Định giá AWS Amplify

Cung cấp các tính năng sẵn sàng cho doanh nghiệp ngay từ ngày đầu tiên. Chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
Trường hợp sử dụng Định giá
Làm việc với các nhóm Luôn miễn phí – không định giá trả tiền theo mỗi suất.
     
Triển khai ứng dụng với Bậc miễn phí của AWS nếu không dùng Bậc miễn phí của AWS
  Miễn phí trong 12 tháng. Trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bao gồm nhiều trang web cho mỗi dự án và chứng chỉ SSL công khai miễn phí.
     
Xây dựng và triển khai Miễn phí đến 1.000 phút dựng mỗi tháng 0,01 USD mỗi phút
Lưu trữ dữ liệu Miễn phí đến 5 GB lưu trữ trên CDN mỗi tháng 0,023 USD mỗi GB/tháng (mức phí này được áp dụng cho đến khi xóa ứng dụng)
Truyền dữ liệu ra Miễn phí đến 15 GB mỗi tháng 0,15 USD mỗi GB được phân phối
Số yêu cầu (SSR) Miễn phí đến 500.000 yêu cầu mỗi tháng 0,30 USD mỗi 1 triệu yêu cầu
Thời lượng yêu cầu (SSR) Miễn phí đến 100 GB-giờ mỗi tháng 0,20 USD mỗi giờ (GB-giờ)
     
Xây dựng backend Frontend ứng dụng Amplify được cung cấp bởi các dịch vụ AWS được quản lý toàn phần. Nhiều dịch vụ có ưu đãi Bậc miễn phí hào phóng để bắt đầu và trả tiền theo mức sử dụng sau đó. Không có mức tối thiểu hàng tháng – chỉ cần trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
     
Ví dụ về tài nguyên backend của AWS với Bậc miễn phí của AWS nếu không dùng Bậc miễn phí của AWS
Xác thực được cung cấp bởi Amazon Cognito Bậc miễn phí của Cognito Xem thông tin chi tiết về giá của Cognito
API theo thời gian thực được hỗ trợ bởi AWS AppSync Bậc miễn phí của AWS AppSync Xem thông tin chi tiết về giá của AWS AppSync
Dữ liệu được cung cấp bởi Amazon DynamoDB Bậc miễn phí của DynamoDB Xem thông tin chi tiết về giá của DynamoDB
Các hàm được cung cấp bởi AWS Lambda Bậc miễn phí của Lambda Xem thông tin chi tiết về giá của Lambda
Lưu trữ được cung cấp bởi Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) Bậc miễn phí của Amazon S3 Xem thông tin chi tiết về giá của Amazon S3
   
Phát triển giao diện người dùng frontend Luôn miễn phí. Nhanh chóng phát triển giao diện người dùng ở trạng thái sẵn sàng sản xuất với hàng chục thành phần và mẫu React được kết nối với đám mây được xây dựng sẵn, có thể thay đổi chủ đề và có tính phản hồi.

Ví dụ định giá (ngoài bậc miễn phí)

 • Một nhóm khởi nghiệp gồm 5 nhà phát triển có một ứng dụng với 300 người dùng hoạt động hàng ngày. Nhóm cam kết lưu mã 2 lần mỗi ngày.

  Phí dựng và triển khai hàng tháng

  • Giả định: Thời gian dựng trung bình = 3 phút; Số ngày làm việc/tháng = 20
  • Tổng thời gian dựng mỗi tháng = số nhà phát triển * số lần lưu/ngày * số ngày * thời gian dựng trung bình = 5*2*20*3 = 600 phút dựng mỗi tháng
  • Phí dựng và triển khai hàng tháng = 600*0.01 = 6 USD

  Phí lưu trữ hàng tháng

  • Giả định: Kích thước ứng dụng web = 25 MB, kích thước trung bình của trang được yêu cầu = 1,5 MB
  • Số GB được phân phối hàng tháng = Người dùng hoạt động hàng ngày * kích thước trang trung bình * ngày = 300 * (1,5/1024) * 30 = 13,18 GB
  • Số GB được lưu trữ hàng tháng = kích thước ứng dụng web * số lượng bản dựng hàng tháng = (25/1024) * (5*2*20) = 4,88 GB
  • Phí lưu trữ hàng tháng = 13,18*0.15 USD + 4,88*0.023 USD = 1.97 USD + 0.11 USD = 2.08 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí dựng và triển khai + Phí lưu trữ = 6 USD + 2.08 USD = 8.08 USD mỗi tháng

 • Một ứng dụng web có 10.000 người dùng hoạt động hàng ngày và được cập nhật 2 lần mỗi tháng.

  Phí dựng và triển khai hàng tháng

  • Giả định: Thời gian dựng trung bình = 3 phút
  • Tổng thời gian dựng mỗi tháng = số bản cập nhật/tháng * thời gian dựng trung bình = 2*3 = 6 phút dựng mỗi tháng
  • Phí dựng và triển khai hàng tháng = 6*0.01 = 0.06 USD

  Phí lưu trữ hàng tháng

  • Giả định: Kích thước ứng dụng web = 100 MB, kích thước trung bình của trang được yêu cầu = 1,5 MB
  • GB được phân phối hàng tháng = Người dùng hoạt động hàng ngày * kích thước trang trung bình * số ngày = 10.000 * (1,5/1024) * 30 = 439,45 GB
  • Số GB được lưu trữ hàng tháng = kích thước ứng dụng web * số lượng bản dựng hàng tháng = (100/1024)*2 = 0,19 GB
  • Phí lưu trữ hàng tháng = 439,45*0.15 USD + 0,19*0.023 USD = 65.92 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí dựng và triển khai + Phí lưu trữ = 0,06 USD + 65,92 USD = 65,98 USD mỗi tháng