện có
Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Giản thể, tiếng Hàn Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Giản thể, tiếng Hàn
Phí thi thử
20 USD 20 USD
Phí thi
150 USD 150 USD

Tải xuống hướng dẫn bài thi
Đặt lịch thi

Bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên (Phát hành tháng 2 năm 2018) được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư giải pháp. Bài thi này xác nhận khả năng của ứng viên trong việc thể hiện kiến thức một cách hiệu quả về phương pháp thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và ổn định trên nền tảng các công nghệ của AWS.

Bài thi xác thực khả năng của ứng viên trong việc:

 • Xác định giải pháp dựa trên các nguyên tắc thiết kế kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Đưa ra hướng dẫn thực hiện dựa trên các thực tiễn tốt nhất cho tổ chức xuyên suốt vòng đời của dự án.

Kiến thức được khuyến nghị về AWS:

 • Một năm kinh nghiệm làm việc thực tế về thiết kế các hệ thống phân tán khả dụng, hiệu quả chi phí, dung sai cao và có quy mô linh hoạt trên AWS
 • Kinh nghiệm sử dụng thực tế các dịch vụ điện toán, mạng, lưu trữ và cơ sở dữ liệu của AWS
 • Kinh nghiệm làm việc thực tế với các dịch vụ triển khai và quản lý của AWS
 • Khả năng nhận biết và xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với ứng dụng dựa trên AWS
 • Khả năng nhận biết dịch vụ AWS nào đáp ứng được điều kiện kỹ thuật đề ra
 • Kiến thức về thực tiễn tốt nhất được khuyến nghị cho việc xây dựng các ứng dụng bảo mật và tin cậy trên nền tảng AWS
 • Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản khi xây dựng trên Đám mây AWS
 • Hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS
 • Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS
 • Hiểu biết về các tính năng và công cụ bảo mật mà AWS cung cấp cũng như mối liên quan giữa các tính năng và công cụ đó với các dịch vụ truyền thống

Tải xuống hướng dẫn bài thi
Đặt lịch thi

Bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên được thiết kế cho các cá nhân có kinh nghiệm về thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân tán trên nền tảng AWS. Những kiến thức mà bạn cần nắm được cho bài thi này bao gồm:

 • Thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ khả dụng cao và có dung sai cao trên AWS
 • Di chuyển ứng dụng tại chỗ hiện có sang AWS
 • Nhập và xuất dữ liệu vào và ra khỏi AWS
 • Chọn dịch vụ AWS phù hợp dựa trên các yêu cầu về dữ liệu, điện toán, cơ sở dữ liệu hoặc bảo mật
 • Xác định cách sử dụng phù hợp các thực tiễn tốt nhất về kiến trúc của AWS
 • Dự toán chi phí AWS và xác định cơ chế kiểm soát chi phí

Lưu ý: Các dịch vụ mới có thể không được bao gồm trong phiên bản bài thi này. Nếu bạn thấy rằng đáp án là một dịch vụ mới nhưng lại không được đưa ra làm đáp án, hãy chọn lựa chọn tốt nhất.

Tổng quan về các điều kiện đối với thí sinh

Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi này có:

 • Một hoặc nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế về thiết kế các hệ thống phân tán khả dụng, hiệu quả chi phí, chịu lỗi và có quy mô linh hoạt trên AWS
 • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Khả năng nhận biết và xác định các yêu cầu đối với ứng dụng dựa trên AWS
 • Kinh nghiệm triển khai các hệ thống lai với các cấu phần tại chỗ và trên AWS
 • Khả năng đưa ra thực tiễn tốt nhất cho việc xây dựng các ứng dụng bảo mật và tin cậy trên nền tảng AWS

Câu hỏi: Phiên bản ban đầu của bài thi sẽ tiếp tục được sử dụng trong bao lâu?
Phiên bản gốc của bài thi này sẽ có đến ngày 12 tháng 8 năm 2018.  

