Trải nghiệm thực tế trong môi trường AWS trực tiếp với các dịch vụ AWS và các tình huống đám mây thực. Theo dõi các hướng dẫn từng bước để tìm hiểu dịch vụ, luyện tập tình huống, hoặc chuẩn bị cho Chứng nhận AWS.

Sử dụng Phòng thực hành hoặc Nhiệm vụ

Sử dụng Phòng thực hành riêng lẻ
Sử dụng phòng thực hành để làm quen với AWS trong dưới 15 phút.

Theo dõi Nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ học tập sẽ dẫn bạn qua từng phòng thực hành nhằm tìm hiểu về cách làm việc với các dịch vụ liên quan tới AWS.  Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, bạn sẽ giành được một Huy hiệu nhiệm vụ để đưa vào sơ yếu lý lịch, trang web, hoặc trang LinkedIn của bạn.


Phòng thực hành nhập môn sẽ trang bị cho bạn những hiểu biết cơ bản một cách nhanh chóng và đơn giản dù bạn còn mới lạ với AWS hoặc đang cập nhật thông tin về những dịch vụ mới. Dùng thử những phòng thực hành nhập môn phổ biến.

Nâng cao các kỹ năng của bạn với các phòng thực hành ở cấp bậc cơ bản, nâng cao và chuyên gia.

Tham gia vào nhiệm vụ – một tập hợp các phòng thực hành – và xử lý thành thạo một tình huống AWS cụ thể theo tốc độ cả bạn. Hoàn thành nhiệm vụ và giành huy hiệu để đưa vào sơ yếu lý lịch, trang web, hay trang LinkedIn của bạn. Thử những truy vấn này.

quest-badge-lambda_80

Thiết kế không máy chủ với AWS Lambda
8 phòng thực hành | 5,5 giờ

quest-badge-Advanced-Redshift-80

Vận hành nâng cao với Amazon Redshift
7 phòng thực hành | 8,5 giờ


Bạn đã sẵn sàng để thực hành?  

How qwikLABS help you learn AWS
1:53
Phòng thực hành có thể giúp gì bạn Phòng thực hành có thể giúp gì bạn!

Xem video để tìm hiểu về cách các học viên khác sử dụng phòng thực hành để học về AWS.

Sử dụng Phòng thực hành hoặc Nhiệm vụ

Phòng thực hành có thể được tìm thấy tại APN Technology Partner Qwiklabs.com