Phi máy chủ trên AWS

Xây dựng và chạy ứng dụng mà không cần phải bận tâm đến máy chủ

AWS cung cấp công nghệ để chạy mã, quản lý dữ liệu và tích hợp các ứng dụng, tất cả đều không cần quản lý máy chủ. Công nghệ phi máy chủ có tính năng tự động mở rộng quy mô, tích hợp độ sẵn sàng cao và mô hình thanh toán trả phí theo mức sử dụng nhằm tăng tính linh hoạt và tối ưu hóa chi phí. Những công nghệ này cũng loại bỏ các tác vụ quản lý cơ sở hạ tầng như cung cấp dung lượng và vá lỗi, nên bạn có thể tập trung viết mã phục vụ khách hàng của mình. Các ứng dụng phi máy chủ bắt đầu với AWS Lambda, dịch vụ điện toán theo sự kiện được tích hợp nguyên bản với trên 200 dịch vụ AWS và ứng dụng phần mềm như một dịch vụ (SaaS).

Hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn
Giảm chi phí của bạn
Loại bỏ chi phí hoạt động để đội ngũ của bạn có thể nhanh chóng phát hành, nhận phản hồi và thử nghiệm lặp lại để ra mắt thị trường nhanh hơn.
Với mô hình thanh toán theo mức sử dụng, việc sử dụng tài nguyên được tự động tối ưu hóa và bạn sẽ không bao giờ phải bù tiền cho việc cung cấp quá mức.
Thích ứng trên quy mô lớn
Xây dựng các ứng dụng tốt hơn, dễ dàng hơn
Với những công nghệ tự động mở rộng quy mô từ không đến mức nhu cầu cao nhất, bạn có thể thích ứng với nhu cầu của khách hàng nhanh hơn bao giờ hết.
Ứng dụng phi máy chủ có các tích hợp dịch vụ dựng sẵn nên bạn có thể tập trung xây dựng ứng dụng của mình thay vì định cấu hình ứng dụng.

Thực hiện bước tiếp theo

Nhà xây dựng
Cổng đào tạo

Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa? Hãy truy cập thư viện đào tạo để bắt đầu với các hướng dẫn thực hành về dịch vụ phi máy chủ.

Lãnh đạo doanh nghiệp
Next-Steps-Create-account

Bạn muốn trao quyền cho các đội ngũ phát triển của mình? Hãy khám phá những thông tin chuyên sâu này từ IDC.

Công ty khởi nghiệp
Cổng dành cho công ty khởi nghiệp

Bạn cần nhanh chóng xây dựng một MVP? Tìm hiểu cách truy cập các tín dụng và xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn.

Dịch vụ phi máy chủ trên AWS

Các ứng dụng hiện đại luôn ưu tiên mô hình phi máy chủ trong quá trình xây dựng. Đó là một chiến lược ưu tiên áp dụng các dịch vụ phi máy chủ để bạn có thể tăng tính linh hoạt trong toàn bộ ngăn xếp ứng dụng của mình. Chúng tôi đã phát triển các dịch vụ phi máy chủ cho cả ba lớp trong ngăn xếp của bạn: điện toán, tích hợp và kho dữ liệu. Hãy cân nhắc bắt đầu với các dịch vụ sau:

Điện toán

Tích hợp ứng dụng

Kho dữ liệu

Amazon Redshift phi máy chủ giúp việc chạy và thay đổi quy mô phân tích trở nên dễ dàng mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng kho dữ liệu của bạn. Đồng thời, bạn cũng chỉ cần thanh toán cho những gì mà mình sử dụng.

Trường hợp sử dụng

 • Ứng dụng web
 • Xây dựng ứng dụng web

  Xây dựng một ứng dụng web “danh sách việc cần làm” đơn giản, cho phép người dùng đã đăng ký tạo, cập nhật, xem và xóa các mục. Một ứng dụng web theo sự kiện có thể sử dụng AWS Lambda và Amazon API Gateway cho logic làm việc, Amazon DynamoDB làm cơ sở dữ liệu của chính ứng dụng đó và Bảng điều khiển AWS Amplify để lưu trữ tất cả nội dung tĩnh.

  Đoạn mã mẫu » 

  Technical-Diagrams_Serverless-Category-Page_WORKING
 • Xử lý dữ liệu
 • Xử lý dữ liệu ở hầu hết mọi quy mô

  Gửi ghi chú từ một cuộc phỏng vấn ở định dạng Markdown tới Amazon S3. Sử dụng Sự kiện S3 để kích hoạt nhiều luồng xử lý - một luồng để chuyển đổi và duy trì các tệp Markdown sang HTML, một luồng khác để phát hiện và duy trì cảm xúc.

  Đoạn mã mẫu » 

  Technical-Diagrams_Serverless-Category-Page_WORKING
 • Xử lý lô dữ liệu
 • Tự động xử lý lô dữ liệu

  Lên lịch quy trình công việc định kỳ bằng cách sử dụng quy tắc Amazon EventBridge. Ví dụ: bạn có thể tạo thứ hạng tối thiểu, tối đa và trung bình cho các phép đo chất lượng không khí bằng cách phối hợp quy trình công việc Trích xuất, biến đổi và tải (ETL) nhờ AWS Step FunctionsAWS Lambda.

  Đoạn mã mẫu »

  Technical-Diagrams_Serverless-Category-Page_WORKING
 • Thu nạp dữ liệu
 • Tự động lập chỉ mục, lưu trữ tài liệu và hình ảnh

  Sử dụng các dịch vụ máy học (ML) của Amazon như Amazon ComprehendAmazon Rekognition để khám phá thông tin trong dữ liệu phi cấu trúc và gửi kết quả tới Amazon OpenSearch (công cụ thay thế Amazon Elasticsearch Service) để lập chỉ mục nhanh chóng. Những mẫu như thế này hoạt động tốt trong các ứng dụng thương mại điện tử cho những tác vụ hỗ trợ trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa, chẳng hạn như phân tích luồng dữ liệu nhấp chuột.

  Đoạn mã mẫu » 

  Technical-Diagrams_Serverless-Category-Page_WORKING

Khách hàng