Mô hình Claude của Anthropic trên Amazon Bedrock

Xây dựng các giải pháp AI tạo sinh với mô hình Claude tiên tiến của Anthropic

Lợi ích

 • Anthropic đã tăng gấp đôi lượng thông tin bạn có thể chuyển tiếp đến Claude, mở rộng lên 200.000 token, tương đương với khoảng 150.000 từ hoặc hơn 500 trang tài liệu. Giờ đây bạn có thể tải lên tài liệu kỹ thuật như toàn bộ cơ sở mã, báo cáo tài chính hoặc thậm chí các tác phẩm văn học dài. Nhờ khả năng giao tiếp với lượng lớn nội dung hoặc dữ liệu, Claude có thể tóm tắt, thực hiện hỏi đáp, dự báo xu hướng, so sánh và đối chiếu nhiều tài liệu và hơn thế nữa.

 • Claude có thể được sử dụng vào các cuộc đối thoại phức tạp, tạo nội dung sáng tạo, suy luận phức tạp, viết mã và hướng dẫn chi tiết. Claude có thể hiệu đính, viết lại, tóm tắt, phân loại, trích xuất dữ liệu có cấu trúc, thực hiện hỏi đáp dựa trên nội dung và hơn thế nữa.

 • Claude hoạt động dựa trên nghiên cứu an toàn hàng đầu của Anthropic và được xây dựng với các kỹ thuật bao gồm Constitutional AI. Được thiết kế để giảm rủi ro thương hiệu, mục tiêu của Claude là trở nên hữu ích, trung thực và vô hại.

Lợi ích

 • Anthropic đã tăng gấp đôi lượng thông tin bạn có thể chuyển tiếp đến Claude, mở rộng lên 200.000 token, tương đương với khoảng 150.000 từ hoặc hơn 500 trang tài liệu. Giờ đây bạn có thể tải lên tài liệu kỹ thuật như toàn bộ cơ sở mã, báo cáo tài chính hoặc thậm chí các tác phẩm văn học dài. Nhờ khả năng giao tiếp với lượng lớn nội dung hoặc dữ liệu, Claude có thể tóm tắt, thực hiện hỏi đáp, dự báo xu hướng, so sánh và đối chiếu nhiều tài liệu và hơn thế nữa.

 • Claude có thể được sử dụng vào các cuộc đối thoại phức tạp, tạo nội dung sáng tạo, suy luận phức tạp, viết mã và hướng dẫn chi tiết. Claude có thể hiệu đính, viết lại, tóm tắt, phân loại, trích xuất dữ liệu có cấu trúc, thực hiện hỏi đáp dựa trên nội dung và hơn thế nữa.

 • Claude hoạt động dựa trên nghiên cứu an toàn hàng đầu của Anthropic và được xây dựng với các kỹ thuật bao gồm Constitutional AI. Được thiết kế để giảm rủi ro thương hiệu, mục tiêu của Claude là trở nên hữu ích, trung thực và vô hại.

Hợp tác chiến lược giữa Amazon và Anthropic

Hợp tác chiến lược giữa Amazon và Anthropic

Trong cuộc trò chuyện thân mật này, Dario Amodei, Giám đốc điều hành và nhà đồng sáng lập của Anthropic, cùng Adam Selipsky, Giám đốc điều hành của AWS thảo luận về những tiến bộ của Claude 2.1 cũng như cách Anthropic và AWS đang làm việc cùng nhau để đẩy nhanh việc triển khai có trách nhiệm AI tạo sinh.

Giới thiệu Claude, mô hình ngôn ngữ lớn của Anthropic

Claude hoạt động dựa trên nghiên cứu của Anthropic về việc tạo ra các hệ thống AI đáng tin cậy, có thể diễn giải và có thể điều khiển. Được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật như Constitutional AI và chương trình đào tạo vô hại, Claude xuất sắc trong đối thoại có chiều sâu, tạo nội dung, suy luận phức tạp, sáng tạo và viết mã.

