VMware Cloud trên AWS

Con đường nhanh chóng và an toàn nhất cho tất cả khối lượng công việc VMware của bạn

Tăng tốc quá trình chuyển đổi đám mây với tính nhất quán và linh hoạt trong vận hành.

Giảm chi phí đồng thời mở rộng nhu cầu kinh doanh trên toàn cầu.

Hiện đại hóa khối lượng công việc và tăng cường đổi mới với các dịch vụ hoạt động trên đám mây.

Đón nhận các giải pháp tiết kiệm năng lượng bền vững.

Cách thức hoạt động

Thúc đẩy những mục tiêu chuyển đổi kinh doanh của bạn với một dịch vụ được quản lý kết hợp khả năng điện toán, mạng và lưu trữ trong một dịch vụ sẵn sàng chạy được hỗ trợ toàn phần đến từ VMware - nhà sáng tạo ra phần mềm và AWS - đơn vị phân phối dịch vụ đám mây hàng đầu.

Trường hợp sử dụng

Mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn

Tận dụng quy mô, hiệu năng và công suất của cơ sở hạ tầng tại chỗ cũng như trên đám mây của AWS trên toàn cầu để đáp ứng những nhu cầu kinh doanh của bạn.

Đơn giản hóa giải pháp phục hồi sau thảm họa

Tận dụng những công nghệ phục hồi sau thảm họa đã được kiểm chứng của VMware và tốc độ của Đám mây AWS để yên tâm bảo vệ các máy ảo của bạn.

Di chuyển và mở rộng quy mô nhanh chóng sang đám mây

Đơn giản hóa và thúc đẩy việc di chuyển các khối lượng công việc sản xuất tối quan trọng sang Đám mây AWS mà không cần phải chuyển đổi hay tái kiến trúc.

Xây dựng các ứng dụng thế hệ tiếp theo

Gia tăng giá trị cho các ứng dụng doanh nghiệp của bạn bằng cách tận dụng hơn 200 dịch vụ AWS để hiện đại hóa các ứng dụng hiện có hoặc phát triển những ứng dụng mới.

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng VMware Cloud trên AWS

Di chuyển và mở rộng quy mô nhanh chóng sang đám mây.

Đăng ký »

Tìm hiểu thêm về VMware Cloud trên AWS

Khám phá cách triển khai môi trường đám mây lai không phức tạp.

Xem hội thảo trực tuyến »

Liên hệ với chuyên gia


Kết nối với chuyên gia để nhận đánh giá có cấp phép.

Liên hệ với chúng tôi »

Khám phá thêm về AWS