AWS dành cho VMware

Di chuyển và tối ưu hóa khối lượng công việc trên nền tảng VMware của bạn sang AWS

Di chuyển nhanh chóng khối lượng công việc trên nền tảng VMware của bạn sang AWS

Là nhà cung cấp đám mây lâu đời nhất với kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng VMware trên quy mô lớn, AWS cung cấp các tùy chọn đã được kiểm chứng để di chuyển và hiện đại hóa nhằm đơn giản hóa quá trình chuyển đổi của bạn sang đám mây. Khám phá các dịch vụ, chương trình và ưu đãi được xây dựng theo mục đích của chúng tôi để di chuyển khối lượng công việc VMware, hiện đại hóa sang bộ chứa và mô hình phi máy chủ hoặc chuyển sang các dịch vụ được quản lý.
Tận dụng các đánh giá miễn phí, công cụ được xây dựng theo mục đích, dịch vụ chuyên nghiệp và các đối tác được chứng nhận của AWS để hợp lý hóa hành trình di chuyển và hiện đại hóa của bạn, đảm bảo quá trình chuyển đổi sang đám mây suôn sẻ.
Trải nghiệm khả năng điều chỉnh quy mô gia tăng, bảo mật nâng cao và hiệu suất cải thiện với cơ sở hạ tầng toàn cầu rộng lớn của AWS, độ tin cậy chưa từng có và các dịch vụ bảo mật rộng rãi.
Hiện đại hóa quá trình phát triển, hoạt động, ứng dụng và dữ liệu của bạn bằng cách tận dụng danh mục đa dạng với hơn 200 dịch vụ của AWS
Đánh giá và tối ưu hóa hoạt động cấp phép và cơ sở hạ tầng để giảm chi phí, loại bỏ tình trạng cung cấp tài nguyên quá mức cũng như thoát khỏi chu kỳ nâng cấp và làm mới.

Các lộ trình di chuyển và hiện đại hóa sang AWS

Bảo toàn và di chuyển ứng dụng của bạn từ môi trường nguồn sang Đám mây AWS mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với ứng dụng bằng Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS và các hành trình có hướng dẫn theo quy định với Trung tâm di chuyển AWS. Tìm hiểu thêm.

Chuyển từ các nền tảng bộ chứa tự quản lý trên VMware sang các dịch vụ bộ chứa được quản lý bởi AWS như Amazon ECS hoặc Amazon EKS.

Triển khai các ứng dụng được cung cấp bởi VMware một cách nhanh chóng, điều chỉnh quy mô vô hạn, vận hành dưới dạng các quy trình cách ly tài nguyên, đảm bảo triển khai nhanh chóng, đáng tin cậy và nhất quán, bất kể môi trường sử dụng Amazon ECS hay Amazon EKS.

Hiện đại hóa các ứng dụng bằng cách chuyển sang các dịch vụ được AWS quản lý như Amazon RDS hoặc dịch vụ OpenSearch của Amazon.

Di chuyển ứng dụng lên đám mây và sửa đổi cấu trúc của ứng dụng bằng cách tận dụng tối đa các tính năng hoạt động trên đám mây để cải thiện tính linh hoạt, hiệu suất và khả năng điều chỉnh quy mô bằng cách sử dụng các dịch vụ phi máy chủ trên AWS như AWS Lambda.
 

AWS có thể giúp bạn như thế nào trong hành trình di chuyển

Đánh giá VMware miễn phí

Đánh giá môi trường tại chỗ và đám mây của bạn cũng như xây dựng tình huống kinh doanh để di chuyển sang AWS.

Chương trình chuyên sâu và ưu đãi

Chương trình tăng tốc di chuyển AWS (MAP) là một dịch vụ toàn diện cung cấp các công cụ để giảm chi phí cũng như tự động hóa và đẩy nhanh quá trình thực thi, các phương pháp đào tạo và nội dung phù hợp, chuyên môn từ Đối tác và các khoản đầu tư của AWS.

Công cụ VMware được xây dựng theo mục đích

Tối ưu hóa việc lập kế hoạch, thực thi và theo dõi bằng hành trình di chuyển và hiện đại hóa VMware dựa trên nhiệm vụ có hướng dẫn trong các Hành trình thuộc Trung tâm di chuyển AWS hoặc bắt đầu quá trình di chuyển nhanh quy mô lớn của bạn với Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS.

Đối tác năng lực di chuyển

Tận dụng các ưu đãi bổ sung và đẩy nhanh hành trình di chuyển lên đám mây của bạn với Đối tác AWS.

Khám phá thêm về AWS