Amazon Titan trong Amazon Bedrock

Các mô hình nền tảng hiệu năng cao từ Amazon

Lợi ích

Các mô hình văn bản, đa phương thức và hình ảnh có hiệu năng cao để hỗ trợ một loạt các ứng dụng AI tạo sinh, như tạo nội dung, tạo hình ảnh cũng như trải nghiệm tìm kiếm và đề xuất.
Tăng cường độ chính xác tìm kiếm và cải thiện các đề xuất được cá nhân hóa.
Tất cả các mô hình nền tảng (FM) của Amazon Titan đều cung cấp hỗ trợ tích hợp sẵn cho việc sử dụng AI có trách nhiệm bằng cách phát hiện và loại bỏ nội dung có hại khỏi dữ liệu, từ chối đầu vào không phù hợp của người dùng và lọc đầu ra của mô hình. Tất cả hình ảnh được tạo bởi mô hình Trình tạo hình ảnh Amazon Titan đều chứa hình mờ vô hình theo mặc định để giúp giảm thiểu việc tạo nội dung có hại và giảm sự lan truyền thông tin sai lệch. Phát hiện hình mờ là một công nghệ tiên tiến và AWS là một trong những nhà cung cấp đám mây lớn đầu tiên phát hành rộng rãi hình mờ tích hợp sẵn cho đầu ra hình ảnh AI.
Tinh chỉnh các mô hình Amazon Titan bằng dữ liệu của riêng bạn để tùy chỉnh mô hình và thực hiện các tác vụ cụ thể theo tổ chức.

Khám phá Amazon Titan

Dành riêng cho Amazon Bedrock, dòng mô hình Amazon Titan kết hợp 25 năm kinh nghiệm của Amazon trong việc đổi mới với AI và máy học trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Các FM Amazon Titan cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn mô hình hình ảnh, đa phương thức và mô hình văn bản hiệu năng cao, thông qua API được quản lý toàn phần. Các mô hình Amazon Titan được tạo ra bởi AWS và được đào tạo trước trên các tập dữ liệu lớn, giúp chúng trở thành các mô hình đa dụng mạnh mẽ, được xây dựng để hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, đồng thời hỗ trợ việc sử dụng AI có trách nhiệm. Sử dụng các mô hình này ở thiết lập sẵn có hoặc tùy chỉnh riêng theo dữ liệu của riêng bạn.

Trường hợp sử dụng

Sử dụng mô hình Văn bản Titan để cải thiện năng suất và hiệu quả cho một loạt các tác vụ liên quan đến văn bản, chẳng hạn như tạo bản sao cho các bài đăng trên blog và trang web, phân loại bài viết thành danh mục, Hỏi đáp kết thúc mở, trò chuyện đàm thoại, trích xuất thông tin, v.v.

Sử dụng mô hình Văn bản Titan để nhận bản tóm tắt ngắn gọn của các tài liệu dài như bài viết, báo cáo, bài báo nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, v.v. nhằm trích xuất thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng Phần nhúng đa phương thức Titan và Phần nhúng văn bản Titan để mang đến trải nghiệm tìm kiếm, đề xuất và cá nhân hóa đa phương thức chính xác hơn và phù hợp theo ngữ cảnh hơn cho người dùng cuối.

Cho phép người tạo nội dung có thể nhanh chóng lên ý tưởng và thực hiện lặp lại, từ đó tạo hình ảnh hiệu quả cao. Khách hàng trong các ngành như quảng cáo, thương mại điện tử, truyền thông và giải trí có thể tạo ra hình ảnh chân thực có chất lượng như được thực hiện tại phòng chụp với khối lượng lớn và chi phí thấp, thông qua việc sử dụng câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Cung cấp kết quả chính xác và cập nhật hơn cho các truy vấn của người dùng bằng cách kết nối FM với nguồn dữ liệu của bạn. Mở rộng khả năng vốn đã mạnh mẽ của các mô hình Titan và bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực cụ thể và tổ chức của bạn cho các mô hình này.

Phiên bản mô hình

Amazon Titan Text Premier

Amazon Titan Text Premier là một mô hình mạnh mẽ và tiên tiến trong dòng Amazon Titan Text, được thiết kế để mang lại hiệu năng vượt trội trên một loạt các ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Mô hình này được tối ưu hóa để tích hợp với Tác tử và Cơ sở kiến thức dành cho Amazon Bedrock, là lựa chọn lý tưởng để xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh tương tác có thể sử dụng API của bạn và tương tác với dữ liệu của bạn. 

