Amazon RDS dành cho MySQL

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu tương quan trên nền tảng đám mây chỉ bằng vài lần nhấp

MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở thông dụng nhất thế giới và Amazon RDS giúp bạn thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô triển khai MySQL trên nền tảng đám mây một cách dễ dàng hơn. Với Amazon RDS, bạn có thể triển khai máy chủ MySQL quy mô linh hoạt trong vài phút, với công suất phần cứng có chi phí hợp lý và quy mô linh hoạt.

Amazon RDS dành cho MySQL giúp bạn thoải mái tập trung vào phát triển ứng dụng bằng cách quản lý những tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian như sao lưu, cập nhật, vá lỗi phần mềm, cải thiện hiệu suất, giám sát, thay đổi quy mô và sao chép.

Amazon RDS hỗ trợ MySQL Community Edition phiên bản 5.7 và 8.0, điều này nghĩa là các mã, ứng dụng và công cụ bạn hiện đang sử dụng có thể dùng được với Amazon RDS.

Lợi ích của RDS dành cho MySQL

Chỉ cần vài lần nhấp trong Bảng điều khiển quản lý AWS để khởi chạy và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL sẵn sàng sản xuất trong vòng vài phút. Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL được cấu hình sẵn với các thông số và cài cho kiểu máy chủ bạn đã chọn. Nhóm thông số CSDL cho phép kiểm soát chi tiết và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Khi bạn cần cập nhật cơ sở dữ liệu, Triển khai lục/lam trên Amazon RDS được thiết kế nhằm giúp cho chúng an toàn hơn, đơn giản hơn và nhanh hơn.

Amazon RDS cung cấp hai lựa chọn lưu trữ trên ổ SSD cho cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Lưu trữ mục đích chung cho phép lưu trữ ở mức chi phí hợp lý đối với khối lượng công việc nhỏ hoặc trung bình. Đối với ứng dụng OLTP hiệu suất cao, IOPS được cung cấp đảm bảo hiệu suất ổn định lên tới 256.000 IO mỗi giây. Khi yêu cầu về lưu trữ của bạn tăng lên, bạn có thể cung cấp lưu trữ bổ sung ngay trong lúc đang hoạt động và không có thời gian ngừng hoạt động. Với Ghi tối ưu hóa của Amazon RDS, bạn có thể tăng gấp 2 lần thông lượng giao dịch ghi, còn Đọc tối ưu hóa của Amazon RDS thì mang đến cho bạn khả năng xử lý truy vấn nhanh hơn tới 50%.

Tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS cho phép khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL về một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian lưu giữ đã chỉ định lên đến 35 ngày. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bản sao lưu do người dùng khởi tạo cho Phiên bản CSDL của bạn. Các bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ này sẽ được Amazon RDS lưu trữ đến khi bạn thực sự xóa chúng.

Triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của cơ sở dữ liệu MySQL, giúp chúng mặc nhiên phù hợp với những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu sản xuất. Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS được thiết kế để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tăng quy mô theo phiên bản vượt mức giới hạn công suất của một phiên bản cơ sở dữ liệu cho những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu có tần suất đọc cao.

Là dịch vụ được quản lý, Amazon RDS cung cấp mức bảo mật cao cho cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Trong đó có việc cách ly mạng bằng Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon, mã hóa khi dữ liệu đang được lưu trữ bằng các khóa do bạn tạo ra và kiểm soát thông qua Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS, cũng như mã hóa dữ liệu đang được truyền bằng SSL.