Tổng quan về Khóa đào tạo trên lớp của AWS

Học tập cùng các chuyên gia giảng dạy đến từ AWS, những người sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp hay nhất và kỹ năng cần thiết về đám mây

Mới! AWS Digital Classroom - quyền truy cập không giới hạn vào chương trình Đào tạo trên lớp do chuyên gia đứng lớp với tính linh hoạt của việc học trực tuyến. Có sẵn với gói đăng ký Skill Builder hàng năm. Tìm hiểu thêm »

AWS Training and Certification mang lại hơn 200% ROI, như được định lượng bởi Forrester Consulting, bằng cách nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động hiện tại của bạn.

Với Khóa đào tạo trên lớp của AWS, bạn sẽ có cơ hội tham dự các lớp học trực tiếp cùng các giảng viên. Họ sẽ hướng dẫn bạn những phương pháp hay nhất và kỹ năng cần thiết về đám mây bằng phương pháp giảng dạy kết hợp cả thuyết trình, thảo luận và thực hành trong phòng thực hành.

Đặt câu hỏi, thảo luận trực tiếp về các giải pháp và nhận ý kiến phản hồi từ các giảng viên uy tín của AWS với kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

Với khóa đào tạo qua mạng dành riêng cho đội ngũ của bạn, họ có thể cùng nhau học tập để nâng cao các kỹ năng về đám mây.
 

AWS Training and Certification – Xây dựng kỹ năng và sự tự tin về Đám mây AWS

Các tùy chọn Đào tạo trên lớp

Lớp học công cộng

Tìm một lớp học tiện lợi với hình thức đào tạo qua mạng hoặc trực tiếp do AWS hay một trong nhiều Đối tác đào tạo của AWS cung cấp.

Đào tạo đội ngũ của bạn

Trang bị cho đội ngũ của bạn kiến thức cần thiết để áp dụng ngay trong quá trình học tập cùng nhau thông qua khóa đào tạo riêng của AWS.

Tìm một đối tác đào tạo tại địa phương

Chọn một Đối tác đào tạo AWS được AWS chứng thực đủ điều kiện cung cấp khóa đào tạo trên lớp.

Bắt đầu

Bắt đầu với các khóa học cơ bản trên lớp.

Những điều cần biết cho Người thao tác với đám mây AWS

Bất kể bạn đảm nhiệm vai trò kỹ thuật hay không liên quan đến kỹ thuật, khóa học này sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức tổng thể về Đám mây AWS và chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certified Cloud Practitioner.

Cơ bản
1 ngày

Những điều cần biết về Đám mây AWS cho Lãnh đạo doanh nghiệp

Tìm hiểu cách chiến lược đám mây có thể giúp đội ngũ lãnh đạo đạt được các mục tiêu kinh doanh. Nắm được cách doanh nghiệp dùng đám mây để hiện thực hóa giá trị kinh doanh. 

Cơ bản
4 giờ

Những điều cần biết về Đám mây AWS cho Lãnh đạo doanh nghiệp – Dịch vụ tài chính

Bạn cần biết cách thúc đẩy công cuộc chuyển đổi kỹ thuật số thành công trong ngành dịch vụ tài chính? Tìm hiểu cách chiến lược đám mây có thể giúp đội ngũ lãnh đạo đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Cơ bản
4 giờ

Những điều cần biết về kỹ thuật trên AWS

Đây là khóa học lý tưởng dành có bất cứ ai đang đảm nhận vai trò kỹ thuật và muốn tìm hiểu những kiến thức cơ bản trong việc xác định các dịch vụ AWS để đưa ra quyết định sáng suốt về giải pháp CNTT.

Cơ bản
1 ngày

Khám phá khóa học theo vai trò hoặc giải pháp

Khám phá các cơ hội học tập được nhóm theo vai trò hoặc theo lĩnh vực giải pháp. Các khóa học có dấu kiểm trong AWS Digital Classroom có sẵn với gói đăng ký hàng năm của AWS Skill Builder. Các khóa học có dấu kiểm trong AWS Jam sẽ được cung cấp thêm 1 ngày đào tạo AWS Jam riêng tư tùy chọn từ AWS.

