Amazon RDS for MySQL

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu tương quan trên nền tảng đám mây chỉ bằng vài lần nhấp

MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở thông dụng nhất thế giới và Amazon RDS giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô triển khai MySQL trên nền tảng đám mây. Với Amazon RDS, bạn có thể triển khai máy chủ MySQL quy mô linh hoạt trong vài phút, với công suất phần cứng có chi phí hợp lý và kích thước linh hoạt.

Amazon RDS for MySQL giúp bạn tự do để tập trung vào phát triển ứng dụng bằng cách quản lý những tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian như sao lưu, vá lỗi phần mềm, giám sát, thay đổi quy mô và sao chép.

Amazon RDS hỗ trợ MySQL Community Edition phiên bản 5.6, 5.7 và 8.0, điều này nghĩa là các mã, ứng dụng và công cụ bạn hiện đang sử dụng có thể dùng được với Amazon RDS.

1024px-MySQL

Lợi ích

Triển khai dễ dàng và được quản lý

Chỉ cần vài lần nhấp trong Bảng điều khiển quản lý AWS để khởi chạy và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL sẵn sàng sản xuất trong vòng vài phút. Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL được cấu hình sẵn với các thông số và cài cho kiểu máy chủ bạn đã chọn. Nhóm thông số CSDL cho phép kiểm soát chi tiết và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.

Tìm hiểu thêm »

Lưu trữ nhanh, có thể dự báo

Amazon RDS cung cấp hai lựa chọn lưu trữ trên ổ SSD cho cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Lưu trữ mục đích chung cho phép lưu trữ ở mức chi phí hợp lý đối với khối lượng công việc nhỏ hoặc trung bình. Đối với ứng dụng OLTP hiệu suất cao, IOPS được cung cấp đảm bảo hiệu suất ổn định lên tới 40.000 IO mỗi giây. Khi yêu cầu về lưu trữ của bạn tăng lên, bạn có thể cung cấp lưu trữ bổ sung ngay trong lúc đang hoạt động và không có thời gian ngừng hoạt động.

Tìm hiểu thêm »

Sao lưu và phục hồi

Tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS cho phép khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL về một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian lưu giữ đã chỉ định lên đến 35 ngày. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bản sao lưu do người dùng khởi tạo cho Phiên bản CSDL của bạn. Các bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ này sẽ được Amazon RDS lưu trữ đến khi bạn thực sự xóa chúng.

Tìm hiểu thêm »

Độ sẵn sàng cao và bản sao chỉ có quyền đọc

Triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của cơ sở dữ liệu MySQL, giúp chúng mặc nhiên phù hợp với những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu sản xuất. Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS giúp bạn dễ dàng mở rộng quy mô hơn mức giới hạn công suất của một phiên bản cơ sở dữ liệu cho những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu có tần suất đọc cao.

Tìm hiểu thêm »

Giám sát và số liệu

Amazon RDS cung cấp các số liệu Amazon CloudWatch cho phiên bản cơ sở dữ liệu mà không mất thêm phí. Ngoài ra, Amazon RDS Enhanced Monitoring cũng cho phép truy cập vào hơn 50 số liệu về CPU, bộ nhớ, hệ thống tệp và thao tác I/O ổ đĩa. Xem các số liệu vận hành chính trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bao gồm mức sử dụng công suất điện toán/bộ nhớ/lưu trữ, hoạt động I/O và kết nối phiên bản.

Tìm hiểu thêm »

Cách ly và bảo mật

Là dịch vụ được quản lý, Amazon RDS cung cấp mức bảo mật cao cho cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Trong đó có việc cách ly mạng bằng Amazon Virtual Private Cloud (VPC), mã hóa khi dữ liệu lưu trữ bằng cách sử dụng các khóa do bạn tạo ra và điều khiển thông qua AWS Key Management Service (KMS) cũng như mã hóa dữ liệu đang truyền bằng SSL.

Tìm hiểu thêm >>

Nghiên cứu điển hình

intuit mint- resized

Intuit Mint tốn ít thời gian và tiền bạc hơn trong khi vẫn đạt hiệu suất cơ sở dữ liệu MySQL cao.

Tìm hiểu thêm >>

200x100-airbnb

Amazon RDS for MySQL đơn giản hóa các tác vụ quản trị tốn nhiều thời gian cho Airbnb.

Tìm hiểu cách thực hiện >>

bandai

Amazon RDS MySQL mang lại cho Bandai Namco hiệu suất cao hơn, tối ưu chi phí hơn, khả năng bảo mật và độ sẵn sàng cao hơn.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

lady driver 2

Amazon RDS for MySQL cung cấp cho Lady Driver dung lượng lưu trữ dữ liệu giao dịch ổn định và có thể quản lý được.

Tìm hiểu thêm >>

xrhealth-logo@1x

Amazon RDS cho phép XRHealth mở rộng và duy trì tuân thủ bằng các quy định bảo vệ dữ liệu.

Tìm hiểu thêm >>

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem thông tin chi tiết về sản phẩm

Tìm hiểu cách làm việc hoặc di chuyển sang Amazon RDS for MySQL

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon RDS for MySQL trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập