Amazon Simple Notification Service

Dịch vụ nhắn tin pub/sub, SMS, email và thông báo đẩy di động được quản lý hoàn toàn

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) là dịch vụ nhắn tin được quản lý toàn phần dành cho cả phương thức liên lạc từ hệ thống đến hệ thống (A2A) cũng như từ ứng dụng đến người dùng (A2P).

Chức năng pub/sub A2A cung cấp các chủ đề cho phương thức nhắn tin thông lượng cao, theo mô hình đẩy, nhiều-nhiều giữa các hệ thống phân tán, vi dịch vụ và các ứng dụng phi máy chủ theo sự kiện. Bằng cách dùng các chủ đề của Amazon SNS, các hệ thống phát hành của bạn có thể phân phối tin nhắn đến một số lượng lớn hệ thống đăng ký bao gồm hàng chờ Amazon SQS, các hàm AWS Lambda và điểm cuối HTTPS, cho quá trình xử lý song song, cũng như Amazon Kinesis Data Firehose. Chức năng A2P cho phép bạn gửi tin nhắn tới người dùng trên quy mô lớn qua SMS, thông báo đẩy trên di động và email.

1 triệu yêu cầu miễn phí

Lợi ích

Hiện đại hóa và khử liên kết ứng dụng của bạn

Amazon SNS cho phép bạn hiện đại hóa và khử liên kết ứng dụng, biến chúng thành các thành phần nhỏ hơn, độc lập với nhau, tiện lợi cho việc phát triển, triển khai và duy trì. Việc tận dụng kiến trúc dựa trên sự kiện pub/sub cho ứng dụng của bạn sẽ giúp cải thiện hiệu quả, độ ổn định và cho phép từng thành phần mở rộng quy mô một cách độc lập.

Gửi trực tiếp tin nhắn đến hàng triệu người dùng

Amazon SNS cho phép bạn gửi trực tiếp tin nhắn hoặc thông báo đến người dùng bằng tin nhắn văn bản SMS tại hơn 200 quốc gia, thông báo đẩy di động trên Apple, Android và các nền tảng khác hoặc email (SMTP). Amazon SNS cung cấp độ dư trên nhiều nhà cung cấp dịch vụ SMS và cho phép bạn đẩy thông báo di động bằng một điểm cuối duy nhất cho tất cả nền tảng.

Gửi tin nhắn ổn định

Amazon SNS sử dụng một số chiến lược phối hợp cùng nhau để cung cấp tính bền vững cho tin nhắn. Để bắt đầu, tất cả tin nhắn được xuất bản đều được lưu trữ trên nhiều máy chủ và trung tâm dữ liệu ở nhiều vùng địa lý khác nhau. Nếu không có điểm cuối được đăng ký, Amazon SNS sẽ thực thi chính sách thử gửi tin nhắn lại. Để bảo lưu bất kỳ tin nhắn nào không được gửi trước khi chính sách thử gửi lại kết thúc, bạn có thể tạo hàng đợi thư chết. Bạn cũng có thể đăng ký các luồng gửi Amazon Kinesis Data Firehose tới các chủ đề SNS, cho phép gửi tin nhắn đến các điểm cuối bền vững như vùng lưu trữ Amazon S3 hoặc bảng Amazon Redshift.

Tự động điều chỉnh quy mô khối lượng công việc của bạn

Amazon SNS tận dụng Đám mây AWS đã được kiểm chứng để thay đổi quy mô linh hoạt cùng với ứng dụng. Amazon SNS là dịch vụ được quản lý hoàn toàn, đảm nhiệm phần việc nặng nhọc liên quan đến hoạch định công suất, cung cấp, giám sát và vá lỗi. Dịch vụ này được thiết kế nhằm xử lý các mẫu lưu lượng đột biến, thông lượng cao và cho phép bạn gửi hàng triệu tin nhắn mỗi giây.

Đảm bảo độ chính xác với cách sắp xếp trình tự tin nhắn và chống trùng lặp

Các chủ đề FIFO của Amazon SNS hoạt động cùng với hàng đợi FIFO của Amazon SQS để đảm bảo tin nhắn được chuyển đi theo trình tự nghiêm ngặt và chỉ được xử lý một lần (được chống trùng lặp). Điều này cho phép bạn duy trì tính nhất quán trong việc xử lý các giao dịch trên một hoặc nhiều dịch vụ độc lập khi các tin nhắn bắt buộc phải theo trình tự chính xác. Bạn cũng có thể giảm việc viết mã tùy chỉnh để sắp xếp trình tự và chống trùng lặp cho tin nhắn.

