.NET trên AWS

Xây dựng, triển khai và phát triển các ứng dụng .NET trên AWS

Tìm hiểu sâu hơn về việc phát triển ứng dụng .NET trên AWS

Bắt đầu
Bắt đầu
Khám phá kiến thức cơ bản về AWS trước khi khởi chạy ứng dụng .NET đầu tiên của bạn.
Tìm hiểu thêm »
Dịch vụ
Dịch vụ
Tìm hiểu về tập dịch vụ đa dạng và chuyên sâu nhất của AWS dành cho các nhà phát triển .NET.
Tìm hiểu thêm »
Giải pháp
Công cụ
AWS cung cấp các bộ công cụ IDE, công cụ CLI, SDK, thư viện và công cụ hỗ trợ hiện đại hóa để hợp lý hóa phát triển .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »
Thư viện kỹ thuật số
Tài liệu dành cho nhà phát triển
Khám phá các hướng dẫn, nội dung đào tạo thực hành và video để xây dựng .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »

Tin mới nhất

Xem Hướng dẫn hỗ trợ .NET 6 trên AWS để cập nhật trạng thái mới nhất

Hướng dẫn này mô tả tính năng hỗ trợ .NET 6 do các dịch vụ và công cụ AWS cung cấp. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật khi bổ sung tính năng hỗ trợ mới. 

Tìm hiểu thêm »

Yêu cầu Tín dụng AWS cho Dự án nguồn mở của bạn

Giờ đây, bạn có thể yêu cầu tín dụng AWS nếu bạn đang làm việc trên một dự án nguồn mở .NET.

Tìm hiểu thêm »

Ngày hội .NET Enterprise Developer 2022

Tại Ngày hội .NET Enterprise Developer 2022, bạn sẽ được biết thêm về việc phát triển & hiện đại hóa ứng dụng .NET trên AWS. Đăng ký ngay để tham gia sự kiện miễn phí này từ ngày 7-8 tháng 9 tại Austin TX hoặc tham gia trực tuyến từ ngày 13-14 tháng 9, đồng thời bạn sẽ có quyền truy cập miễn phí vào DeveloperWeek Cloud.

Đăng ký >>

Nghiên cứu điển hình

        Xem tất cả các nghiên cứu điển hình »

        Trang này có hữu ích không?