AWS Certified Developer - Associate

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu AWS Certified Developer - Associate

Chứng chỉ AWS Certified Developer - Associate thể hiện kiến thức và hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và thực tiễn tốt nhất với kiến trúc cơ bản AWS, cũng như là năng lực phát triển, triển khai và gỡ lỗi ứng dụng trên đám mây thông qua việc sử dụng AWS. Việc ôn thi và đạt được chứng chỉ này sẽ nâng cao sự tự tin và uy tín cho những người sở hữu chứng chỉ. Các tổ chức có những nhà phát triển được chứng nhận AWS có thể an tâm rằng họ sở hữu nhân tài phù hợp để mang lại lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự hài lòng từ phía các bên liên quan và khách hàng.

Kỳ thi AWS Certified Developer - Associate sẽ dời đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Ngày cuối cùng để tham gia bài thi hiện tại là ngày 27 tháng 2 năm 2023. Tìm hiểu thêm »

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Developer - Associate là điểm khởi đầu rất lý tưởng trên lộ trình Chứng nhận AWS dành cho những người có bất kỳ yếu tố nào sau đây:

  • Kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhà phát triển với kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • Kinh nghiệm về công nghệ AWS
  • Kinh nghiệm dày dạn về CNTT tại chỗ cùng hiểu biết về ánh xạ tại chỗ lên đám mây
  • Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ đám mây khác

Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

Việc ôn tập và đạt được chứng nhận này sẽ thể hiện:

  • Sự am hiểu các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng dịch vụ và phương pháp tốt nhất về kiến trúc AWS cơ bản bao gồm Mô hình trách nhiệm chung AWS, quản lý vòng đời của ứng dụng và cách sử dụng bộ chứa trong quá trình phát triển
  • Thành thạo việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi ứng dụng dựa trên đám mây bằng AWS cũng như viết mã cho các ứng dụng phi máy chủ
  • Khả năng xác định các tính năng chính của dịch vụ AWS và sử dụng những API của dịch vụ AWS, AWS CLI và SDK để viết ứng dụng
  • Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về các ứng dụng thuần đám mây để viết mã
  • Khả năng tạo, duy trì và gỡ lỗi cho các mô đun mã trên AWS

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để giành được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Developer – Associate. (DVA-C01). Kỳ thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Hội viên
Thời lượng: 130 phút để hoàn thành bài thi
Chi phí: 150 USD
Truy cập Lệ phí thi để biết thông tin chi phí bổ sung. 

Hình thức: 65 câu hỏi, trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng.
Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE.

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Developer - Associate. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí lấy chứng chỉ AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.