Tác tử dành cho Amazon Bedrock

Tạo điều kiện cho ứng dụng AI tạo sinh thực hiện các tác vụ gồm nhiều bước trên các hệ thống và nguồn dữ liệu của công ty

Bản mẫu Tác tử dành cho Amazon Bedrock

Tác tử cho Amazon Bedrock nâng cao hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng và ra quyết định đồng thời giảm chi phí và tạo điều kiện đổi mới.

Tạo câu lệnh tự động

Tác tử dành cho Amazon Bedrock tạo câu lệnh từ hướng dẫn do nhà phát triển cung cấp (Ví dụ: “bạn là đại lý bảo hiểm được thiết kế để xử lý các yêu cầu bồi thường còn dang dở”), chi tiết API cần thiết để hoàn thành tác vụ và chi tiết nguồn dữ liệu công ty từ cơ sở kiến thức. Việc tạo câu lệnh tự động giúp tiết kiệm nhiều tuần thử nghiệm với câu lệnh với các FM khác nhau.

ảnh chụp màn hình hướng dẫn tác tử dành cho amazon bedrock

Kỹ thuật tạo sinh tăng cường truy xuất

Tác tử dành cho Amazon Bedrock kết nối an toàn với các nguồn dữ liệu của công ty bạn, tự động chuyển đổi dữ liệu thành các phần biểu diễn bằng số và tăng cường yêu cầu của người dùng bằng thông tin phù hợp để tạo phản hồi chính xác và liên quan. Ví dụ: nếu người dùng hỏi về các tài liệu cần thiết để yêu cầu bồi thường, tác tử sẽ tra cứu thông tin từ cơ sở kiến thức phù hợp mà bạn chọn (chẳng hạn như công cụ véc-tơ dành cho Amazon OpenSearch phi máy chủ, Pinecone hoặc Đám mây Redis Enterprise) và cung cấp câu trả lời: “Bạn cần nộp bằng lái xe, hình ảnh của chiếc xe bị hư hỏng và báo cáo tai nạn”.

cơ sở dữ liệu véc-tơ của tác tử dành cho amazon bedrock

Điều phối và thực hiện các tác vụ nhiều bước

Khách hàng có thể tạo một tác tử trong Amazon Bedrock chỉ với vài bước nhanh chóng, đẩy nhanh thời gian cần thiết để xây dựng các tính năng AI tạo sinh trong các ứng dụng. Trước tiên, khách hàng chọn mô hình họ mong muốn và viết một vài hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: “bạn là một nhân viên chăm sóc khách hàng thân thiện” và “kiểm tra sản phẩm còn hàng trong hệ thống kiểm kê”). Các tác tử điều phối và phân tích tác vụ và chia nhỏ tác vụ thành chuỗi logic chính xác bằng cách sử dụng khả năng suy luận của FM. Các tác tử tự động gọi các API cần thiết để giao dịch với các hệ thống và quy trình của công ty để thực hiện yêu cầu, xác định trong quá trình làm việc xem có thể tiếp tục tiến hành hay cần thu thập thêm thông tin hay không. 

kế hoạch điều phối

Truy vết qua suy luận theo chuỗi suy nghĩ

Bạn có thể xem qua kế hoạch suy luận và điều phối của tác tử với tính năng truy vết. Với những thông tin chuyên sâu này, bạn có thể khắc phục các vấn đề khác nhau về điều phối để hướng mô hình tới hành vi mong muốn và tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn. Hơn nữa, bạn có thể xem lại các bước và điều chỉnh hướng dẫn khi bạn lặp lại trên ứng dụng. Với khả năng hiển thị đầy đủ suy luận của mô hình, bạn có thể tạo các ứng dụng khác biệt nhanh hơn.

khả năng suy luận theo chuỗi suy nghĩ của tác tử

Tạo câu lệnh

Tác tử dành cho Amazon Bedrock tự động tạo mẫu câu lệnh từ hướng dẫn của người dùng, nhóm thao tác và cơ sở kiến thức. Bạn có thể sử dụng mẫu này làm cơ sở để tinh chỉnh thêm mẫu câu lệnh được tạo tự động, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn cũng có thể cập nhật đầu vào của người dùng, kế hoạch điều phối và phản hồi của FM. Cuối cùng, với khả năng chỉnh sửa mẫu câu lệnh, bạn có thể kiểm soát tốt hơn việc điều phối tác tử.

sửa đổi màn hình câu lệnh cơ sở

Trả lại quyền kiểm soát

Tác tử dành cho Amazon Bedrock cho phép bạn xác định một lược đồ hành động và lấy lại quyền kiểm soát bất cứ khi nào tác tử gọi hành động. Điều này giúp bạn triển khai logic kinh doanh trong dịch vụ backend mà bạn chọn. Ngoài ra, với tính năng trả lại quyền kiểm soát, bạn có khả năng thực hiện các hành động tốn nhiều thời gian trong nền (thực thi không đồng bộ), đồng thời tiếp tục quy trình điều phối.

ảnh chụp màn hình giao diện người dùng