Amazon Elastic Kubernetes Service

Giải pháp đáng tin cậy nhất để chạy Kubernetes

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) là một dịch vụ Kubernetes được quản lý hoàn toàn. Các khách hàng như Intel, Snap, Intuit, GoDaddy và Autodesk tin dùng EKS để chạy các ứng dụng quan trọng và nhạy cảm nhất vì tính bảo mật, độ tin cậy và quy mô linh hoạt của dịch vụ này.

EKS là nơi tốt nhất để chạy Kubernetes vì nhiều lý do. Đầu tiên, bạn có thể chọn chạy các cụm EKS bằng AWS Fargate, một công cụ điện toán serverless cho các bộ chứa. Fargate loại bỏ nhu cầu triển khai và quản lý máy chủ, giúp bạn chỉ định và chi trả cho tài nguyên theo mỗi ứng dụng và cải thiện mức độ bảo mật thông qua việc chủ động cách ly ứng dụng. Thứ hai, EKS được tích hợp sâu với các dịch vụ như Amazon CloudWatch, Auto Scaling Groups, AWS Identity and Access Management (IAM) và Amazon Virtual Private Cloud (VPC), mang đến cho bạn trải nghiệm liền mạch để giám sát, thay đổi quy mô và cân bằng tải cho các ứng dụng của bạn. Thứ ba, EKS tích hợp với AWS App Mesh và mang đến trải nghiệm Kubernetes gốc để sử dụng các tính năng của mạng lưới dịch vụ và mang lại khả năng quan sát phong phú, kiểm soát lưu lượng và tính năng bảo mật cho các ứng dụng. Ngoài ra, EKS cung cấp mặt phẳng điều khiển có quy mô linh hoạt và tính sẵn sàng cao, chạy trên nhiều vùng sẵn sàng để loại bỏ điểm lỗi đơn.

EKS chạy Kubernetes ngược tuyến và được chứng nhận tuân thủ Kubernetes, vì vậy bạn có thể tận dụng mọi lợi ích của công cụ nguồn mở từ cộng đồng. Bạn cũng có thể dễ dàng di chuyển bất kỳ ứng dụng Kubernetes tiêu chuẩn nào sang EKS mà không cần phải cải tiến mã của mình.


Dưới đây là danh sách các tài nguyên có thể hữu ích cho bạn:

Tiêu điểm blog – Vòng đời phiên bản
Đọc thêm ở đây >>

Hội thảo chuyên đề EKS
Tự kiểm chứng>>

Các bản phát hành tính năng mới nhất
Tìm hiểu thêm >>

Lợi ích

Tính sẵn sàng cao

EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS, tự động phát hiện và thay thế các nút yếu trên mặt phẳng điều khiển, đồng thời cung cấp bản nâng cấp và bản vá không yêu cầu thời gian ngừng hoạt động, theo nhu cầu.

Tùy chọn serverless

EKS hỗ trợ AWS Fargate cung cấp điện toán serverless cho các bộ chứa. Fargate loại bỏ nhu cầu triển khai và quản lý máy chủ, giúp bạn chỉ định và chi trả cho tài nguyên theo mỗi ứng dụng và cải thiện mức độ bảo mật thông qua việc chủ động cách ly ứng dụng.

Bảo mật

EKS tự động áp dụng các bản vá bảo mật mới nhất cho mặt phẳng điều khiển cụm của bạn. AWS cũng phối hợp chặt chẽ với cộng đồng để đảm bảo các vấn đề bảo mật quan trọng được giải quyết trước khi triển khai bản phát hành và bản vá mới cho các cụm hiện tại.

Xây dựng cùng với cộng đồng

EKS chạy Kubernetes ngược tuyến và được chứng nhận tuân thủ với Kubernetes. Vì thế, các ứng dụng do EKS quản lý hoàn toàn tương thích với các ứng dụng do bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào quản lý. AWS chủ động làm việc với cộng đồng Kubernetes, bao gồm việc đóng góp vào cơ sở mã Kubernetes giúp bạn tận dụng các dịch vụ và tính năng của AWS.

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của Amazon EKS

Trường hợp sử dụng

Triển khai theo hình thức lai

Bạn có thể sử dụng EKS trên AWS Outposts để chạy các ứng dụng nằm trong bộ chứa yêu cầu độ trễ thấp cho hệ thống tại chỗ. AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn có tác dụng mở rộng cơ sở hạ tầng AWS, dịch vụ AWS, API và công cụ cho hầu như mọi trang web được kết nối. Với EKS trên Outposts, bạn có thể quản lý bộ chứa tại chỗ một cách dễ dàng giống như khi quản lý bộ chứa trên đám mây.

Machine Learning

Bạn có thể sử dụng Kubeflow với EKS để lập mô hình quy trình công việc machine learning và chạy hiệu quả tác vụ đào tạo phân tán bằng cách sử dụng các loại phiên bản hoạt động trên nền GPU EC2 mới nhất. Bạn cũng có thể sử dụng AWS Deep Learning Containers để chạy công việc đào tạo và suy luận trong TensorFlow trên EKS.

