Amazon EKS Anywhere

Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn

Đơn giản hóa việc quản lý Kubernetes tại chỗ với cấu hình thành phần mặc định và các công cụ tự động quản lý cụm.

Cách hoạt động

Amazon EKS Anywhere giúp bạn tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Amazon EKS Anywhere tận dụng những ưu điểm của Amazon EKS Distro đồng thời cung cấp phần mềm nguồn mở được cập nhật và vá lỗi, vì vậy bạn có thể sở hữu môi trường Kubernetes tại chỗ đáng tin cậy hơn so với dịch vụ Kubernetes tự quản lý.

Sơ đồ cho thấy cách bạn có thể xem và khám phá các ứng dụng Kubernetes đang chạy trong bảng điều khiển Amazon EKS.

Trường hợp sử dụng

Triển khai trên các môi trường kết hợp

Quản lý các ứng dụng cũng như cụm Kubernetes của bạn trong môi trường kết hợp và chạy Kubernetes trong trung tâm dữ liệu của bạn.
Tìm hiểu thêm về Amazon EKS Anywhere »

Duy trì quyền tối cao đối với dữ liệu

Giữ các tập dữ liệu lớn tại chỗ và duy trì các yêu cầu pháp lý liên quan đến vị trí dữ liệu.

Quy trình công việc của mô hình máy học (ML)

Chạy một cách hiệu quả các tác vụ đào tạo phân tán bằng cách sử dụng những phiên bản mới nhất được GPU hỗ trợ của Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), bao gồm cả Inferentia, đồng thời triển khai đào tạo và suy luận bằng Kubeflow.

Cách bắt đầu

Bắt đầu tạo cụm

Cài đặt Amazon EKS Anywhere và tạo các cụm sản xuất cục bộ.

Tìm hiểu thêm về định giá

Khám phá các mức giá, chi tiết về giá và các ví dụ về Amazon EKS Anywhere.

Giải đáp thắc mắc thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về triển khai, chi phí, v.v.


Khám phá thêm về AWS