Số mã thông báo tối đa: 32.000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hỗ trợ tinh chỉnh: Có (xem trước)

Trường hợp sử dụng được hỗ trợ: RAG, tác tử, trò chuyện, chuỗi suy nghĩ, tạo văn bản kết thúc mở, tìm kiếm ý tưởng, tóm tắt, tạo mã, tạo bảng, định dạng dữ liệu, diễn giải, viết lại, trích xuất và hỏi đáp.

Đọc blog

Xem bản mẫu Titan Text Premier

Amazon Titan Text Express

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mang lại sự cân bằng giữa giá cả và hiệu năng.

Số mã thông báo tối đa: 8.000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (GA), có sẵn hơn 100 ngôn ngữ (xem trước)

Hỗ trợ tinh chỉnh: Có

Trường hợp sử dụng được hỗ trợ: RAG, tạo văn bản kết thúc mở, tìm kiếm ý tưởng, tóm tắt, tạo mã, tạo bảng, định dạng dữ liệu, diễn giải, chuỗi suy nghĩ, viết lại, trích xuất, hỏi đáp và trò chuyện.

Xem bản mẫu Văn bản Amazon Titan

Theo dõi phiên re:Invent

Amazon Titan Text Lite

LLM tiết kiệm chi phí với khả năng tùy chỉnh cao. Quy mô phù hợp cho các trường hợp sử dụng cụ thể, lý tưởng cho các tác vụ tạo văn bản và tinh chỉnh.

Số token tối đa: 4K

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hỗ trợ tinh chỉnh: có

Trường hợp sử dụng được hỗ trợ: tóm tắt và viết quảng cáo.

Xem bản mẫu Văn bản Amazon Titan

Theo dõi phiên re:Invent

Phần nhúng văn bản Amazon Titan

LLM dịch văn bản thành phép biểu diễn dưới dạng số.

Số token tối đa: 8K

Ngôn ngữ: Trên 25 ngôn ngữ

Hỗ trợ tinh chỉnh: không

Số phần nhúng: 1.536

Trường hợp sử dụng được hỗ trợ: truy xuất văn bản, tương đồng về ngữ nghĩa và phân cụm.

Đọc blog

Phần nhúng văn bản V2 của Amazon Titan

LLM được tối ưu hóa cho độ chính xác cao và hiệu suất truy xuất ở kích thước nhỏ hơn để giảm mức độ lưu trữ và độ trễ.

Số mã thông báo tối đa: 8.000

Ngôn ngữ: Hơn 100 ngôn ngữ trong khóa đào tạo trước

Hỗ trợ tinh chỉnh: không

Hỗ trợ chuẩn hóa: có

Số phần nhúng: 256, 512, 1024

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: tìm kiếm sự tương đồng ngữ nghĩa để tìm tài liệu (ví dụ: phát hiện đạo văn), phân loại nhãn thành các phần biểu diễn đã học dựa trên dữ liệu (ví dụ: phân loại phim thành các thể loại) và cải thiện chất lượng và mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm được truy xuất hoặc được tạo.

Đọc blog

Đọc blog

Phần nhúng đa phương thức Amazon Titan

Cung cấp trải nghiệm đề xuất và tìm kiếm đa phương thức chính xác.

Số token tối đa: 128

Kích thước hình ảnh tối đa: 25 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hỗ trợ tinh chỉnh: Có

Số phần nhúng: 1.024 (mặc định), 384, 256

Trường hợp sử dụng được hỗ trợ: tìm kiếm, đề xuất và cá nhân hóa.

Trình tạo hình ảnh Amazon Titan

Tạo hình ảnh chân thực có chất lượng như được thực hiện tại phòng chụp bằng câu lệnh văn bản.

Số token tối đa: 77

Kích thước hình ảnh đầu vào tối đa: 25 MB

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hỗ trợ tinh chỉnh: có

Trường hợp sử dụng được hỗ trợ: tạo hình ảnh từ văn bản, chỉnh sửa hình ảnh và biến thể hình ảnh.

