Serverless

Dựng và chạy ứng dụng mà không cần phải bận tâm đến máy chủ

Severless là gì?

Serverless là kiến trúc gốc của đám mây cho phép bạn chuyển nhiều trách nhiệm hoạt động của mình hơn sang AWS, tăng độ linh hoạt và khả năng cải tiến. Serverless cho phép bạn dựng cũng như chạy ứng dụng và dịch vụ mà không phải bận tâm đến máy chủ. Severless loại bỏ các tác vụ quản lý cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như cung cấp máy chủ hoặc cụm, vá lỗi, bảo trì hệ điều hành và cung cấp dung lượng. Bạn có thể dựng chúng cho gần như mọi loại ứng dụng hoặc dịch vụ backend và mọi thứ cần thiết để chạy và thay đổi quy mô cho ứng dụng có độ sẵn sàng cao được trao cho bạn.

Vì sao nên sử dụng serverless?

Serverless cho phép bạn dựng các ứng dụng hiện đại có độ linh hoạt cao hơn và tổng chi phí sở hữu thấp hơn. Dựng ứng dụng serverless đồng nghĩa với việc các nhà phát triển có thể tập trung vào sản phẩm cốt lõi thay vì phải lo lắng về việc quản lý và vận hành nhiều máy chủ hoặc thời gian chạy, dù trên nền tảng đám mây hay tại chỗ. Tổng chi phí được cắt giảm này sẽ cho phép các nhà phát triển tiết kiệm thời gian và năng lượng để có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng các sản phẩm tuyệt vời có quy mô linh hoạt và ổn định.

Nền tảng AWS serverless

AWS cung cấp một tập hợp dịch vụ được quản lý toàn phần mà bạn có thể sử dụng để dựng và chạy các ứng dụng serverless. Ứng dụng serverless không đòi hỏi phải cung cấp, duy trì và quản trị máy chủ cho các thành phần backend như điện toán, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, xử lý luồng, xếp hàng chờ tin nhắn và nhiều tác vụ khác. Bạn cũng sẽ không cần phải lo lắng về việc bảo đảm dung sai cao và độ sẵn sàng cho ứng dụng của mình nữa. Thay vào đó, AWS sẽ xử lý tất cả các năng lực này cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn có thể tập trung vào việc đổi mới sản phẩm trong khi vẫn có được thời gian ra mắt sản phẩm nhanh hơn.

Điện toán

AWS Lambda cho phép bạn chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Bạn chỉ phải trả tiền cho thời gian xử lý thông tin đã sử dụng – không tính phí khi mã của bạn không chạy. 

Lambda@Edge cho phép bạn chạy các chức năng Lambda tại Vị trí biên AWS để phản hồi với các sự kiện Amazon CloudFront.

AWS Fargate là một công cụ điện toán serverless chuyên dụng cho bộ chứa. Fargate thay đổi quy mô và quản lý cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy các bộ chứa của bạn.

Lưu trữ

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), cung cấp cho các nhà phát triển và đội ngũ CNTT khả năng lưu trữ đối tượng bảo mật, ổn định và có quy mô cực kỳ linh hoạt. Amazon S3 rất dễ sử dụng, với một giao diện dịch vụ web đơn giản để lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất kỳ đâu trên web.

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cung cấp bộ nhớ tệp đơn giản, linh hoạt, có thể thay đổi theo quy mô. Hệ thống này được xây dựng để thay đổi quy mô linh hoạt theo nhu cầu, tự động mở rộng hoặc thu gọn khi bạn thêm hoặc xóa tệp. 

Lưu trữ dữ liệu

Amazon DynamoDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL có tốc độ truy cập nhanh và linh hoạt dùng cho tất cả những ứng dụng cần độ trễ ổn định ở mức vài mili giây ở mọi quy mô.

Amazon Aurora Serverless là cấu hình tự động thay đổi quy mô theo nhu cầu dành cho Amazon Aurora (phiên bản tương thích với MySQL), trong đó, cơ sở dữ liệu sẽ tự động khởi động, tắt, tăng hoặc giảm công suất theo nhu cầu của ứng dụng.

