Tại sao nên chọn AWS Lambda?

AWS Lambda là một dịch vụ điện toán sẽ chạy mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán, giúp dịch vụ này trở thành cách nhanh nhất để biến một ý tưởng thành một ứng dụng sản xuất phi máy chủ hiện đại.

Lợi ích của Lambda

Chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý cơ sở hạ tầng. Chỉ cần viết và tải lên mã dưới dạng một tệp có đuôi .zip hoặc hình ảnh bộ chứa.
Tự động đáp ứng các yêu cầu thực thi mã ở bất kỳ quy mô nào, từ hàng chục sự kiện mỗi ngày đến hàng trăm nghìn sự kiện mỗi giây.
Tiết kiệm chi phí bằng cách chỉ trả tiền cho thời gian sử dụng điện toán của bạn –tính theo mili giây – thay vì trả trước cung cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng công suất cao điểm.
Tối ưu hóa thời gian và hiệu năng thực thi mã với kích thước bộ nhớ hàm phù hợp. Đáp ứng nhu cầu cao trong khoảng 10 đến 99 mili giây với tính Đồng thời được cung cấp.

Cách thức hoạt động

AWS Lambda là một dịch vụ điện toán phi máy chủ, theo định hướng sự kiện, giúp bạn chạy mã cho hầu hết mọi loại ứng dụng hoặc dịch vụ backend mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Bạn có thể kích hoạt Lambda từ hơn 200 dịch vụ AWS và các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), đồng thời bạn chỉ phải trả tiền theo mức sử dụng.
  • Xử lý tệp
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động của AWS Lambda. Một bức ảnh được chụp rồi tải lên vùng lưu trữ S3. Lambda được kích hoạt để chạy mã thay đổi kích thước và ảnh sẽ được thay đổi kích thước.
  • Xử lý luồng dữ liệu
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động của Amazon Kinesis. Luồng truyền thông mạng xã hội được tải vào Kinesis, sau đó Lambda được kích hoạt. Lambda chạy mã để tạo dữ liệu hashtag và dữ liệu được lưu trữ trong DynamoDB.
  • Ứng dụng web
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động cùng nhau của Amazon S3, Cổng API và DynamoDB để truy xuất dữ liệu thời tiết.
  • Backend IoT
  • Sơ đồ cho biết cách Amazon Kinesis và AWS Lambda giúp đặt hàng các phụ tùng thay thế.
  • Backend di động
  • Sơ đồ cho biết cách thức hoạt động cùng nhau của Cổng API Amazon, AWS Lambda và Amazon SNS để giúp người dùng nhận thông báo cập nhật trạng thái.

AWS cho mọi ứng dụng

AWS Lambda, một dịch vụ điện toán phi máy chủ, thực thi mã của bạn để đáp ứng các sự kiện, xử lý tài nguyên điện toán cho bạn. Khám phá cách tập hợp các khả năng và dịch vụ cơ sở hạ tầng toàn diện của AWS cho phép phát triển các ứng dụng hiện đại một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí như thế nào. 

Tìm hiểu thêm

Trường hợp sử dụng

Đáp ứng nhu cầu tiêu tốn nhiều tài nguyên và không thể đoán trước bằng cách sử dụng AWS Lambda để ngay lập tức tăng quy mô theo phiên bản lên hơn 18.000 vCPU. Xây dựng quy trình làm việc xử lý nhanh chóng và dễ dàng với bộ các dịch vụ phi máy chủ khác và trình kích hoạt sự kiện.
Kết hợp AWS Lambda với các dịch vụ AWS khác để tạo những trải nghiệm trực tuyến bảo mật, ổn định và có thể thay đổi quy mô.
Xử lý trước dữ liệu trước khi cấp dữ liệu vào mô hình máy học (ML) của bạn. Với quyền truy cập Amazon Elastic File System (EFS), AWS Lambda xử lý quá trình quản lý và cung cấp cơ sở hạ tầng để đơn giản hóa việc thay đổi quy mô.
Xây dựng các hàm theo định hướng sự kiện để các thiết bị tách biệt dễ dàng giao tiếp với nhau. Giảm chi phí bằng cách chạy các ứng dụng trong thời gian nhu cầu đạt mức tối đa mà không gặp sự cố hoặc cung cấp tài nguyên quá mức.

Khám phá thêm về AWS