AWS Wavelength

Cung cấp các ứng dụng có độ trễ cực thấp cho các thiết bị 5G

Xây dựng các ứng dụng thế hệ tiếp theo mà không mất thời gian học hỏi bằng các công cụ, API và dịch vụ quen thuộc của AWS.

Phát triển các ứng dụng một lần và triển khai quy mô lớn cho nhiều Vùng Wavelength trên các mạng 5G toàn cầu.

Tận dụng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng của AWS đã được kiểm chứng để tăng tốc phát triển ứng dụng biên 5G đổi mới.

Cách thức hoạt động

AWS Wavelength kết hợp các dịch vụ lưu trữ và điện toán của AWS trong mạng 5G nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán biên di động để phát triển, triển khai và mở rộng quy mô của các ứng dụng có độ trễ cực thấp.

Trường hợp sử dụng

Xây dựng các ứng dụng truyền thông và giải trí

Cung cấp các ứng dụng thực tế tăng cường/thực tế ảo (AR/VR), phát trực tiếp video có độ phân giải cao và âm thanh sống động.

Tăng tốc suy luận máy học tại biên

Chạy phân tích hình ảnh và video dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI) và máy học (ML) tại biên để tăng tốc các ứng dụng 5G trong các lĩnh vực chẩn đoán y tế, bán lẻ và nhà máy thông minh.

Phát triển ứng dụng phương tiện được kết nối

Tạo nên các trải nghiệm giải trí trong xe, lái xe tự hành và hỗ trợ lái xe nâng cao với kết nối gần như trong thời gian thực giữa phương tiện và đám mây.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách AWS Wavelength hoạt động

Tìm hiểu thêm về điện toán, lưu trữ, kết nối mạng, v.v. bằng AWS Wavelength.

Khám phá các tính năng của AWS Wavelength »

Khám phá đào tạo tại chỗ


Tìm hiểu cách xây dựng và cung cấp các ứng dụng có độ trễ cực thấp trên mạng 5G.

Xem tài nguyên của AWS Wavelength »

Kết nối với chuyên gia


Tiếp cận sự hỗ trợ phù hợp về AWS Wavelength đúng lúc.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS