Bạn có thể tùy ý sử dụng các công cụ Amplify theo mức độ nhu cầu của mình. Bắt đầu ở mức 0 USD rồi sau đó chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
Tạo backend
Bắt đầu sử dụng miễn phí, sau đó thanh toán theo mức sử dụng

Nhanh chóng tạo backend AWS đa nền tảng cho ứng dụng iOS, Android, Flutter, web hoặc React Native bằng Amplify CLI hay Amplify Studio. Kết nối ứng dụng của bạn với backend AWS mới hoặc hiện có bằng Amplify Libraries.

AMPLIFY STUDIO, AMPLIFY CLI, AMPLIFY LIBRARIES

Miễn phí

TÀI NGUYÊN BACKEND AWS

Thanh toán theo mức sử dụng, bắt đầu từ các đề xuất miễn phí*

Các dịch vụ backend của AWS do Amplify CLI hay Amplify Studio triển khai được cung cấp theo bậc miễn phí của AWS và thanh toán theo mức sử dụng: API Gateway, AppSync, CloudFront, Cognito, DynamoDB, ElasticsearchKinesis*, Lambda, Lex, Location ServicePinpoint, RekognitionS3. * Kinesis chỉ tính phí theo mức sử dụng. Điều khoản và điều kiện được áp dụng khi kết nối bất kỳ ứng dụng nào với dịch vụ và sản phẩm của AWS.

Xây dựng UI frontend
Luôn miễn phí

Tăng tốc độ phát triển UI bằng thư viện thành phần Amplify UI và tiện ích Figma biến thiết kế thành mã được tích hợp với Amplify Studio.

CÁC THÀNH PHẦN AMPLIFY STUDIO, AMPLIFY UI

Miễn phí

Lưu trữ ứng dụng

Miễn phí trong 12 tháng

Dễ dàng triển khai ứng dụng web hoặc trang web của bạn với mạng phân phối nội dung (CDN) nhanh chóng, bảo mật và đáng tin cậy của AWS bằng Amplify Hosting.

Dựng và triển khai

Miễn phí đến 1.000 phút dựng mỗi tháng 

Lưu trữ dữ liệu
Miễn phí đến 5 GB lưu trữ trên CDN mỗi tháng 
Truyền dữ liệu ra
Miễn phí đến 15 GB mỗi tháng 
Số yêu cầu (SSR)
Miễn phí đến 500.000 yêu cầu mỗi tháng
Thời lượng yêu cầu (SSR)
Miễn phí đến 100 GB-giờ mỗi tháng

Ưu đãi miễn phí áp dụng theo tài khoản, bất kể số lượng người dùng. Ưu đãi miễn phí hết hạn khi hết 12 tháng sử dụng Bậc miễn phí của AWS, sau đó chuyển sang thanh toán theo mức sử dụng.

Lưu trữ ứng dụng
Thanh toán theo mức sử dụng

Bạn cần nhiều dung lượng hơn bậc miễn phí? Amplify chuyển sang định giá theo mức sử dụng sau khi bạn đã dùng hết giới hạn của bậc miễn phí mà không làm gián đoạn ứng dụng của bạn.

Dựng và triển khai

0,01 USD mỗi phút

Lưu trữ dữ liệu
0,023 USD mỗi GB/tháng (mức phí này được áp dụng cho đến khi xóa ứng dụng)
Truyền dữ liệu ra
0,15 USD mỗi GB truyền ra
Số yêu cầu (SSR)
0,30 USD mỗi 1 triệu yêu cầu
Thời lượng yêu cầu (SSR)

0,20 USD mỗi giờ (GB-giờ)

Tiết kiệm chi phí, không áp giá cố định theo mỗi người dùng. Bao gồm nhiều địa điểm cho mỗi dự án và chứng chỉ SSL công khai miễn phí.

Ví dụ định giá (ngoài bậc miễn phí)

 • Một nhóm khởi nghiệp gồm 5 nhà phát triển có một ứng dụng với 300 người dùng hoạt động hàng ngày. Nhóm cam kết lưu mã 2 lần mỗi ngày.

  Phí dựng và triển khai hàng tháng

  • Giả định: Thời gian dựng trung bình = 3 phút; Số ngày làm việc/tháng = 20
  • Tổng thời gian dựng mỗi tháng = số nhà phát triển * số lần lưu/ngày * số ngày * thời gian dựng trung bình = 5*2*20*3 = 600 phút dựng mỗi tháng
  • Phí dựng và triển khai hàng tháng = 600*0.01 = 6 USD

  Phí lưu trữ hàng tháng

  • Giả định: Kích thước ứng dụng web = 25 MB, kích thước trung bình của trang được yêu cầu = 1,5 MB
  • Số GB được phân phối hàng tháng = Người dùng hoạt động hàng ngày * kích thước trang trung bình * ngày = 300 * (1,5/1024) * 30 = 13,18 GB
  • Số GB được lưu trữ hàng tháng = kích thước ứng dụng web * số lượng bản dựng hàng tháng = (25/1024) * (5*2*20) = 4,88 GB
  • Phí lưu trữ hàng tháng = 13,18*0.15 USD + 4,88*0.023 USD = 1.97 USD + 0.11 USD = 2.08 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí dựng và triển khai + Phí lưu trữ = 6 USD + 2.08 USD = 8.08 USD mỗi tháng

 • Một ứng dụng web có 10.000 người dùng hoạt động hàng ngày và được cập nhật 2 lần mỗi tháng.

  Phí dựng và triển khai hàng tháng

  • Giả định: Thời gian dựng trung bình = 3 phút
  • Tổng thời gian dựng mỗi tháng = số bản cập nhật/tháng * thời gian dựng trung bình = 2*3 = 6 phút dựng mỗi tháng
  • Phí dựng và triển khai hàng tháng = 6*0.01 = 0.06 USD

  Phí lưu trữ hàng tháng

  • Giả định: Kích thước ứng dụng web = 100 MB, kích thước trung bình của trang được yêu cầu = 1,5 MB
  • GB được phân phối hàng tháng = Người dùng hoạt động hàng ngày * kích thước trang trung bình * số ngày = 10.000 * (1,5/1024) * 30 = 439,45 GB
  • Số GB được lưu trữ hàng tháng = kích thước ứng dụng web * số lượng bản dựng hàng tháng = (100/1024)*2 = 0,19 GB
  • Phí lưu trữ hàng tháng = 439,45*0.15 USD + 0,19*0.023 USD = 65.92 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí dựng và triển khai + Phí lưu trữ = 0.06 USD + 65.92 USD = 65.98 USD mỗi tháng

Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bạn có câu hỏi khác?

Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ bán hàng của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi