ความต้องการระบบคลาวด์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังคงนำโดยงานแห่งอนาคต คุณทราบหรือไม่ว่าตลาดการประมวลผลระบบคลาวด์สาธารณะทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 15% YoY และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2022 นอกจากนี้ ยังคาดว่าตลาดการประมวลผลระบบคลาวด์สาธารณะจะมีมูลค่าเกิน 330 พันล้าน USD ในปี 20201

ความเร็วในการเติบโตอันน่าทึ่งนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงาน อันที่จริงแล้ว คาดว่าร้อยละ 80 ของระบบสารสนเทศขององค์กรจะย้ายไปยังระบบคลาวด์ภายในปี 2025 และคาดว่าศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์จะประมวลผลปริมาณงานร้อยละ 94 ในปี 2021 การประมวลผลระบบคลาวด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นทักษะที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ มาตั้งแต่ปี 20142,3,4 AWS Educate กำลังทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างผู้มีความสามารถซึ่งมีทักษะด้านระบบคลาวด์ให้แก่บริษัทในท้องถิ่น

 

ความต้องการระบบคลาวด์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เหตุใดจึงทำงานร่วมกับ AWS Educate เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์ชั้นนำของโลก AWS Educate คือความคิดริเริ่มระดับโลกของ Amazon เพื่อเร่งการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์และเพื่อเตรียมนักเรียน/นักศึกษาให้พร้อมสำหรับงานที่ใช้ระบบคลาวด์ในอนาคต AWS Educate ช่วยให้นายจ้างและกลุ่มการพัฒนาบุคลากรสามารถค้นหาและจ้างผู้มีความสามารถด้านระบบคลาวด์ทั่วโลกและหลากหลายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

มีนักเรียน/นักศึกษานับแสนที่เข้าร่วมใน AWS Educate เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าในการฝึกงานและการทำงานเกี่ยวกับระบบคลาวด์หลังสำเร็จการศึกษา โปรแกรมได้รับการสนับสนุนจากเฟรมเวิร์กความสามารถด้านระบบคลาวด์ที่ไม่เหมือนใครของ AWS Educate ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ใช้สร้าง เข้าถึง และวัดโปรแกรมและเนื้อหาระบบคลาวด์ของ AWS Educate หลังจากสำเร็จเส้นทางอาชีพด้านระบบคลาวด์หรือได้รับเหรียญตราที่สอดคล้องกับทักษะงานซึ่งเป็นที่ต้องการแล้ว นักเรียน/นักศึกษาจะได้รับข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เพื่อแสดงแก่นายจ้างที่มีแนวโน้มจะจ้างคุณเข้าทำงานว่านักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง ทักษะด้านระบบคลาวด์เหล่านี้ได้ผ่านการทดสอบโดย AWS, พันธมิตรที่เป็นผู้จ้างงาน และสถาบันการศึกษา Educate ของเรา

AWS Educate สามารถช่วยได้อย่างไร

  • ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและการสร้างงานในภูมิภาคให้กับบุคลากรที่มีทักษะด้านระบบคลาวด์
  • เพิ่มความหลากหลายผ่านรูปแบบการสรรหาบุคลากรแบบใหม่
  • ส่งเสริมนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบคลาวด์เพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ กิจกรรมของผู้ประกอบการ และการขยายธุรกิจ
  • เชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ กับโปรแกรมหลักสูตรการศึกษาด้านระบบคลาวด์ของ AWS Educate ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการที่ว่างอยู่
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและลูกค้าของ AWS ที่ต้องการจ้างนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนอยู่ในหลักสูตรการศึกษาด้านระบบคลาวด์ของ AWS Educate
  • สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นโดยการแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานในสาขานี้
Teacher

การประมวลผลบนระบบคลาวด์คืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ

การประมวลผลบนระบบคลาวด์คือการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีตามการกำหนดราคาค่าบริการที่ใช้ตามจริง คุณสามารถเข้าถึงบริการเทคโนโลยี เช่น พลังงานในการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และฐานข้อมูลได้ตามความต้องการจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์เช่น Amazon Web Services (AWS) แทนการซื้อ การเป็นเจ้าของ รวมถึงการดูแลรักษาศูนย์ข้อมูลจริงและเซิร์ฟเวอร์ ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (เช่น ศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จริง) เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร และเสียค่าใช้จ่ายด้านไอทีเท่าที่คุณใช้งาน

องค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และทุกภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบคลาวด์ในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสำรองข้อมูล, การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ, อีเมล, เดสก์ท็อปแบบเสมือน, การพัฒนาและการทดสอบซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์ Big Data และการปรับใช้เว็บไซต์สำหรับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใช้ระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาการรักษาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย บริษัทบริการทางการเงินใช้ระบบคลาวด์เพื่อขับเคลื่อนการตรวจจับและการป้องกันการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ และผู้ผลิตวิดีโอเกมใช้ระบบคลาวด์เพื่อส่งเกมออนไลน์ไปยังผู้เล่นทั่วโลกนับล้านคน

เริ่มต้นใช้งาน AWS Educate วันนี้

สนใจทำงานร่วมกับ AWS Educate หรือไม่ ขอข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นตัวแทนของ AWS Educate จะติดต่อกลับไป

*ความสามารถของนายจ้างในการส่งข้อความถึงนักเรียน/นักศึกษาภายใน AWS Educate และในปัจจุบัน AWS Educate Interview Accelerator สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น AWS จะไม่แนะนำเกี่ยวกับรายการงานหรือบริษัทจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ AWS จะไม่รับผิดชอบต่อ (i) เนื้อหา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของรายการตำแหน่งงานใดๆ (ii) ความพร้อมหรือความไม่พร้อมของงานใดๆ ที่อ้างอิงในรายการตำแหน่งงาน หรือ (iii) การสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและสมาชิก AWS Educate ที่อาจเกิดจากรายการตำแหน่งงาน การใช้คุณสมบัติ AWS Educate Job Board อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AWS Educate

AWS Educate ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และบริการของ AWS ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุ 14 ปีขึ้นไป ยกเว้นประเทศจีน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) และแอลจีเรีย เลบานอน และโปรตุเกส (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ข้อตกลงและเงื่อนไขของ AWS Educate ควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมในโปรแกรม AWS Educate การใช้เครดิตส่งเสริมการขายของ AWS จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิตส่งเสริมการขายของ AWS

1. (2 เมษายน 2019) Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud Revenue to Grow 17.5 Percent in 2019. แหล่งที่มา https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-g

2. Erickson, Jeff (7 กุมภาพันธ์ 2019) Prediction: 80% Of Enterprise IT Will Move To The Cloud By 2025. แหล่งที่มา https://www.forbes.com/sites/oracle/2019/02/07/prediction-80-of-enterprise-it-will-move-to-the-cloud-by-2025/#7d1b66d22a67

3. (5 กุมภาพันธ์ 2018) Global Cloud Index Projects Cloud Traffic to Represent 95 Percent of Total Data Center Traffic by 2021. แหล่งที่มา https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1908858

4. Anderson, Bruce (9 มกราคม 2020) The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2020. แหล่งที่มา https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-demand-hard-and-soft-skills