Sử dụng Claude trên Amazon Bedrock
Các phương pháp tốt nhất về tạo câu lệnh dành cho LLM trên Amazon Bedrock

Các phương pháp tốt nhất về tạo câu lệnh từ Anthropic

Tạo câu lệnh là quá trình hướng dẫn các LLM để tạo ra đầu ra mong muốn. Có được cái nhìn tổng quan về các phương pháp tốt nhất về tạo câu lệnh và tìm hiểu cách chọn các định dạng, cụm từ, từ và ký hiệu phù hợp nhất để tận dụng tối đa các giải pháp AI tạo sinh, đồng thời cải thiện độ chính xác và hiệu năng. Phiên này sử dụng LLM Claude của Anthropic làm ví dụ về cách kỹ thuật tạo câu lệnh giúp giải quyết các trường hợp sử dụng phức tạp của khách hàng. Đồng thời tìm hiểu cách tích hợp các câu lệnh với kiến trúc của bạn và cách sử dụng các thông số API để điều chỉnh các thông số mô hình bằng Amazon Bedrock.

Trường hợp sử dụng

 • Claude có thể đóng vai trò như một đại diện bán hàng ảo luôn hoạt động, đảm bảo giải quyết các yêu cầu dịch vụ một cách nhanh chóng và thân thiện, đồng thời gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

 • Claude có thể trích xuất thông tin liên quan từ email và tài liệu doanh nghiệp, phân loại và tóm tắt các câu trả lời khảo sát, đồng thời sắp xếp lượng lớn văn bản với tốc độ và độ chính xác cao.

 • Claude có thể phân tích các tài liệu pháp lý và trả lời các câu hỏi về các tài liệu đó, giúp luật sư có thể giảm chi phí và tập trung vào công việc cấp cao hơn.

 • Các mô hình Claude không ngừng cải tiến về viết mã, toán học và suy luận. Mô hình mới nhất Claude 2 đạt 71,2% (tăng lên từ 56,0%) trên Codex HumanEval, một bài kiểm tra viết mã Python.

Trường hợp sử dụng

 • Claude có thể đóng vai trò như một đại diện bán hàng ảo luôn hoạt động, đảm bảo giải quyết các yêu cầu dịch vụ một cách nhanh chóng và thân thiện, đồng thời gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

 • Claude có thể trích xuất thông tin liên quan từ email và tài liệu doanh nghiệp, phân loại và tóm tắt các câu trả lời khảo sát, đồng thời sắp xếp lượng lớn văn bản với tốc độ và độ chính xác cao.

 • Claude có thể phân tích các tài liệu pháp lý và trả lời các câu hỏi về các tài liệu đó, giúp luật sư có thể giảm chi phí và tập trung vào công việc cấp cao hơn.

 • Các mô hình Claude không ngừng cải tiến về viết mã, toán học và suy luận. Mô hình mới nhất Claude 2 đạt 71,2% (tăng lên từ 56,0%) trên Codex HumanEval, một bài kiểm tra viết mã Python.

Phiên bản mô hình

Claude 2.1

Claude 2.1 là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất của Anthropic với cửa sổ ngữ cảnh hàng đầu trong ngành với 200.000 token, giảm tỷ lệ ảo giác và cải thiện độ chính xác ở các tài liệu dài.

Số token tối đa: 200.000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Tóm tắt, hỏi đáp, dự báo xu hướng, so sánh và đối chiếu nhiều tài liệu và phân tích. Claude 2.1 hoạt động xuất sắc ở các tính năng cốt lõi của Claude 2.0 và Claude Instant.

Claude 2.0

Claude 2.0 là một LLM hàng đầu từ Anthropic với khả năng thực hiện một loạt các tác vụ từ đối thoại phức tạp và tạo nội dung sáng tạo đến hướng dẫn chi tiết.

Số token tối đa: 100.000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Đối thoại có chiều sâu, tạo nội dung, suy luận phức tạp, sáng tạo và viết mã.

Claude 1.3

Claude 1.3 là một phiên bản cũ của LLM đa dụng đến từ Anthropic.

Số token tối đa: 100.000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Tìm kiếm, viết, hiệu đính, phác thảo và tóm tắt văn bản; viết mã; và cung cấp lời khuyên hữu ích về một loạt các chủ đề.

Claude Instant

Claude Instant là LLM hoạt động nhanh hơn, giá rẻ hơn nhưng rất hữu dụng của Anthropic.

Số token tối đa: 100.000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Đối thoại thông thường, phân tích văn bản, tóm tắt và hiểu tài liệu.