Đọc blog

Xem bản mẫu Trình tạo hình ảnh Amazon Titan

Xem bản mẫu tính năng phát hiện hình mờ

Theo dõi phiên re:Invent

Video

Bản mẫu Amazon Titan Text Premier (1:30)
Bản mẫu Trình tạo hình ảnh Amazon Titan: Môi trường thử nghiệm hình ảnh (5:53)
Bản mẫu Trình tạo hình ảnh Amazon Titan: Phát hiện hình mờ (6:11)
AWS re:Invent 2023: Khám phá quá trình tạo hình ảnh và tìm kiếm với FM trên Amazon Bedrock (59:23)
Bản mẫu Văn bản Amazon Titan (8:34)
AWS re:Invent 2023: Khám phá Amazon Titan cho các tác vụ ngôn ngữ (39:00)

Video

Bản mẫu Văn bản Amazon Titan (8:34)
Bản mẫu Trình tạo hình ảnh Amazon Titan: Môi trường thử nghiệm hình ảnh (5:53)
AWS re:Invent 2023: Khám phá Amazon Titan cho các tác vụ ngôn ngữ (39:00)
AWS re:Invent 2023: Khám phá quá trình tạo hình ảnh và tìm kiếm với FM trên Amazon Bedrock (59:23)

Tính năng của Trình tạo hình ảnh Amazon Titan

Trình tạo hình ảnh Amazon Titan hỗ trợ người tạo nội dung lên ý tưởng và thực hiện lặp lại nhanh chóng, từ đó tạo hình ảnh hiệu quả cao. Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh đã tạo hoặc hiện có bằng câu lệnh văn bản, cấu hình kích thước hình ảnh hoặc chỉ định số lượng biến thể hình ảnh bạn muốn mô hình tạo ra. Bạn cũng có thể tùy chỉnh mô hình này một cách bảo mật bằng cách sử dụng dữ liệu công ty để tạo ra hình ảnh phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.

Chuyển văn bản thành hình ảnh

Tạo hình ảnh chất lượng cao, chân thực bằng cách sử dụng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

Câu lệnh: “kỳ nhông xanh lá”

kỳ nhông xanh lá

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh mô hình này một cách bảo mật bằng cách sử dụng dữ liệu công ty để tạo ra hình ảnh phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn. Ví dụ: biến con kỳ nhông thực tế thành hoạt hình hoặc bản phác thảo.

Câu lệnh: “kỳ nhông dưới dạng hoạt hình”

Câu lệnh: “kỳ nhông dưới dạng bản phác thảo”

kỳ nhông dưới dạng hoạt hình, kỳ nhông dưới dạng bản phác thảo

Chỉnh sửa tự động

Chỉnh sửa hình ảnh hiện có hoặc hình ảnh đã tạo bằng câu lệnh văn bản. Không cần che hình ảnh.

Đầu vào: Hình ảnh + “kỳ nhông trong rừng nhiệt đới” dưới dạng câu lệnh

kỳ nhông trong rừng nhiệt đới

Vẽ đè

Chỉnh sửa các phần của hình ảnh để loại bỏ hoặc thay thế một số đối tượng nhất định bằng vùng che mà bạn xác định.

Đầu vào: Hình ảnh + vùng che của kỳ nhông + “chim toucan” dưới dạng câu lệnh

chim toucan

Vẽ mở rộng

Thay thế nền hiện có để tạo hình ảnh phong cách sống với vùng che mà bạn xác định.

Đầu vào: Hình ảnh + vùng che của nền + “bãi biển” dưới dạng câu lệnh

kỳ nhông ở bãi biển

Thay đổi kích thước tạo sinh

Mở rộng đường viền của hình ảnh với các chi tiết bổ sung, đồng thời vẫn giữ lại đối tượng chính của hình ảnh. Ví dụ: mở rộng đuôi của con kỳ nhông.

Đầu vào: Hình ảnh + vùng che với đường viền mới + “đuôi kỳ nhông” dưới dạng câu lệnh

kỳ nhông đuôi dài hơn

Biến thể

Tạo nhiều biến thể của một hình ảnh, được hướng dẫn bởi câu lệnh văn bản tùy chọn.

Lời nhắc: “một con kỳ nhông xanh trong rừng nhiệt đới”

Ảnh chụp màn hình môi trường thử nghiệm hình ảnh