Dịch vụ truyền được quản lý của Amazon dành cho Apache Kafka

Truyền trực tiếp dữ liệu một cách bảo mật với dịch vụ Apache Kafka được quản lý hoàn toàn, có độ sẵn sàng cao

Loại bỏ phí tổn hoạt động, bao gồm việc cung cấp, cấu hình và duy trì các cụm Apache Kafka và Kafka Connect có độ sẵn sàng cao.

Sử dụng các ứng dụng và công cụ được xây dựng sẵn cho Apache Kafka (không cần thay đổi mã) và tự động phân bổ công suất của cụm theo tỷ lệ.

Sử dụng các tính năng tích hợp gốc của AWS để dễ dàng triển khai các ứng dụng bảo mật, đảm bảo tuân thủ và sẵn sàng được đưa vào sản xuất.

Sử dụng Amazon MSK để duy trì chi phí thấp. Với khả năng định giá theo mức sử dụng, dịch vụ này chỉ có mức phí bằng 1/13 so với các nhà cung cấp khác sử dụng các tính năng như lưu trữ phân cấp và phiên bản Graviton.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ truyền được quản lý của Amazon dành cho Apache Kafka (Amazon MSK) giúp bạn dễ dàng thu nạp và xử lý dữ liệu truyền trực tiếp theo thời gian thực bằng Apache Kafka được quản lý toàn phần.
Biểu đồ Msk HIW

Trường hợp sử dụng

Thu nạp và xử lý nhật ký cũng như các luồng sự kiện

Ghi lại các sự kiện bằng MSK, sau đó, biểu diễn logic xử lý luồng trong những sổ ghi chép Apache Zeppelin để khai thác thông tin chi tiết từ các luồng dữ liệu chỉ trong vài mili giây.

Chạy các trạng thái tập trung hoặc bus sự kiện

Sử dụng Amazon MSK và cấu trúc nhật ký của Apache Kafka để tạo các bus dữ liệu thời gian thực, tập trung và có thể truy cập riêng tư.

Hỗ trợ các hệ thống hướng sự kiện của bạn

Thu nạp và phản hồi lại những thay đổi kỹ thuật số diễn ra xuyên suốt ứng dụng cũng như cơ sở hạ tầng kinh doanh của bạn theo thời gian thực.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon MSK

Đăng ký AWS rồi tải xuống thư viện và công cụ.

Khám phá các tính năng của Amazon MSK »

Xem lại hướng dẫn từng bước

Tìm hiểu cách thiết lập cụm Apache Kafka của bạn trên Amazon MSK.

Xem hướng dẫn »

Chạy cụm máy chủ Apache Kafka của bạn

Bắt đầu chạy cụm máy chủ Apache Kafka của bạn trên Amazon MSK.

Đăng nhập vào bảng điều khiển Amazon MSK »

Khám phá thêm về AWS