Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Phương thức đáng tin cậy nhất để khởi động, chạy và thay đổi quy mô Kubernetes

Tận dụng các tiện ích tích hợp sẵn với các dịch vụ AWS như EC2, VPC, IAM, EBS và nhiều hơn nữa 

Giảm chi phí bằng việc cung cấp tài nguyên điện toán hiệu quả và tự động thay đổi quy mô ứng dụng Kubernetes.

Đảm bảo một môi trường Kubernetes an toàn hơn với các bản vá bảo mật được áp dụng tự động vào tầng điều khiển của cụm của bạn.

Cách thức hoạt động

Amazon EKS là một dịch vụ Kubernetes được quản lý để chạy các Kubernetes trên Đám mây AWS và trong những trung tâm dữ liệu tại chỗ. Khi ở trên đám mây, Amazon EKS tự động quản lý mức độ sẵn sàng và khả năng điều chỉnh quy mô của các nút trên mặt phẳng điều khiển Kubernetes chịu trách nhiệm lên lịch trình cho bộ chứa, quản lý mức độ sẵn sàng của các ứng dụng, lưu trữ dữ liệu cụm cũng như những tác vụ chính khác. Với Amazon EKS, bạn có thể tận dụng tất cả những lợi thế về hiệu năng, quy mô, độ tin cậy và mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng AWS, cũng như các tiện ích tích hợp với những dịch vụ kết nối mạng và bảo mật của AWS. Khi ở những cơ sở tại chỗ, EKS cung cấp một giải pháp Kubernetes nhất quán, được hỗ trợ đầy đủ với công cụ tích hợp và cách thức triển khai đơn giản sang AWS Outposts, máy ảo hoặc máy chủ bare metal.
  • Chạy Amazon EKS trên đám mây
  • Cách thức hoạt động của Amazon EKS
  • Chạy Amazon EKS trên AWS Outposts
  • Chạy Amazon EKS Anywhere
  • Cách thức hoạt động của Amazon EKS
  • Triển khai ứng dụng bằng các công cụ riêng

Trường hợp sử dụng

Triển khai trên các môi trường kết hợp

Quản lý các ứng dụng cũng như cụm Kubernetes của bạn trong môi trường kết hợp và chạy Kubernetes trong trung tâm dữ liệu của bạn.


Tìm hiểu thêm về Amazon EKS Anywhere »

Tìm hiểu thêm về Amazon EKS trên Outposts »

Quy trình công việc của mô hình máy học (ML)

Chạy hiệu quả các tác vụ đào tạo phân tán bằng cách sử dụng những phiên bản được GPU hỗ trợ mới nhất của Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), bao gồm cả Inferentia, đồng thời triển khai đào tạo và suy luận bằng Kubeflow.

Tìm hiểu thêm về AWS Deep Learning Containers »

Xây dựng và chạy ứng dụng web


Tạo các ứng dụng web tự động thay đổi quy mô cũng như chạy trong cấu hình có tính sẵn sàng cao trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) bằng tiện ích tích hợp bảo mật và kết nối mạng sẵn có.

Tìm hiểu thêm về bảo mật và kết nối mạng EKS »

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu xây dựng với hội thảo chuyên đề trực tuyến

Thực hành với hướng dẫn từng bước về cách tận dụng tối đa Amazon EKS

Bắt đầu hội thảo »

Kết nối với chuyên gia


Từ các yêu cầu bán hàng đến hoạt động liên tục, nhận đúng hỗ trợ vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Tìm hiểu về khách hàng sử dụng Amazon EKS

Tìm hiểu cách các công ty trên toàn cầu sử dụng EKS để chạy những ứng dụng nhạy cảm, tối quan trọng

Truy cập trang khách hàng »

Khám phá thêm về AWS