AWS Step Functions

Luồng công việc trực quan cho các ứng dụng hiện đại

AWS Step Functions là một dịch vụ luồng công việc trực quan cần ít mã, được sử dụng để điều phối các dịch vụ AWS, tự động hóa quy trình kinh doanh và xây dựng ứng dụng không máy chủ. Luồng công việc quản lý các lỗi, lần thử lại, quá trình song song hóa, tiện ích tích hợp dịch vụ và khả năng quan sát để các nhà phát triển có thể tập trung vào logic kinh doanh có giá trị cao hơn.

4.000 chuyển đổi trạng thái miễn phí

mỗi tháng với Bậc miễn phí AWS

Lợi ích

Xây dựng và triển khai nhanh chóng

Bắt đầu với giao diện kéo và thả đơn giản. Với Step Functions, bạn có thể diễn đạt logic kinh doanh phức tạp dưới dạng luồng công việc cần ít mã, theo hướng sự kiện, với khả năng kết nối các dịch vụ, hệ thống hoặc con người trong vòng vài phút.

Cần ít mã tích hợp hơn

Biên soạn tài nguyên AWS bao gồm Lambda, ECS, Fargate, Batch, DynamoDB, SNS, SQS, SageMaker, EventBridge hoặc EMR thành các luồng công việc kinh doanh, đường ống dữ liệu hoặc ứng dụng linh hoạt.

Xây dựng luồng công việc hỗ trợ nhiều trạng thái và có khả năng chịu lỗi

AWS Step Functions thay bạn quản lý trạng thái, các điểm kiểm tra và lần khởi động lại để đảm bảo luồng công việc của bạn được thực hiện theo đúng thứ tự và yêu cầu. Tích hợp chức năng tự động thử nghiệm/triển khai, thử lại và quay về trạng thái cũ với các lỗi và ngoại lệ dựa trên logic kinh doanh mà bạn đã xác định. 

Được thiết kế cho mọi trường hợp sử dụng

Step Functions cung cấp 2 loại luồng công việc - Tiêu chuẩn hoặc Hỏa tốc - có thể được triển khai tùy thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn. Luồng công việc Tiêu chuẩn được sử dụng để quản lý khối lượng công việc lâu dài.  Luồng công việc Hỏa tốc hỗ trợ xử lý khối lượng công việc lớn theo sự kiện. 

Cách thức hoạt động

 • Tổng quan
 • Lỗi-Mô hình bàn giao
 • Mô hình tương tác con người và theo nhánh
 • Mô hình xâu chuỗi
 • Mô hình Saga
 • Tổng quan
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Tổng quan
 • Lỗi-Mô hình bàn giao
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Lỗi-Mô hình bàn giao
 • Mô hình tương tác con người và theo nhánh
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Mô hình tương tác con người và theo nhánh
 • Mô hình xâu chuỗi
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Lỗi-Mô hình xâu chuỗi
 • Mô hình Saga
 • AWS Step Functions - Cách thức hoạt động - Mô hình Saga

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa quy trình Trích xuất, Chuyển đổi và Tải (ETL)

Đảm bảo rằng các công việc ETL lâu dài, có số lượng lớn được thực hiện theo thứ tự và hoàn tất thành công, thay vì phải điều phối thủ công những tác vụ đó hoặc duy trì một ứng dụng riêng biệt. 

Chuẩn bị dữ liệu cho máy học (ML)

Để kích hoạt máy học, dữ liệu nguồn phải được thu thập, xử lý và chuẩn hóa để có thể đào tạo các hệ thống lập mô hình ML như Amazon SageMaker bằng dữ liệu đó. Step Functions giúp việc sắp xếp các bước cần thiết để tự động hóa đường ống ML của bạn trở nên dễ dàng hơn. 

Điều phối vi dịch vụ

Sử dụng Step Functions để kết hợp nhiều chức năng AWS Lambda thành các ứng dụng và vi dịch vụ không máy chủ, có tính phản hồi cao. Bạn cũng có thể điều phối dữ liệu và dịch vụ chạy trên các phiên bản Amazon EC2, máy chủ tại chỗ hoặc bộ chứa

Liberty Mutual

Liberty Mutual đã dùng Step Functions để tạo một luồng công việc theo hướng sự kiện, trong đó nguồn cấp dữ liệu từ mỗi hoạt động kinh doanh được chuyển đổi thành một chuỗi sự kiện hoặc giao dịch tài chính. Tìm hiểu cách họ xử lý một triệu giao dịch hàng tháng chỉ với 60.00 USD.  

Xem câu chuyện của khách hàng

Freebird

Sử dụng Step Functions để kết hợp nhiều chức năng AWS Lambda vào các ứng dụng và vi dịch vụ phi máy chủ, có tính phản hồi cao mà không cần viết mã cho logic luồng công việc, các quy trình song song, hoạt động xử lý lỗi, thời gian chờ hoặc lần thử lại. Bạn cũng có thể điều phối dữ liệu và dịch vụ chạy trên các phiên bản Amazon EC2, bộ chứa hoặc máy chủ tại chỗ.

Xem câu chuyện của khách hàng

The Guardian

The Guardian điều phối luồng dữ liệu giữa nhiều hệ thống, giúp tiết kiệm cho đội ngũ kỹ thuật 4 giờ mỗi tuần trong việc xóa tài khoản thủ công.  Tìm hiểu cách đội ngũ của tờ báo này có thể duy trì các bản ghi chính xác và tự động với Step Functions, giúp họ giao báo đúng hạn cho hàng nghìn người đăng ký.

Xem câu chuyện của khách hàng

Xem thêm trường hợp sử dụng »

Khách hàng

Xem thêm chứng thực từ khách hàng »

Video của khách hàng

Tính năng mới

ngày
 • ngày
1
Ngày 3 tháng 12 năm 2019

Giới thiệu về Express Workflows của AWS Step Functions


Express Workflows là một loại quy trình công việc AWS Step Functions mới, phối hợp các dịch vụ điện toán AWS, cơ sở dữ liệu và dịch vụ nhắn tin một cách hiệu quả về mặt chi phí với tốc độ hơn 100.000 sự kiện mỗi giây.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

AWS Step Functions bổ sung hỗ trợ cho cơ cấu song song động trong luồng công việc


AWS Step Functions hiện hỗ trợ cơ cấu song song động, vì vậy, bạn có thể tối ưu hóa hiệu năng và hiệu quả của các luồng công việc ứng dụng.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019

AWS Step Functions bổ sung hỗ trợ cho luồng công việc lồng nhau


Giờ đây, AWS Step Functions cho phép bạn phối hợp các quy trình phức tạp hơn bằng cách biên soạn các chương trình theo mô-đun và có thể tái sử dụng.

Xem toàn bộ thông báo »

Bài đăng mới nhất trên blog

1

Bắt đầu sử dụng AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS Step Functions

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Step Functions
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi