Amazon Elastic Container Service

Dịch vụ có độ an toàn cao, đáng tin cậy và quy mô linh hoạt để chạy bộ chứa

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) là dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn phần, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng có trong bộ chứa. Dịch vụ này tích hợp sâu với phần còn lại của nền tảng AWS để cung cấp một giải pháp bảo mật và dễ sử dụng cho việc chạy khối lượng công việc bộ chứa trong đám mây và giờ đây là trên cơ sở hạ tầng của bạn với Amazon ECS Anywhere.

Amazon ECS tận dụng công nghệ phi máy chủ từ AWS Fargate để cung cấp các hoạt động tự quản trong bộ chứa, từ đó giảm thời gian dành cho việc đặt cấu hình, vá lỗi và bảo mật. Thay vì lo ngại về việc quản lý tầng điều khiển, tiện ích bổ sung và nút, Amazon ECS cho phép bạn nhanh chóng dựng ứng dụng và phát triển doanh nghiệp của mình.

 

Amazon ECS: Khái niệm cốt lõi

Lợi ích

Sử dụng công cụ bạn đang có

Không cần quản lý nút hoặc tầng điều khiển

Giảm chi phí điện toán

Đáp ứng yêu cầu bảo mật và theo quy định

Amazon ECS là cách dễ dàng nhất để nhanh chóng khởi chạy hàng ngàn bộ chứa trên nhiều tùy chọn điện toán của AWS, sử dụng CI/CD và các công cụ tự động hóa ưa thích của bạn.

Amazon ECS là dịch vụ phi máy chủ theo mặc định với AWS Fargate. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian vận hành hơn vì không có nút hoặc tầng điều khiển để quản lý và không có phiên bản để vá lỗi và mở rộng.

Bạn chỉ phải trả tiền cho tài nguyên bạn đặt cấu hình. Amazon ECS có thể tự quản lý các hoạt động cung cấp và tự động thay đổi quy mô, từ đó giúp giảm chi phí điện toán của bạn đến 50%.

Amazon ECS tích hợp tự nhiên với các giải pháp quản lý và quản trị của AWS để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ cho hầu như tất cả cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Cách thức hoạt động của Amazon ECS

sơ đồ cách Amazon Elastic Container Service hoạt động

Thông tin mới

ngày
  • ngày
1

Bài viết & bài đăng trên blog

ngày
  • ngày
1

Tìm hiểu thêm về bộ chứa trên AWS

Truy cập trang bộ chứa
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi