Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS - Hội viên được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư giải pháp và có ít nhất một năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống phân tán khả dụng, tiết kiệm chi phí, dung sai cao và có quy mô linh hoạt trên AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

 • Thể hiện một cách hiệu quả kiến thức về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS
 • Xác định giải pháp dựa trên các nguyên tắc thiết kế kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng
 • Đưa ra hướng dẫn thực hiện dựa trên các thực tiễn tốt nhất cho tổ chức xuyên suốt vòng đời của dự án
 • Kinh nghiệm sử dụng thực tế các dịch vụ điện toán, mạng, lưu trữ và cơ sở dữ liệu của AWS
 • Kinh nghiệm làm việc thực tế với các dịch vụ triển khai và quản lý của AWS
 • Khả năng nhận biết và xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với ứng dụng dựa trên AWS
 • Khả năng nhận biết dịch vụ AWS nào đáp ứng được điều kiện kỹ thuật đề ra
 • Kiến thức về thực tiễn tốt nhất được khuyến nghị cho việc xây dựng các ứng dụng bảo mật và tin cậy trên nền tảng AWS
 • Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc cơ bản khi xây dựng trên Đám mây AWS
 • Hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS
 • Hiểu biết về các công nghệ mạng liên quan đến AWS
 • Hiểu biết về các tính năng và công cụ bảo mật mà AWS cung cấp cũng như mối liên quan giữa các tính năng và công cụ đó với các dịch vụ truyền thống

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi cấp chứng nhận. Bạn nên có ít nhất một năm kinh nghiệm thực tế sử dụng AWS.  

icon_solutions-architect

Tổng quan về kỳ thi

mini-icon_exam_2
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_price
mini-icon_language

Hình thức thi
Trắc nghiệm, nhiều đáp án

Loại kỳ thi
Hội viên

Thời lượng thi
130 phút

Lệ phí thi
150 USD

Ngôn ngữ trong kỳ thi
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung giản thể

Quá trình đào tạo có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng chuyên môn và học hỏi các thực tiễn tốt nhất để làm việc với AWS. 

icon_solutions-architect

Chuẩn bị cho kỳ thi: Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên

Lớp học | 4 giờ

Chuẩn bị cho kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên. Đây là kỳ thi kiểm tra trình độ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và triển khai các hệ thống có quy mô linh hoạt, độ khả dụng cao và dung sai cao trên nền tảng AWS. Trong hội thảo trình độ trung cấp kéo dài nửa ngày này, chúng ta sẽ khám phá các lĩnh vực chủ đề của kỳ thi, liên kết chúng đến kiến trúc trên AWS và các lĩnh vực cụ thể để ôn thi. Chúng tôi sẽ xem xét các câu hỏi trong kỳ thi mẫu ở mỗi lĩnh vực chủ đề, hướng dẫn cách diễn giải các nội dung được kiểm tra, để bạn có thể dễ dàng loại bỏ những câu trả lời sai.

icon_solutions-architect

Architecting on AWS

Lớp học | 3 ngày

Khóa học này bao quát các kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng AWS. Học viên tìm hiểu cách tối ưu hóa Đám mây AWS thông qua việc hiểu cách các dịch vụ AWS phù hợp với các giải pháp dựa trên đám mây. Ngoài ra, học viên còn tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất trên Đám mây AWS và các mẫu hình thiết kế để xây dựng kiến trúc tối ưu cho các giải pháp CNTT trên AWS và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng đa dạng trong các hoạt động thực hành, có hướng dẫn. Khóa học còn hướng dẫn cách tạo các kiến trúc sơ khai và xây dựng chúng vào các giải pháp mạnh mẽ và thích ứng.