Amazon Aurora Serverless là cấu hình tự động thay đổi quy mô theo yêu cầu dành cho Amazon Aurora (phiên bản tương thích với MySQL và PostgreSQL), trong đó, cơ sở dữ liệu sẽ tự khởi động, tắt, tăng hoặc giảm quy mô dung lượng theo nhu cầu của ứng dụng. Với Amazon Aurora Serverless, bạn có thể chạy cơ sở dữ liệu của mình trên nền tảng đám mây mà không phải quản lý bất kỳ phiên bản cơ sở dữ liệu nào. Amazon Aurora Serverless đem đến tùy chọn đơn giản và tiết kiệm chi phí cho khối lượng công việc không thường xuyên, gián đoạn hoặc không thể dự đoán.

Việc quản lý thủ công công suất cơ sở dữ liệu có thể sẽ chiếm nhiều thời gian quý giá và dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả tài nguyên cơ sở dữ liệu. Với Aurora Serverless, bạn chỉ cần tạo điểm cuối cơ sở dữ liệu hoặc tùy ý chỉ định thêm phạm vi công suất cơ sở dữ liệu mong muốn, rồi kết nối với ứng dụng của mình. Bạn sẽ chi trả theo giây cho công suất cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng khi cơ sở dữ liệu hoạt động và di chuyển giữa các cấu hình tiêu chuẩn và cấu hình không cần máy chủ chỉ bằng vài lần nhấp trong Bảng điều khiển quản lý Amazon RDS.

Giới thiệu về Amazon Aurora Serverless (0:50)

Lợi ích

ĐƠN GIẢN

Loại bỏ sự phức tạp của việc phải quản lý các phiên bản và công suất cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ tự khởi động, tắt và thay đổi quy mô cho phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.

QUY MÔ LINH HOẠT

Có khả năng thay đổi quy mô công suất điện toán và bộ nhớ theo nhu cầu một cách trơn tru mà không làm gián đoạn kết nối đến ứng dụng khách.

MỨC CHI PHÍ HỢP LÝ

Bạn chỉ phải chi trả cho tài nguyên cơ sở dữ liệu mình sử dụng, tính theo giây. Bạn không phải chi trả cho phiên bản cơ sở dữ liệu trừ khi phiên bản đó thực sự đang chạy.

ĐỘ SẴN SÀNG CAO

Dịch vụ được xây dựng trên hệ thống lưu trữ Aurora phân tán, dung sai cao và tự phục hồi với tính năng sao chép 6 hướng để phòng chống mất dữ liệu.

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng không dùng thường xuyên

Bạn có ứng dụng chỉ dùng vài lần mỗi ngày hoặc tuần, mỗi lần vài phút, chẳng hạn như trang blog có dung lượng thấp và bạn muốn sử dụng cơ sở dữ liệu tiết kiệm chi phí chỉ đòi hỏi bạn phải chi trả khi hoạt động. Với Aurora Serverless, bạn sẽ chỉ phải chi trả cho tài nguyên cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng.

Ứng dụng mới

Bạn đang triển khai ứng dụng mới và không chắc sẽ cần kích cỡ phiên bản nào. Với Aurora Serverless, bạn chỉ cần tạo điểm cuối rồi để cơ sở dữ liệu tự động thay đổi quy mô theo yêu cầu công suất của ứng dụng.

Khối lượng công việc thay đổi

Bạn đang vận hành một ứng dụng có mức sử dụng thấp, với đỉnh điểm là 30 phút đến vài giờ, vài lần mỗi ngày hoặc vài lần mỗi năm, chẳng hạn như ứng dụng nhân sự, lập ngân sách hoặc báo cáo hoạt động. Giờ đây, bạn không còn phải cung cấp công suất tối đa (điều này sẽ khiến bạn phải chi trả cho các tài nguyên mà mình không sử dụng liên tục) hoặc công suất trung bình (điều này sẽ dẫn đến các vấn đề về hiệu năng và trải nghiệm người dùng kém).

Khối lượng công việc không thể dự đoán

Bạn đang chạy khối lượng công việc có mức sử dụng cơ sở dữ liệu trong cả ngày, đồng thời số hoạt động ở mức đỉnh điểm khó dự đoán trước - ví dụ như một trang lưu lượng truy cập có thể nhận thấy thời điểm hoạt động tăng vọt khi trời đổ mưa. Với Aurora Serverless, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động thay đổi quy mô công suất để đáp ứng nhu cầu tải trọng đỉnh điểm của ứng dụng và giảm quy mô về lại khi hết thời điểm tăng vọt.

Phát triển và thử nghiệm cơ sở dữ liệu

Các nhóm phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu trong giờ làm việc, nhưng lại không cần sử dụng vào ban đêm hay cuối tuần. Với Aurora Serverless, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động tắt khi không sử dụng và khởi động nhanh hơn nhiều khi công việc bắt đầu vào ngày hôm sau.

Ứng dụng nhiều đối tượng thuê

Bạn sở hữu một ứng dụng web có cơ sở dữ liệu cho từng khách hàng. Giờ đây, bạn sẽ không phải quản lý riêng từng công suất cơ sở dữ liệu cho mỗi ứng dụng trong nhóm ứng dụng của mình. Aurora sẽ quản lý từng công suất cơ sở dữ liệu, giúp bạn tiết kiệm thời gian quý giá.

Định giá

Với Aurora Serverless, bạn chỉ phải chi trả cho dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu cộng với công suất của cơ sở dữ liệu và lượng sử dụng I/O của cơ sở dữ liệu khi hoạt động. Để biết đầy đủ thông tin giá cả và khả năng sử dụng theo vùng, hãy truy cập trang Giá Amazon Aurora.

Ví dụ về giá 1

Bạn đang vận hành trang web tin tức sử dụng cơ sở dữ liệu Aurora Serverless với kích thước lưu trữ là 80 GB. Dù trong phần lớn thời gian, tải của trang chỉ ở mức nhẹ, nhưng vào buổi sáng hoặc khi có tin nóng, hoạt động sẽ đạt đỉnh điểm. Ví dụ: vào buổi sáng, có một khoảng thời gian kéo dài 1 giờ 1 phút 15 giây, quy mô cơ sở dữ liệu tăng đến mức 4 ACU và có một khoảng thời gian kéo dài 40 phút 34 giây sau câu chuyện “tin nóng”, quy mô cơ sở dữ liệu tăng đến mức 8 ACU. Trong khoảng thời gian còn lại trong ngày (22 giờ 12 phút 46 giây), cơ sở dữ liệu vận hành ở mức công suất 2 ACU. Tổng cộng, bạn cũng đã sử dụng hết 90.000 tác vụ I/O trong cả ngày.

Bạn sẽ được tính phí cho các hoạt động sử dụng sau trong khoảng thời gian này:

Thời lượng ACU Giờ ACU Giá Thành tiền
22 giờ, 12 phút, 46 giây (22,213 giờ) 2 44.426 0.06 USD 2.67 USD
1 giờ, 1 phút, 15 giây (1,021 giờ) 4 4.084 0.06 USD 0.24 USD
40 phút, 34 giây (0,676 giờ) 8 5,409
0.06 USD 0.32 USD
Lượng sử dụng tổng cộng cho 24 giờ   53,919 0.06 USD 3.23 USD

Bạn cũng sẽ được tính phí dung lượng lưu trữ và I/O của cơ sở dữ liệu trong khoảng thời gian 24 giờ này.

Tổng phí của khoảng thời gian là:

Lượng sử dụng Giá Thành tiền
53,919 ACU-giờ 0.06 USD mỗi ACU-giờ* 3.23 USD
80 GiB dung lượng lưu trữ cho 24 giờ 0.1 USD/GiB/tháng 0.26 USD
90.000 yêu cầu I/O 0.20 USD mỗi 1 triệu yêu cầu 0.02 USD
  Tổng phí cho 24 giờ 3.51 USD
Tổng phí cho 24 giờ 3.51 USD
Tổng phí cho 24 giờ 3.51 USD
Tổng phí cho 24 giờ 3.51 USD

*Ví dụ về giá theo giờ dành cho khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Giá cả sẽ khác nhau tùy theo khu vực.


Ví dụ về giá 2

Bạn tạo cơ sở dữ liệu Aurora Serverless cho môi trường chạy thử cho ứng dụng, với quy mô dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu là 200 GB. Bạn thực hiện hai lần chạy thử nghiệm trong khoảng thời gian 24 giờ. Trong lần chạy thử đầu tiên, Aurora chạy ở mức công suất 4 ACU trong 44 phút và 6 giây, thực hiện 60.000 yêu cầu I/O rồi tạm dừng sau khi lần chạy thử hoàn thành. Sau khi ở chế độ chờ trong 4 giờ, hệ thống quay trở lại khi bạn bắt đầu chạy thử lần thứ hai. Trong lần chạy thử thứ hai, dịch vụ chạy ở mức công suất 8 ACU trong 30 phút và 8 giây, thực hiện 80.000 yêu cầu I/O rồi tạm dừng sau khi lần chạy thử hoàn thành.

Bạn sẽ được tính phí như sau trong khoảng thời gian này:

Thời lượng ACU Giờ ACU Giá Thành tiền

44 phút, 6 giây (0,735 giờ)

4
2,940 0.06 USD 0.18 USD
30 phút, 8 giây (0,502 giờ) 8
4.108
0.06 USD 0.24 USD
Lượng sử dụng tổng cộng cho 24 giờ   7,048
0.06 USD 0.42 USD

Bạn sẽ không bị tính phí cho thời gian cơ sở dữ liệu tạm dừng hoạt động. Bạn sẽ được tính phí dung lượng lưu trữ và I/O của cơ sở dữ liệu cho khoảng thời gian 24 giờ.

Tổng phí của khoảng thời gian là:

Lượng sử dụng Giá Thành tiền
7,048 ACU-giờ 0.06 USD mỗi ACU-giờ* 0.42 USD
200 GiB dung lượng lưu trữ cho 24 giờ 0.1 USD/GiB/tháng 0.66 USD
60.000 + 80.000 = 140.000 yêu cầu I/O 0.20 USD mỗi 1 triệu yêu cầu 0.03 USD
  Tổng phí cho 24 giờ 1.11 USD
Tổng phí cho 24 giờ 3.51 USD
Tổng phí cho 24 giờ 3.51 USD
Tổng phí cho 24 giờ 3.51 USD

*Ví dụ về giá theo giờ dành cho khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Giá cả sẽ khác nhau tùy theo khu vực.

Cách bắt đầu

Aurora Serverless hiện đang được cung cấp cho cả Amazon Aurora có khả năng tương thích với MySQLAmazon Aurora có khả năng tương thích với PostgreSQL. Thật dễ dàng để bắt đầu: chọn Phi máy chủ khi tạo cụm cơ sở dữ liệu Aurora hoặc có thể chỉ định phạm vi dung lượng cơ sở dữ liệu mong muốn, rồi kết nối các ứng dụng của bạn.