Tìm hiểu cách sử dụng SDK của AWS để phát triển các ứng dụng đám mây an toàn với quy mô linh hoạt. Thu được kiến thức chuyên sâu về các khái niệm chính, các phương pháp hay nhất cũng như các mẹo khắc phục sự cố về cách tương tác với AWS bằng mã.

Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng SDK của AWS để phát triển các ứng dụng đám mây an toàn với quy mô linh hoạt. Chúng ta sẽ khám phá cách tương tác với AWS bằng mã và thảo luận về các khái niệm quan trọng, các biện pháp thực hành tốt nhất và gợi ý khắc phục sự cố.

Cấp độ

Trung cấp

Cách thức

Đào tạo trên lớp, trình diễn, phòng thực hành thực tế

Thời lượng

3 ngày

Khóa học này dành cho:

 • Nhà phát triển phần mềm ở trình độ trung cấp

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

 • Thiết lập AWS SDK và thông tin đăng nhập của nhà phát triển trên Java, C#/.NET, Python và JavaScript
 • Tương tác với các dịch vụ AWS và phát triển các giải pháp bằng cách sử dụng AWS SDK
 • Sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực dịch vụ
 • Sử dụng Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu
 • Tích hợp ứng dụng và dữ liệu bằng cách sử dụng AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) và AWS Step Functions
 • Sử dụng Framework định danh web và Amazon Cognito để xác thực người dùng
 • Sử dụng Amazon Elasticache để cải thiện khả năng thay đổi quy mô ứng dụng
 • Sử dụng bộ chứa trong quy trình phát triển
 • Khai thác quy trình CI/CD để triển khai các ứng dụng trên AWS

Chúng tôi đề xuất rằng những người tham dự khóa học này cần có các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Kiến thức làm việc với các dịch vụ AWS cốt lõi và triển khai đám mây công cộng

Khóa học này sẽ được cung cấp thông qua việc kết hợp:

 • Đào tạo trên lớp
 • Trình diễn
 • Phòng thực hành thực tế

 

Khóa học này giúp bạn kiểm tra các kỹ năng mới và áp dụng kiến thức cho môi trường làm việc của mình thông qua nhiều bài tập thực hành khác nhau.

Developing Thumbnail

Truy cập aws.training