Biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho IoT

Duyệt tìm các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc để kết nối thiết bị trên AWS và tìm hiểu cách những giải pháp Internet of Things (IoT) có thể mang lại khả năng bảo mật nhiều lớp, tích hợp với AI cùng chức năng chuyên sâu cho các trường hợp sử dụng công nghiệp, tiêu dùng và thương mại.

Tìm hiểu cách đánh giá khối lượng công việc IoT của bạn dựa trên các biện pháp thực hành tốt nhất với Ống kính IoT - AWS Well-Architected Framework đồng thời xây dựng kế hoạch cải thiện với Danh sách kiểm tra ống kính IoT.

Nội dung nổi bật

Giới thiệu về IoT

Hướng dẫn nền tảng giúp bạn kết hợp các dịch vụ AWS để xây dựng kiến trúc IoT bảo mật, có thể thay đổi quy mô đồng thời kết nối thế giới thực với thế giới số.

Nhà thông minh

Sơ đồ kiến trúc tham khảo của AWS được thiết kế riêng cho nhà sản xuất nhà thông minh.

Trường hợp sử dụng trong công nghiệp

Những cách thức tối ưu để xây dựng và duy trì kiến trúc IoT công nghiệp, bao gồm khả năng máy học để đảm bảo chất lượng và bảo trì dự đoán.

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

1

Bài đăng trên blog về IoT

Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.
Thêm…