Câu hỏi: Phiên bản mới của bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên (Phát hành tháng 2 năm 2018) khác gì so với phiên bản ban đầu?
Bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên (Phát hành tháng 2 năm 2018) được dựa trên hướng dẫn bài thi mới cập nhật những thay đổi về vai trò Kiến trúc sư giải pháp kể từ khi bài thi ban đầu được phát hành cách đây bốn năm. Bài thi mới này cập nhật những thành phần chính của chương trình Well-Architected đã được phát triển trong những năm vừa qua.

Câu hỏi: Tôi nên chọn phiên bản nào của bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên?
Thí sinh nên chọn bài thi phù hợp căn cứ vào thời gian và cách thức bắt đầu quá trình chuẩn bị. Xin lưu ý rằng mỗi bài thi đều có hướng dẫn, câu hỏi mẫu và bài thi thử riêng để hỗ trợ quá trình chuẩn bị. Những ai đã bắt đầu chuẩn bị cho bài thi dựa trên phiên bản cũ của hướng dẫn bài thi có thể chọn tiếp tục chuẩn bị và thực hiện bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên diễn ra trước ngày 12 tháng 8 năm 2018. Những ai vừa mới hoặc chưa bắt đầu ôn luyện chuẩn bị cho bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên (Phát hành tháng 2 năm 2018) nên sử dụng hướng dẫn bài thi mới.

Câu hỏi: Tại sao AWS cập nhật bài thi?
Tài liệu từ bài thi ban đầu đã lạc hậu theo thời gian, nền tảng đã thay đổi và cải tiến. Để đảm bảo chứng nhận phù hợp với các nhiệm vụ công việc, bắt buộc phải có những sửa đổi đối với bài thi.

Câu hỏi: Phiên bản bài thi mà tôi chọn có ảnh hưởng đến tình trạng chứng nhận lại hay không?
Không. Nếu bạn được chứng nhận theo một trong hai phiên bản, chứng nhận của bạn sẽ có giá trị trong hai năm kể từ ngày cấp.

Câu hỏi: Nếu tôi thực hiện bài thi cũ, tôi vẫn sẽ được chứng nhận khi cập nhật bài thi?
Có, phiên bản cũ vẫn giúp bạn đủ điều kiện để nhận chứng chỉ. Chứng nhận của bài thi cũ sẽ có thời gian hiệu lực như của bài thi mới: hai năm. Những ai vượt qua một trong hai bài thi sẽ được hưởng những lợi ích giống nhau và huy hiệu xác nhận hoàn thành.

Câu hỏi: Tôi đặt lịch thi vào tháng 4 năm 2018. Vậy tôi sẽ thực hiện phiên bản bài thi nào?
Tên bài thi trong PSI sẽ xác định bài thi bạn sẽ thực hiện. Để đăng ký phiên bản mới nhất, chọn “Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên (Phát hành tháng 2 năm 2018)”.

Câu hỏi: Tôi đặt lịch thi vào tháng 9 năm 2018. Vậy tôi sẽ thực hiện phiên bản bài thi nào?
Phiên bản cũ của bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên sẽ hết hạn vào 12 tháng 8 năm 2018. Sau thời điểm này sẽ chỉ còn bài thi mới (phát hành tháng 2 năm 2018).

Câu hỏi: Tôi đặt lịch thi với Kryterion/Webassessor. Vậy tôi sẽ thực hiện phiên bản bài thi nào?
Kryterion/Webassessor không nhận đăng ký thi AWS mới. Mọi bài thi được đặt lịch tại Kryterion sẽ là phiên bản cũ.

Câu hỏi: Nội dung bài thi phát hành tháng 2 năm 2018 có bao quát tất cả các dịch vụ và tính năng mới nhất hay không?
Chúng tôi thường xuyên cập nhật các bài thi để đảm bảo chúng luôn cập nhật. Một dịch vụ mới thường được đưa vào nội dung bài thi sau sáu tháng kể từ thời điểm phát hành.


Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?