Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Phương thức đáng tin cậy nhất để khởi động, chạy và thay đổi quy mô Kubernetes

Khám phá nhiều cách để cấu hình nút thợ EC2 Kubernetes, VPC, ALB và dịch vụ Amazon EKS.

Giảm chi phí bằng việc cung cấp tài nguyên điện toán hiệu quả và tự động thay đổi quy mô ứng dụng Kubernetes.

Đảm bảo một môi trường Kubernetes an toàn hơn với các bản vá bảo mật được áp dụng tự động vào tầng điều khiển của cụm của bạn.

Cách thức hoạt động

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) là một dịch vụ bộ chứa được quản lý để khởi động, chạy và thay đổi quy mô các ứng dụng Kubernetes trong đám mây hoặc tại chỗ.
  • Triển khai ứng dụng với Amazon EKS trên đám mây
  • Triển khai ứng dụng với Amazon EKS Anywhere
  • Triển khai ứng dụng bằng các công cụ riêng
  • Triển khai ứng dụng với Amazon EKS trên đám mây
  • Cách thức hoạt động của Amazon EKS
  • Triển khai ứng dụng với Amazon EKS Anywhere
  • Cách thức hoạt động của Amazon EKS
  • Triển khai ứng dụng bằng các công cụ riêng
  • product-page-diagram_Amazon-EKS-Distro@2x

Trường hợp sử dụng

Triển khai trên các môi trường kết hợp

Quản lý các ứng dụng cũng như cụm Kubernetes của bạn trong môi trường kết hợp và chạy Kubernetes trong trung tâm dữ liệu của bạn.


Tìm hiểu thêm về Amazon EKS Anywhere »

Quy trình công việc của mô hình máy học (ML)

Chạy hiệu quả các tác vụ đào tạo phân tán bằng cách sử dụng những phiên bản được GPU hỗ trợ mới nhất của Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), bao gồm cả Inferentia, đồng thời triển khai đào tạo và suy luận bằng Kubeflow.

Tìm hiểu thêm về AWS Deep Learning Containers »

Xây dựng và chạy ứng dụng web


Tạo các ứng dụng web tự động thay đổi quy mô cũng như chạy trong cấu hình có tính sẵn sàng cao trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) bằng tiện ích tích hợp bảo mật và kết nối mạng sẵn có.

Tìm hiểu thêm về bảo mật và kết nối mạng EKS »

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu xây dựng với hội thảo chuyên đề trực tuyến

Khám phá nhiều cách để cấu hình thợ VPC, ALB, EC2 Kubernetes và Amazon EKS.

Bắt đầu hội thảo »

Kết nối với chuyên gia


Từ các yêu cầu bán hàng đến hoạt động liên tục, nhận đúng hỗ trợ vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Tìm hiểu về khách hàng sử dụng Amazon EKS

Tìm hiểu cách các công ty trên toàn cầu sử dụng EKS để chạy những ứng dụng nhạy cảm, tối quan trọng

Truy cập trang khách hàng »

Khám phá thêm về AWS