Xử lý hàng loạt

Bạn có thể chạy khối lượng công việc theo lô tuần tự hoặc song song trên cụm EKS bằng cách sử dụng API Kubernetes Jobs. Thông qua EKS, bạn có thể lên kế hoạch, đặt lịch và thực thi khối lượng công việc điện toán theo lô trên toàn bộ dịch vụ và tính năng điện toán của AWS như Amazon EC2, Fargate và Phiên bản Spot.

Ứng dụng web

Bạn có thể xây dựng các ứng dụng web tự động mở rộng quy mô và giảm quy mô, chạy trong cấu hình có tính sẵn sàng cao trên nhiều Vùng sẵn sàng. Khi chạy trên EKS, các ứng dụng web của bạn được hưởng lợi từ hiệu suất, quy mô, độ tin cậy và tính sẵn sàng của AWS. Ngoài ra, các dịch vụ của bạn được tích hợp sẵn với dịch vụ bảo mật và dịch vụ mạng AWS, chẳng hạn như Cân bằng tải ứng dụng để phân phối tải ứng dụng web và VPC để kết nối mạng.

Các công ty triển khai dịch vụ Amazon EKS

Thông tin mới

Ngày 3 tháng 12 năm 2019

Amazon ECS, Amazon EKS và AWS App Mesh hiện hỗ trợ AWS Outposts


Amazon ECS, Amazon EKS và AWS App Mesh hiện hỗ trợ AWS Outposts, một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, có tác dụng mở rộng cơ sở hạ tầng AWS và các công cụ cho hầu hết mọi trung tâm dữ liệu, không gian chung hoặc cơ sở tại chỗ để có trải nghiệm kết hợp nhất quán.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 3 tháng 12 năm 2019

Chạy pod Kubernetes serverless bằng cách sử dụng Amazon EKS và AWS Fargate


Hiện bạn đã có thể sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) để chạy pod Kubernetes trên AWS Fargate, công cụ điện toán serverless được xây dựng cho các bộ chứa trên AWS. Dịch vụ này giúp việc xây dựng và chạy ứng dụng Kubernetes trên đám mây AWS trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 8 tháng 10 năm 2019

Amazon EKS hỗ trợ các nút của Windows


Các nút worker của Windows giờ đây đã được Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) hỗ trợ đầy đủ. Trước đây, EKS đã hỗ trợ chạy các nút của Windows như một phần của bản xem trước công khai.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Amazon EKS bổ sung hỗ trợ cho phiên bản G4


Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) giờ đây đã hỗ trợ việc thêm các phiên bản Amazon EC2 G4 dưới dạng nút worker cho tất cả các cụm trong các khu vực có sẵn G4.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 19 tháng 9 năm 2019

Amazon EKS công bố hỗ trợ cho Trình điều khiển CSI của Amazon EFS


Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) giờ đã hỗ trợ trình điều khiển CSI của Amazon Elastic File System (EFS). Trình điều khiển CSI của EFS giúp dễ dàng đặt cấu hình lưu trữ tệp linh hoạt cho cả cụm EKS và cụm Kubernetes tự quản lý chạy trên AWS sử dụng giao diện Kubernetes tiêu chuẩn.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

Amazon EKS cung cấp siêu dữ liệu AMI được tối ưu hóa EKS thông qua tham số SSM


Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) giờ đây cho phép bạn tự động truy xuất ID Amazon Machine Image (AMI) tối ưu hóa EKS mới nhất khi thêm các nút vào một cụm.

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

Blog về điện toán AWS

Amazon EKS trên AWS Fargate nay đã được cung cấp rộng rãi

Ngày 3 tháng 12 năm 2019

Kể từ hôm nay, bạn đã có thể bắt đầu sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service để chạy pod Kubernetes trên AWS Fargate. EKS và Fargate giúp việc chạy các ứng dụng trên nền tảng Kubernetes trên AWS trở nên đơn giản bằng cách loại bỏ nhu cầu cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng cho pod.

Đọc thêm »

Blog về bộ chứa

Tối ưu hóa chi phí cho Kubernetes trên AWS

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Sự kết hợp giữa Amazon EKS cho mặt phẳng điều khiển Kubernetes được quản lý và Amazon EC2 cho các nút Kubernetes co giãn mang đến một môi trường lý tưởng để chạy khối lượng công việc nằm trong bộ chứa.

Đọc thêm »

Blog về điện toán AWS

Triển khai GitOps với Weave Flux và Amazon EKS

Ngày 30 tháng 8 năm 2019

Bạn có vô số tùy chọn để triển khai tài nguyên vào một cụm Amazon EKS. GitOps—một thuật ngữ được tạo ra bởi Weaworks—cung cấp một số lợi thế đáng kể so với các lựa chọn thay thế.

Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EKS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EKS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi