Amazon EC2

Năng lực điện toán bảo mật và có kích cỡ linh hoạt trên đám mây. Khởi chạy ứng dụng khi cần mà không cần cam kết trước.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là dịch vụ web cung cấp năng lực điện toán bảo mật và có kích cỡ linh hoạt trên đám mây. Dịch vụ này được thiết kế để giúp các nhà phát triển dễ sử dụng điện toán đám mây ở quy mô web hơn.

Giao diện dịch vụ web đơn giản của Amazon EC2 cho phép bạn có được và cấu hình năng lực với sự va chạm tối thiểu. Dịch vụ này cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát toàn phần các tài nguyên điện toán của bạn và giúp bạn chạy trên môi trường điện toán đã được kiểm chứng của Amazon. Amazon EC2 giảm thời gian cần thiết để lấy và khởi động các phiên bản máy chủ mới xuống còn vài phút, cho phép bạn nhanh chóng tăng hoặc giảm quy mô năng lực theo sự thay đổi trong yêu cầu điện toán. Amazon EC2 thay đổi bài toán kinh tế của điện toán bằng cách cho phép bạn chỉ chi trả cho phần năng lực bạn sử dụng thực tế. Amazon EC2 cung cấp cho các nhà phát triển nhiều công cụ để dựng các ứng dụng có khả năng chống chịu lỗi và không để chúng rơi vào các tình huống lỗi phổ biến.

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Lợi ích

Điện toán quy mô web linh hoạt

Amazon EC2 cho phép bạn tăng hoặc giảm năng lực chỉ trong vòng vài phút chứ không phải vài giờ hay vài ngày. Bạn có thể sử dụng một, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn bản máy chủ đồng thời. Bạn cũng có thể sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling để duy trì độ khả dụng của đội EC2 của mình và tự động thay đổi tăng hoặc giảm quy mô của đội tùy theo nhu cầu nhằm tăng tối đa hiệu năng và giảm thiểu chi phí. Để thay đổi quy mô nhiều dịch vụ, bạn có thể sử dụng AWS Auto Scaling.

Kiểm soát hoàn toàn

Bạn sở hữu khả năng kiểm soát toàn phần các phiên bản của mình, kể cả quyền truy cập root và khả năng tương tác với chúng như khi thực hiện với bất kỳ chiếc máy nào. Bạn có thể vừa dừng bất kỳ phiên bản nào vừa giữ lại dữ liệu trên phân hoạch khởi động, rồi sau đó khởi động lại cùng phiên bản đó bằng cách sử dụng các API dịch vụ web. Có thể khởi động lại từ xa các phiên bản bằng cách sử dụng các API dịch vụ web, đồng thời, bạn cũng có quyền truy cập đầu ra bảng điều khiển của các phiên bản này.

Dịch vụ máy chủ lưu trữ đám mây linh hoạt

Bạn có quyền lựa chọn nhiều loại phiên bản, hệ điều hành và gói phần mềm. Amazon EC2 cho phép bạn lựa chọn cấu hình bộ nhớ, CPU, bộ nhớ phiên bản và kích cỡ phân hoạch khởi động một cách tối ưu cho lựa chọn hệ điều hành và ứng dụng của bạn. Ví dụ: lựa chọn hệ điều hành gồm có vô số bản phân phối Linux và Microsoft Windows Server.

Tích hợp

Amazon EC2 được tích hợp với hầu hết các dịch vụ AWS như Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) và Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) để cung cấp giải pháp hoàn chỉnh và bảo mật cho tác vụ điện toán, xử lý truy vấn và lưu trữ đám mây trên nhiều ứng dụng.

Tin cậy

Amazon EC2 cung cấp môi trường rất tin cậy mà trong đó, các phiên bản thay thế có thể được đưa vào sử dụng một cách nhanh chóng và có thể dự báo trước. Dịch vụ được chạy trong cơ sở hạ tầng mạng và các trung tâm dữ liệu đã được kiểm chứng của Amazon. Cam kết Thỏa thuận cấp dịch vụ của Amazon EC2 là độ khả dụng 99,99% cho từng Khu vực Amazon EC2.

Bảo mật

Bảo mật đám mây là ưu tiên cao nhất của AWS. Với tư cách khách hàng của AWS, bạn sẽ được hưởng lợi từ trung tâm dữ liệu và cấu trúc mạng được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức quan tâm đến vấn đề bảo mật nhất. Amazon EC2 phối hợp với Amazon VPC to để cung cấp chức năng mạng bảo mật và ổn định cho các tài nguyên điện toán của bạn.

Ít tốn kém

Nhờ quy mô của Amazon, bạn sẽ có được lợi ích kinh tế khi dùng Amazon EC2. Bạn chỉ phải trả mức phí rất thấp cho năng lực điện toán mà bạn sử dụng thực tế. Hãy tham khảo Tùy chọn mua phiên bản Amazon EC2 để biết thêm chi tiết.

Dễ dàng làm quen

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS Command Line Tool (CLI) hoặc AWS SDK. Bạn có thể bắt đầu sử dụng AWS miễn phí. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập các bài hướng dẫn của chúng tôi.

Khách hàng nổi bật

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về các loại phiên bản Amazon EC2

Truy cập trang loại phiên bản

Xem các video Amazon EC2 mới nhất

Truy cập trang video Amazon EC2
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ chúng tôi