Kiến trúc sư

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Kiến trúc trên AWS » Trung cấp 3 ngày
Những phương pháp hay nhất về AWS Well-Architected »
Trung cấp  1 ngày   
Kiến trúc nâng cao trên AWS »
Nâng cao 3 ngày  
Những phương pháp nâng cao hay nhất về AWS Well-Architected » Nâng cao  1 ngày     
Containers Icon

Bộ chứa

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Chạy bộ chứa trên Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (Amazon EKS) »
Trung cấp  3 ngày   
Cost Management Icon

Quản lý chi phí

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Đám mây AWS cho Chuyên gia tài chính » Cơ bản 2 ngày    
Quản lý tài chính trên Đám mây AWS cho Nhà kiến tạo »  Trung cấp 3 ngày   
Data Analytics Icon

Phân tích dữ liệu

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Xây dựng hồ dữ liệu trên AWS » Trung cấp 1 ngày    
Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu hàng loạt trên AWS » Trung cấp  1 ngày     
Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu bằng Amazon Redshift » Trung cấp  1 ngày     
Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu truyền phát trên AWS » Trung cấp 1 ngày   
Kho dữ liệu trên AWS »
Trung cấp 3 ngày    
Tạo giải pháp phân tích trực quan bằng Amazon QuickSight Nâng cao  2 ngày   
Database Icon

Cơ sở dữ liệu

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Hoạch định và thiết kế cơ sở dữ liệu trên AWS » Trung cấp 3 ngày   
Xây dựng các ứng dụng hiện đại bằng cơ sở dữ liệu NoSQL của AWS » Trung cấp 1 ngày  
Developer Icon

Nhà phát triển

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Phát triển trên AWS » Trung cấp 3 ngày
Phát triển nâng cao trên AWS » Nâng cao 3 ngày
 
DevOps Icon

Kỹ sư DevOps

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Kỹ thuật DevOps trên AWS » Trung cấp 3 ngày
Machine Learning Icon

Máy học

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Kỹ thuật MLOps trên AWS » Trung cấp 3 ngày    
Khoa học dữ liệu thực tiễn với Amazon SageMaker » Trung cấp 1 ngày    
Quy trình máy học trên AWS » Trung cấp 4 ngày  
Studio Amazon SageMaker cho Nhà khoa học dữ liệu » Nâng cao  3 ngày     
Phát triển các ứng dụng AI tạo sinh trên AWS » Nâng cao  2 ngày  
Media Services Icon

Dịch vụ nội dung đa phương tiện

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Những điều cần biết về truyền phát video cho Bộ dịch vụ phương tiện AWS » Cơ bản 2 ngày     
Migration Icon

Di chuyển và truyền

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Những điều cần biết về giải pháp Di chuyển của AWS »
Cơ bản 1 ngày  
Di chuyển lên AWS » Trung cấp 3 ngày     
Advanced Networking Icon

Kết nối mạng và phân phối nội dung

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Kiến thức cơ bản về kết nối mạng cho các ứng dụng đám mây trên AWS » Trung cấp 1 ngày
   
Operations Icon

Vận hành

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Vận hành đám mây trên AWS » Trung cấp 3 ngày
Serverless Icon

Phi máy chủ

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Phát triển giải pháp phi máy chủ trên AWS » Trung cấp
3 ngày  
Security Icon

Bảo mật

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Những điều cần biết về bảo mật trên AWS » Cơ bản
1 ngày  
Phương pháp hay nhất về bảo mật AWS » Trung cấp  1 ngày   
Quản lý bảo mật trên AWS ở quy mô lớn »  Trung cấp 1 ngày  
Kỹ thuật bảo mật trên AWS » Trung cấp
3 ngày
Storage Icon

Lưu trữ

Khóa học Cấp độ  Thời lượng Được cung cấp dưới dạng khóa học AWS Digital Classroom Được cung cấp với AWS Jam
Thiết kế và triển khai kho lưu trữ trên AWS » Trung cấp
3 ngày