Đơn giản hóa kiến trúc của bạn với tính năng Lọc tin nhắn

Amazon SNS giúp bạn đơn giản hóa kiến trúc nhắn tin pub/sub bằng cách giảm tải logic lọc tin nhắn khỏi các hệ thống của người đăng ký và logic định tuyến tin nhắn khỏi hệ thống của nhà phát hành. Với tính năng lọc tin nhắn của Amazon SNS, các điểm cuối đăng ký chỉ nhận các tin nhắn quan tâm, thay vì các tin nhắn được phát hành đến chủ đề. Amazon CloudWatch cung cấp khả năng giám sát hoạt động lọc, đồng thời AWS CloudFormation cho phép bạn triển khai các chính sách lọc đăng ký theo cách tự động và bảo mật.

Cách thức hoạt động

  • Pub/Sub
  • SMS
  • Mobile Push
  • Pub/Sub
  • Cách thức hoạt động của Amazon SNS Pub/Sub
  • SMS
  • Cách thức hoạt động của Amazon SNS SMS
  • Mobile Push
  • Cách thức hoạt động của Amazon Mobile Push

Nghiên cứu điển hình

playon_transparent 600x400

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, AWS Lambda

nasa

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS

change healthcare rev

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon EC2, Amazon S3

Logo của FC Barcelona

Các dịch vụ AWS đã sử dụng: Amazon SNS, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, Amazon S3, Amazon EC2, Amazon CloudWatch, Amazon RDS, AWS CloudFormation

PlayOn! Sports là một trong các công ty truyền thông thể thao trung học hàng đầu Hoa Kỳ. Họ vận hành một nền tảng công nghệ toàn diện, cho phép sản xuất các sự kiện thể thao trực tiếp với chất lượng cao và chi phí thấp. Quy trình xử lý video serverless của họ thể hiện mẫu hình nhắn tin phân xuất và nhiều tùy chọn để đưa vào kiến trúc serverless sử dụng Amazon SNS và AWS Lambda.

Đọc blog >>

Thư viện hình ảnh và video của NASA cho người dùng dễ dàng truy cập vào hơn 140.000 hình ảnh tĩnh, âm thanh và video từ ngoài vũ trụ, lưu lại hơn nửa thế kỷ thành tựu thám hiểm vũ trụ bao la của NASA. Kiến trúc của thư viện sử dụng Amazon SNS để kích hoạt các quy trình xử lý khi nội dung mới được cập nhật, và Amazon SQS để ngắt liên kết các tác vụ đến khỏi bộ xử lý quy trình.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Change Healthcare dùng các dịch vụ AWS như Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS và Amazon SNS để xử lý hàng triệu giao dịch mật hàng ngày của khách, mà vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả HIPAA.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Nền tảng web của FCBarcelona tự hào hỗ trợ 6.000 trang con và trên 12.000 ảnh kỹ thuật số. Nền tảng web này có sẵn bằng sáu ngôn ngữ và tập hợp các thông tin cập nhật cho năm đội tuyển chuyên nghiệp ưu tú. Giải pháp sử dụng Amazon SNS để cung cấp một số thông báo trên nền tảng.

Đọc nghiên cứu điển hình >>

Amazon_SNS_icon_squid
James Beswick
Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Amazon_SNS_icon_squid

Đa dạng hóa kiến trúc theo sự kiện với AWS Event Fork Pipelines
Rachel Richardson và Otavio Ferreira
Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Amazon_SNS_icon_squid
Michelle Mercier và Otavio Ferreira 
Ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thêm…

Hiện không tìm thấy bài đăng nào trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để biết các tài nguyên khác.

Thông tin mới về Amazon SNS

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Bắt đầu với AWS

icon2
Nhanh chóng thiết lập và sử dụng công cụ SNS.
icon3
Phát hành và đăng ký một chủ đề trong vài phút.

Tìm hiểu thêm về Amazon SNS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon SNS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi