AWS Certified Developer - Associate

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu của AWS Certified Developer - Associate

Chứng chỉ AWS Certified Developer - Associate thể hiện kiến thức và hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và thực tiễn tốt nhất với kiến trúc cơ bản AWS, cũng như năng lực phát triển, triển khai và gỡ lỗi ứng dụng trên đám mây thông qua việc sử dụng AWS. Việc ôn thi và đạt được chứng chỉ này sẽ nâng cao sự tự tin và uy tín cho những người sở hữu chứng chỉ. Các tổ chức có những nhà phát triển được chứng nhận AWS có thể an tâm rằng họ có nhân tài phù hợp để mang lại lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự hài lòng từ phía các bên liên quan và khách hàng.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Developer - Associate là điểm khởi đầu rất lý tưởng trên lộ trình Chứng nhận AWS dành cho những người có bất kỳ yếu tố nào sau đây:

  • Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhà phát triển với kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • Kinh nghiệm về công nghệ AWS
  • Kinh nghiệm dày dạn về CNTT tại chỗ cùng hiểu biết về ánh xạ tại chỗ lên đám mây
  • Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ đám mây khác

Bạn cần những gì để đạt được chứng chỉ này?

Để giành được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Developer – Associate. (DVA-C02). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Hội viên
Thời lượng: 130 phút để hoàn thành bài thi
Chi phí: 150 USD. Truy cập Lệ phí thi để biết thêm thông tin chi phí, bao gồm cả tỷ giá hối đoái.

Hình thức: 65 câu hỏi, trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng.
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Developer - Associate. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng nhận AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng cấp kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn theo hướng chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

Bạn có thắc mắc về AWS Certification?