AWS Lambda

Chạy mã mà không cần quan tâm tới máy chủ hoặc cụm

1 triệu yêu cầu miễn phí 

mỗi tháng với Bậc miễn phí của AWS

Chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý cơ sở hạ tầng. Chỉ cần viết và tải lên mã dưới dạng một tệp có đuôi .zip hoặc hình ảnh bộ chứa.

Tự động đáp ứng các yêu cầu thực thi mã ở bất kỳ quy mô nào, từ hàng chục sự kiện mỗi ngày đến hàng trăm nghìn sự kiện mỗi giây.

Tiết kiệm chi phí bằng cách chỉ trả tiền cho thời gian sử dụng điện toán của bạn –tính theo mili giây – thay vì trả trước cung cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng công suất cao điểm.

Tối ưu hóa thời gian và hiệu năng thực thi mã với kích thước bộ nhớ hàm phù hợp. Đáp ứng nhu cầu cao trong khoảng 10 đến 99 mili giây với tính Đồng thời được cung cấp.

Cách thức hoạt động

AWS Lambda là một dịch vụ điện toán phi máy chủ, theo định hướng sự kiện, giúp bạn chạy mã cho hầu hết mọi loại ứng dụng hoặc dịch vụ backend mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Bạn có thể kích hoạt Lambda từ hơn 200 dịch vụ AWS và các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), đồng thời bạn chỉ phải trả tiền theo mức sử dụng.
  • Xử lý tệp
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động của AWS Lambda. Một bức ảnh được chụp rồi tải lên vùng lưu trữ S3. Lambda được kích hoạt để chạy mã thay đổi kích thước và ảnh sẽ được thay đổi kích thước.
  • Xử lý luồng dữ liệu
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động của Amazon Kinesis. Luồng truyền thông mạng xã hội được tải vào Kinesis, sau đó Lambda được kích hoạt. Lambda chạy mã để tạo dữ liệu hashtag và dữ liệu được lưu trữ trong DynamoDB.
  • Ứng dụng web
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động cùng nhau của Amazon S3, Cổng API và DynamoDB để truy xuất dữ liệu thời tiết.
  • Backend IoT
  • Sơ đồ cho biết cách Amazon Kinesis và AWS Lambda giúp đặt hàng các phụ tùng thay thế.
  • Backend di động
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động cùng nhau của Cổng API Amazon, AWS Lambda và Amazon SNS để giúp người dùng nhận thông báo cập nhật trạng thái.
Video giải thích về AWS Lambda (3:01)
Giới thiệu về AWS Lambda
AWS Lambda là một dịch vụ điện toán sẽ chạy mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán, đẩy nhanh hành trình từ ý tưởng đến ứng dụng sản xuất hiện đại.

Trường hợp sử dụng

Xử lý dữ liệu nhanh chóng trên quy mô lớn

Đáp ứng nhu cầu tiêu tốn nhiều tài nguyên và không thể đoán trước bằng cách sử dụng AWS Lambda để ngay lập tức tăng quy mô theo phiên bản lên hơn 18.000 vCPU. Xây dựng quy trình làm việc xử lý nhanh chóng và dễ dàng với bộ các dịch vụ phi máy chủ khác và trình kích hoạt sự kiện.

Chạy các backend web và di động tuơng tác

Kết hợp AWS Lambda với các dịch vụ AWS khác để tạo những trải nghiệm trực tuyến bảo mật, ổn định và có thể thay đổi quy mô.

Hỗ trợ thông tin chuyên sâu mạnh mẽ về ML

Xử lý trước dữ liệu trước khi cấp dữ liệu vào mô hình máy học (ML) của bạn. Với quyền truy cập Amazon Elastic File System (EFS), AWS Lambda xử lý quá trình quản lý và cung cấp cơ sở hạ tầng để đơn giản hóa việc thay đổi quy mô.

 

Tạo các ứng dụng theo định hướng sự kiện

Xây dựng các hàm theo định hướng sự kiện để các thiết bị tách biệt dễ dàng giao tiếp với nhau. Giảm chi phí bằng cách chạy các ứng dụng trong thời gian nhu cầu đạt mức tối đa mà không gặp sự cố hoặc cung cấp tài nguyên quá mức.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS Lambda

Tìm hiểu thêm về cơ sở hạ tầng phi máy chủ, quy trình quản lý và cung cấp tự động,
v.v.

Khám phá các tính năng của AWS Lambda »

Khám phá đào tạo tại chỗ


Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc chạy mã trên AWS Lambda mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ.

Xem hướng dẫn bắt đầu »

Kết nối với chuyên gia


Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS