Amazon Bedrock

Cách dễ nhất để xây dựng và điều chỉnh quy mô các ứng dụng AI tạo sinh bằng các mô hình nền tảng

Tại sao nên chọn Amazon Bedrock?

Amazon Bedrock là dịch vụ được quản lý toàn phần cung cấp nhiều lựa chọn về mô hình nền tảng (FM) hiệu năng cao từ các công ty AI hàng đầu như AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI và Amazon thông qua một API. Bên cạnh đó, Amazon Bedrock còn mang đến một các chức năng phong phú mà bạn cần để xây dựng ứng dụng AI tạo sinh bằng AI bảo mật, tuân thủ quyền riêng tư và có trách nhiệm. Với Amazon Bedrock, bạn có thể dễ dàng thử nghiệm và đánh giá các FM hàng đầu cho trường hợp sử dụng của mình, tùy chỉnh riêng các FM bằng dữ liệu của bạn thông qua các kỹ thuật như tinh chỉnh và Tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG), cũng như xây dựng các tác tử thực hiện nhiệm vụ dựa trên hệ thống doanh nghiệp và nguồn dữ liệu của bạn. Vì Amazon Bedrock là dịch vụ phi máy chủ, bạn không cần phải quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào, bạn cũng có thể tích hợp và triển khai một cách bảo mật các chức năng AI tạo sinh vào ứng dụng của mình bằng các dịch vụ AWS mà bạn đã quen thuộc.

Cách khách hàng đổi mới với AI tạo sinh trên Amazon Bedrock

Demo Amazon Bedrock

Xem video này để xem Swami Sivasubramanian, Phó Chủ tịch Dữ liệu và AI tại AWS, xem qua bản demo nêu bật cách bạn có thể sử dụng Amazon Bedrock trong tổ chức để xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh với dữ liệu của mình để tạo trải nghiệm khách hàng mới.

Mọi thứ bạn cần để xây dựng ứng dụng AI tạo sinh

Hình ảnh thể thao

Chọn từ một loạt các FM hàng đầu

Amazon Bedrock giúp bạn nhanh chóng thích ứng và tận dụng những đổi mới AI tạo sinh mới nhất với khả năng truy cập dễ dàng vào các FM hiệu năng cao khác nhau từ các công ty AI hàng đầu như AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI và Amazon. Quyền truy cập API duy nhất của Amazon Bedrock, bất kể mô hình bạn chọn, mang lại cho bạn sự linh hoạt để sử dụng các FM khác nhau và nâng cấp lên các phiên bản mô hình mới nhất mà chỉ phải thay đổi mã ở mức tối thiểu.

Hình ảnh 3 chiều

Điều chỉnh mô hình một cách riêng tư với dữ liệu của bạn

Tùy chỉnh mô hình cho phép bạn cung cấp trải nghiệm người dùng khác biệt và cá nhân hóa. Để tùy chỉnh mô hình cho các tác vụ cụ thể, bạn có thể tinh chỉnh riêng các FM bằng cách sử dụng tập dữ liệu được gắn nhãn của riêng bạn chỉ với một vài cú nhấp chuột. Amazon Bedrock hỗ trợ tinh chỉnh cho Cohere Command, Meta Llama 2, Văn bản Amazon Titan Lite và Express, Phần nhúng đa phương thức Amazon Titan và Trình tạo hình ảnh Amazon Titan. Để điều chỉnh các mô hình Văn bản Amazon Titan phù hợp với ngành và miền của bạn, bạn có thể sử dụng kỹ thuật đào tạo trước liên tục với dữ liệu không được gắn nhãn. Với kỹ thuật tinh chỉnh và đào tạo trước liên tục, Amazon Bedrock tạo một bản sao riêng của FM cơ sở mà chỉ bạn có thể truy cập và dữ liệu của bạn không được sử dụng để đào tạo các mô hình cơ sở gốc.

Hình ảnh câu đố

Cung cấp các phản hồi FM phù hợp hơn

Để trang bị cho FM thông tin độc quyền cập nhật nhất, các tổ chức sử dụng kỹ thuật RAG, một kỹ thuật liên quan đến việc tìm nạp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu của công ty và làm phong phú thêm câu lệnh bằng dữ liệu đó để cung cấp các phản hồi phù hợp và chính xác hơn. Cơ sở kiến thức dành cho Amazon Bedrock là một tính năng RAG được quản lý toàn phần, cho phép bạn tùy chỉnh các phản hồi FM với dữ liệu công ty theo ngữ cảnh và có liên quan. Cơ sở kiến thức dành cho Amazon Bedrock tự động hóa quy trình làm việc RAG toàn diện, bao gồm tải nhập, truy xuất, tăng cường câu lệnh và trích dẫn, giúp bạn không cần phải viết mã tùy chỉnh để tích hợp các nguồn dữ liệu và quản lý truy vấn.

Hình ảnh người đàn ông trên điện thoại

Thực hiện các tác vụ phức tạp trên các hệ thống của công ty

Tác tử dành cho Amazon Bedrock lên kế hoạch và thực thi các tác vụ đa bước bằng cách sử dụng các hệ thống và nguồn dữ liệu của công ty – từ trả lời các câu hỏi của khách hàng về độ sẵn sàng của sản phẩm của bạn đến nhận đơn đặt hàng của khách hàng. Với Amazon Bedrock, bạn có thể tạo một tác tử chỉ với vài cú nhấp chuột bằng cách chọn FM trước tiên và cung cấp cho FM quyền truy cập vào hệ thống của doanh nghiệp, cơ sở kiến thức và hàm AWS Lambda để thực thi API của bạn một cách bảo mật. Tác tử phân tích yêu cầu của người dùng và tự động gọi các API và nguồn dữ liệu cần thiết để thực hiện yêu cầu. Tác tử dành cho Amazon Bedrock cho phép bạn thực hiện tất cả những điều này một cách bảo mật và riêng tư – bạn không cần phải tạo câu lệnh, quản lý ngữ cảnh của phiên hoặc điều phối các tác vụ theo cách thủ công.