Chuyển đổi doanh nghiệp với AI tạo sinh

Tăng năng suất, xây dựng trải nghiệm khác biệt và tăng tốc độ đổi mới nhờ AWS

AI tạo sinh trên AWS

Các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình đang khai thác các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và mô hình nền tảng (FM) để xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh nhằm mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng và nhân viên. Với quyền riêng tư và bảo mật cấp doanh nghiệp, quyền truy cập vào các FM dẫn đầu trong ngành và các ứng dụng được hỗ trợ bằng AI tạo sinh, AWS giúp bạn dễ dàng xây dựng và điều chỉnh quy mô AI tạo sinh được tùy chỉnh cho dữ liệu, trường hợp sử dụng và khách hàng của bạn.

Khai mở giá trị kinh doanh với AI tạo sinh

Tái định hình trải nghiệm của khách hàng, tăng năng suất, thúc đẩy thông tin chuyên sâu và thúc đẩy đổi mới.

Xây dựng AI một cách có trách nhiệm tại AWS

Sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh mang lại sự đổi mới đầy hứa hẹn và đồng thời đặt ra những thách thức mới. Tại AWS, chúng tôi cam kết phát triển AI một cách có trách nhiệm, áp dụng phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm ưu tiên giáo dục, khoa học và khách hàng của chúng tôi để tích hợp AI có trách nhiệm trong vòng đời AI toàn diện với các công cụ như Quy tắc bảo vệ dành cho Amazon Bedrock, Amazon SageMaker Clarify và nhiều công cụ khác.

Hình ảnh với những hình dạng đầy màu sắc