Proxy API

Amazon API Gateway là dịch vụ được quản lý toàn phần giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo, phát hành, duy trì, giám sát và bảo vệ API ở mọi quy mô. Dịch vụ này cung cấp một nền tảng toàn diện cho việc quản lý API. API Gateway cho phép bạn xử lý hàng trăm nghìn lệnh gọi API đồng thời và thực hiện các tác vụ quản lý lưu lượng, cấp phép và kiểm soát truy cập, theo dõi cũng như quản lý phiên bản API.

Tích hợp ứng dụng

Amazon SNS là dịch vụ nhắn tin pub/sub được quản lý toàn phần giúp việc tách riêng và thay đổi quy mô của các vi dịch vụ, hệ thống phân tán và ứng dụng serverless trở nên dễ dàng.

Amazon SQS là dịch vụ hàng đợi tin nhắn được quản lý toàn phần giúp việc tách riêng và thay đổi quy mô của các vi dịch vụ, hệ thống phân tán và ứng dụng serverless trở nên dễ dàng.

AWS AppSync đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng khi cho phép bạn tạo một API GraphQL linh hoạt để truy cập, điều khiển và kết hợp dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu một cách an toàn. 

Amazon EventBridge là dịch vụ bus sự kiện serverless, giúp dễ dàng kết nối dữ liệu ứng dụng từ nhiều nguồn khác nhau và gửi đến môi trường AWS của bạn.

Điều phối

AWS Step Functions giúp cho việc điều phối nhiều thành phần của ứng dụng và vi dịch vụ phân tán trở nên dễ dàng bằng cách sử dụng luồng công việc trực quan. Việc dựng ứng dụng từ các thành phần độc lập mà mỗi thành phần thực hiện chức năng riêng sẽ cho phép bạn thay đổi quy mô và ứng dụng một cách nhanh chóng. Step Functions là cách thức đáng tin cậy để điều phối thành phần và khám phá các chức năng của ứng dụng.

Phân tích

Amazon Kinesis là nền tảng dành cho dữ liệu truyền phát trên AWS, đem đến nhiều dịch vụ mạnh mẽ để giúp cho việc tải và phân tích dữ liệu truyền phát trở nên dễ dàng, đồng thời đem đến khả năng dựng ứng dụng dữ liệu truyền phát tùy chỉnh cho nhu cầu đặc biệt.

Amazon Athena là một dịch vụ truy vấn tương tác giúp bạn dễ dàng phân tích dữ liệu trong Amazon S3 bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn. Athena là dịch vụ serverless, do đó, bạn không phải quản lý sở hạ tầng và chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy.

Công cụ dành cho nhà phát triển

AWS cung cấp nhiều công cụ và dịch vụ có chức năng hỗ trợ nhà phát triển trong quá trình phát triển ứng dụng serverless. AWS và hệ sinh thái đối tác của mình cung cấp nhiều công cụ cho các tác vụ tích hợp và phân phối liên tục, kiểm thử, triển khai, giám sát và chẩn đoán, SDK, framework và các phần bổ trợ của môi trường phát triển tích hợp (IDE).

Lợi ích của serverless là gì?

Không cần quản lý máy chủ

Bạn sẽ không cần cung cấp hay duy trì bất kỳ máy chủ nào. Không cần cài đặt, duy trì hoặc quản trị phần mềm hay môi trường chạy nào. 

Thay đổi quy mô linh hoạt

Ứng dụng của bạn sẽ có khả năng thay đổi quy mô tự động hoặc bằng cách điều chỉnh công suất thông qua việc chuyển đổi đơn vị sử dụng (ví dụ: thông lượng, bộ nhớ) thay vì đơn vị của máy chủ riêng lẻ.

Trả phí cho giá trị

Trả phí cho thông lượng ổn định hoặc thời lượng thực thi thay vì đơn vị máy chủ.

Độ sẵn sàng cao tự động

Serverless cung cấp độ sẵn sàng tích hợp và khả năng chịu lỗi cao. Bạn sẽ không cần tạo kiến trúc cho các khả năng này do các dịch vụ chạy ứng dụng đã cung cấp cho ứng dụng theo mặc định.

Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình về Coca-Cola

The Coca-Cola Company, tập đoàn đồ uống đa quốc gia của Mỹ, sử dụng AWS Lambda và AWS Step Functions để xây dựng một giải pháp serverless có hiệu quả về chi phí.

Đọc bài đăng blog »

Nghiên cứu điển hình về Finra

FINRA đảm nhiệm việc giám sát các đơn vị môi giới – giao dịch chứng khoán tại Hoa Kỳ, trong đó có việc phân tích đến 75 tỷ sự kiện hàng ngày trên thị trường để xác định lừa đảo và giao dịch nội gián.

Đọc nghiên cứu điển hình về Finra »

Nghiên cứu điển hình về iRobot

iRobot, công ty robot tiêu dùng hàng đầu thế giới, sử dụng AWS Lambda và AWS IoT để chạy ứng dụng web kết nối đến máy hút bụi Roomba mới được kết nối WiFi.

Đọc nghiên cứu điển hình về iRobot »

Nghiên cứu điển hình về Autodesk

Autodesk sử dụng AWS Lambda để tự động hóa các hoạt động CNTT, giảm thiểu thời gian và chi phí cần thiết cho việc quản lý cơ sở hạ tầng.

Đọc nghiên cứu điển hình về Autodesk »

Năng lực của Nền tảng AWS Serverless

Việc cung cấp ứng dụng serverless trên môi trường sản xuất có thể chạy ở quy mô lớn đòi hỏi nền tảng có bộ năng lực đa dạng. Sau đây là cách AWS hỗ trợ các ứng dụng serverless cấp doanh nghiệp:

Lớp logic đám mây

Mang đến sức mạnh cho phần logic nghiệp vụ bằng AWS Lambda. Đây là dịch vụ có thể đóng vai trò mặt phẳng điều khiển và lớp logic cho tất cả các tài nguyên cơ sở hạ tầng và API web được kết nối với nhau. Xác định, điều phối và chạy các ứng dụng cấp sản xuất được đưa vào bộ chứa và vi dịch vụ mà không cần quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào bằng AWS Fargate

Điều phối và quản lý trạng thái

Điều phối và quản lý trạng thái của từng thành phần hoặc vi dịch vụ phân tán của ứng dụng serverless bằng cách sử dụng AWS Step Functions.

Nguồn dữ liệu phản hồi

Chọn từ tập hợp nguồn dữ liệu và nhà cung cấp đa dạng mà bạn có thể sử dụng để xử lý dữ liệu hoặc kích hoạt sự kiện trong thời gian thực. Hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi để xem danh sách nguồn dữ liệu phản hồi.

Framework mô hình hóa ứng dụng

Sử dụng Mô hình ứng dụng AWS Serverless mã nguồn mở để lập mô hình và triển khai các ứng dụng và dịch vụ serverless của bạn. Liên tục cung cấp các ứng dụng serverless bằng cách sử dụng các công cụ quản lý vòng đời ứng dụng như AWS CodePipelineAWS CodeBuild.

Hệ sinh thái dành cho nhà phát triển

Tận dụng hệ sinh thái của công cụ bên thứ ba và dự án mã nguồn mở giúp hợp lý hóa việc dựng, kiểm thử và triển khai mã từ khâu phát triển đến khâu sản xuất. Hãy truy cập trang công cụ dành cho nhà phát triển của chúng tôi hoặc xem trang hệ sinh thái dành cho công cụ bên thứ ba.

Thư viện ứng dụng và tích hợp

Sử dụng AWS Serverless Application Repository để nhanh chóng khám phá và triển khai các ứng dụng và thành phần ứng dụng serverless cho nhiều trường hợp sử dụng đa dạng, trong đó có backend web và di động, chatbot, IoT, Kỹ năng Alexa, xử lý dữ liệu, xử lý luồng và nhiều ứng dụng khác. Bạn cũng có thể tìm các tích hợp với dịch vụ bên thứ ba phổ biến (ví dụ: Slack, Algorithmia, Twilio, Loggly, Splunk, Sumo Logic, Box, v.v.).

Bảo mật và kiểm soát truy cập

Thực thi yêu cầu tuân thủ và bảo mật cho toàn bộ môi trường CNTT của bạn với các hoạt động ghi nhật ký, theo dõi thay đổi, kiểm soát truy cập và mã hóa. Kiểm soát bảo mật truy cập tài nguyên AWS của bạn bằng AWS Identity and Access Management (IAM). Quản lý và cấp phép người dùng cuối của ứng dụng serverless bằng Amazon Cognito. Sử dụng Amazon Virtual Private Cloud (VPC) để tạo mạng riêng ảo mà chỉ bạn được quyền truy cập.

Độ tin cậy và hiệu năng

AWS cung cấp các dịch vụ có độ sẵn sàng cao, quy mô linh hoạt và chi phí thấp giúp đem đến hiệu năng ở quy mô doanh nghiệp. AWS Lambda thực thi logic nghiệp vụ một cách đáng tin cậy bằng các tính năng được tích hợp sẵn như hàng chờ thư chếttự động thử lại. Hãy tham khảo câu chuyện của khách hàng để tìm hiểu xem các công ty đang sử dụng AWS để chạy ứng dụng của mình như thế nào.

Quy mô và phạm vi tiếp cận toàn cầu

Đưa ứng dụng và dịch vụ của bạn ra toàn thế giới chỉ trong vài phút bằng phạm vi tiếp cận toàn cầu của chúng tôi. AWS Lambda được cung cấp ở nhiều Khu vực AWS và tại tất cả các vị trí biên của AWS thông qua Lambda@Edge. Bạn cũng có thể chạy các chức năng Lambda trên các thiết bị cục bộ được kết nối bằng AWS Greengrass.

Trường hợp sử dụng ứng dụng serverless

Dựng hầu như mọi loại ứng dụng hoặc dịch vụ backend bằng cách sử dụng kiến trúc serverless. Bên dưới là một số trường hợp sử dụng:

Ứng dụng web và backend

Bạn có thể dựng các ứng dụng web và backend serverless bằng cách sử dụng AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon S3 và Amazon DynamoDB để xử lý các yêu cầu web, di động, Internet of Things (IoT) và chatbot.

Ví dụ: Ứng dụng thời tiết

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Backend Web của AWS Lambda

Ví dụ: Backend di động cho ứng dụng mạng xã hội

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Backend di động của AWS Lambda

Bustle chạy backend serverless cho ứng dụng Bustle trên iOS và trang web của họ với AWS Lambda và Amazon API Gateway. Các kiến trúc serverless cho phép Bustle không phải lo nghĩ tới việc quản lý cơ sở hạ tầng và cho phép tất cả các kỹ sư tập trung sáng tạo và phát triển những tính năng mới. Đọc nghiên cứu điển hình »


Xử lý dữ liệu

Bạn có thể dựng nhiều hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực đa dạng bằng cách sử dụng AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3 và Amazon DynamoDB.

Ví dụ: Tạo ảnh thu nhỏ

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Xử lý tệp của AWS Lambda

Square Enix sử dụng AWS Lambda để chạy tác vụ xử lý hình ảnh cho trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Với Lambda, hệ thống Square Enix đã có thể xử lý mức đỉnh điểm gấp 30 lần lưu lượng bình thường một cách ổn định. Thời gian cần để xử lý hình ảnh cũng giảm từ vài giờ xuống còn chỉ trên 10 giây, đồng thời, chi phí cơ sở hạ tầng và vận hành cũng giảm xuống. Đọc nghiên cứu điển hình »

Ví dụ: Phân tích dữ liệu truyền phát trên mạng xã hội

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Xử lý luồng của AWS Lambda

Thomson Reuters sử dụng kiến trúc serverless để xử lý đến 4.000 sự kiện mỗi giây cho dịch vụ phân tích mức độ sử dụng của mình. Dịch vụ này xử lý một cách tin cậy các mức đỉnh điểm gấp đôi lưu lượng thông thường một cách ổn định và có độ bền cao. Công ty đã đưa dịch vụ vào sản xuất chỉ trong năm tháng sử dụng AWS. Đọc nghiên cứu điển hình »

Bắt đầu sử dụng với serverless

Bước 1 – Đăng ký tài khoản AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Bước 2 – Tìm hiểu qua hướng dẫn từng bước

Tìm hiểu qua hướng dẫn từng bước

Khám phá và tìm hiểu qua những hướng dẫn đơn giản.

Bắt đầu dựng ứng dụng serverless

Dựng ứng dụng serverless

Tìm ứng dụng cho các trường hợp sử dụng phổ biến trong AWS Serverless Application Repository.

Tìm hiểu thêm về cách dựng ứng dụng serverless

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Bắt đầu sử dụng với AWS Serverless Application Repository
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi