• Bất kỳ người học tự định hướng nào (từ 14 tuổi trở lên) quan tâm đến việc khám phá và học tập các kỹ năng đám mây thiết yếu.

  • Học viên có thể đăng ký tham gia AWS Educate tại đây

    Người sử dụng lao động phải là Đối tác hoặc khách hàng của AWS và có thể hoàn thành đơn đăng ký tại đây. Sau đó, người sử dụng lao động sẽ được xem xét cũng như chấp thuận bởi đội ngũ AWS Educate và được thông báo qua email.

  • Có! Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu điện toán đám mây, thì đầu tiên hãy tham gia Lộ trình Cloud 101 (Thông tin cơ bản về đám mây). Cloud 101 cung cấp một khóa học cấp tốc về đám mây, lịch sử, giải pháp về nền tảng này, cũng như lý do các công ty trên toàn cầu đang tìm kiếm nhân sự với chuyên môn về đám mây. Bạn đang tìm kiếm thêm các lựa chọn “mới bắt đầu”? Hãy xem Huy hiệu Kỹ năng đám mây để được giới thiệu về đám mây thông qua các thử thách tương tác.

  • Tất cả thành viên AWS Educate từ 18 tuổi trở lên đều có thể xem xét và ứng tuyển công việc cũng như cơ hội thực tập toàn thời gian ở khắp nơi trên thế giới qua Bảng thông báo việc làm của AWS Educate. Bảng thông báo việc làm đăng các công việc đám mây ở cấp độ bắt đầu, phù hợp với kỹ năng mà thành viên của Educate có được thông qua Lộ trình nghề nghiệp đám mây của AWS Educate.

    Người sử dụng lao động có thể đăng số lượng công việc không giới hạn phù hợp với kỹ năng và khả năng của các thành viên AWS Educate là học viên. Họ có thể đăng từng công việc hoặc sử dụng dịch vụ thu thập dữ liệu (scraping) tự động miễn phí, nếu được chấp thuận, do AWS cung cấp.

Bắt đầu với AWS Educate ngay hôm nay

Thật đơn giản để bắt đầu với AWS Educate. Đăng ký tài khoản ngay hôm nay và tận hưởng tất cả những lợi ích mà AWS Educate mang lại!

*Hiện tại, chỉ ở Hoa Kỳ người sử dụng lao động mới có thể nhắn tin cho học viên ngay trong AWS Educate. AWS không đưa ra bất kỳ đề xuất gì liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng hay công ty tuyển dụng cụ thể. Ngoài ra, AWS không chịu trách nhiệm về (i) nội dung, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của bất kỳ tin tuyển dụng nào, (ii) tính có sẵn hoặc không có của bất kỳ công việc nào xuất hiện trong các tin tuyển dụng hoặc (iii) mọi liên lạc giữa các công ty tuyển dụng và thành viên của AWS Educate xuất phát từ các tin tuyển dụng này. Việc sử dụng tính năng Bảng thông báo việc làm của AWS Educate phải tuân theo Điều khoản & Điều kiện của AWS Educate.

AWS Educate cung cấp cho các thành viên quyền truy cập miễn phí vào nội dung học tập và các dịch vụ AWS được thiết kế để xây dựng kiến thức và kỹ năng trong điện toán đám mây. AWS Educate được cung cấp trên toàn cầu cho các học viên từ 14 tuổi trở lên, ngoại trừ Trung Quốc, Thụy Sĩ và các nước thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (từ 16 tuổi trở lên); Algeria, Lebanon và Bồ Đào Nha (từ 18 tuổi trở lên). AWS Educate Terms & Conditions quy định việc tham gia vào Chương trình AWS Educate.