Amazon Lightsail

Xây dựng ứng dụng và trang web nhanh chóng với các tài nguyên đám mây chi phí thấp, được cấu hình sẵn

Tại sao nên sử dụng Amazon Lightsail?

Amazon Lightsail cung cấp bộ chứa, dung lượng lưu trữ, cơ sở dư liệu, phiên bản, v.v của máy chủ riêng ảo (VPS) dễ sử dụng với mức giá hàng tháng tiết kiệm.

Lợi ích

Tạo trang web hoặc ứng dụng chỉ với vài cú nhấp. Tự động cấu hình môi trường bảo mật, truy cập và kết nối mạng.

Dễ dàng điều chỉnh quy mô khi bạn phát triển hoặc di chuyển tài nguyên của mình đến hệ sinh thái AWS lớn hơn, ví dụ như Amazon EC2.

Tận dụng mức độ bảo mật và độ tin cậy của nền tảng đám mây hàng đầu thế giới.

Trường hợp sử dụng

Khởi chạy ứng dụng web đơn giản

Sử dụng các ngăn xếp phát triển được cấu hình sẵn như LAMP, Nginx, MEAN và Node.js để nhanh chóng và dễ dàng truy cập trực tuyến.

Tạo trang web tùy chỉnh

Xây dựng và cá nhân hóa trang web cá nhân, thương mại điện tử hoặc blog của bạn chỉ trong vài cú nhấp với các ứng dụng được cấu hình sẵn như WordPress, Magento, Prestashop và Joomla.

Xây dựng các ứng dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ

Khởi chạy phần mềm theo ngành kinh doanh như lưu trữ và chia sẻ tệp, sao lưu, phần mềm tài chính và kế toán, v.v.

Thiết lập môi trường kiểm thử

Dễ dàng tạo, xóa sandbox phát triển và môi trường kiểm thử để bạn có thể thử nghiệm các ý tưởng mới mà không gặp rủi ro.

Khám phá thêm về AWS