.NET trên AWS

Xây dựng, triển khai và phát triển các ứng dụng .NET trên AWS

Tìm hiểu sâu hơn về việc phát triển ứng dụng .NET trên AWS

Bắt đầu
Bắt đầu
Khám phá kiến thức cơ bản về AWS trước khi khởi chạy ứng dụng .NET đầu tiên của bạn.
Tìm hiểu thêm »
Dịch vụ
Dịch vụ
Tìm hiểu về tập dịch vụ đa dạng và chuyên sâu nhất của AWS dành cho các nhà phát triển .NET.
Tìm hiểu thêm »
Giải pháp
Công cụ
AWS cung cấp các bộ công cụ IDE, công cụ CLI, SDK, thư viện và công cụ hỗ trợ hiện đại hóa để hợp lý hóa phát triển .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »
Thư viện kỹ thuật số
Tài liệu dành cho nhà phát triển
Khám phá các hướng dẫn, nội dung đào tạo thực hành và video để xây dựng .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »

Tin mới nhất

Xem Hướng dẫn hỗ trợ .NET 7 trên AWS để cập nhật trạng thái mới nhất

Hướng dẫn này mô tả tính năng hỗ trợ .NET 7 do các dịch vụ và công cụ AWS cung cấp. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật khi bổ sung tính năng hỗ trợ mới.

Tìm hiểu thêm »

Quỹ phần mềm nguồn mở .NET trên AWS

Năm 2023, AWS tài trợ một quỹ cho các dự án nguồn mở .NET có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái nguồn mở. Truy cập trang GitHub để tìm hiểu cách chọn các dự án.

Tìm hiểu thêm »

Hội thảo trực tuyến về việc hiện đại hóa và tối ưu hóa các ứng dụng .NET thành bộ chứa

Bạn có lo lắng về tính bảo mật của các ứng dụng cũ chạy trên các phiên bản .NET lỗi thời không? Vào ngày 22 tháng 3, hãy cùng đội ngũ AWS tham gia hội thảo trực tuyến này và tìm hiểu cách hiện đại hóa các ứng dụng này thành bộ chứa, cập nhật lên một .NET framework hiện đại và chạy chúng trên các phiên bản Windows mới nhất.
Tìm hiểu thêm >>

Nghiên cứu điển hình

        Xem tất cả các nghiên cứu điển hình »

        Trang này có hữu ích không?