Đối tác Amazon RDS

Được xác thực tuân thủ các biện pháp thực hiện tốt nhất với Amazon RDS

Đối tác Amazon RDS sẽ trợ giúp bạn ở các mặt giám sát cơ sở dữ liệu, bảo mật và hiệu suất với các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS, bao gồm: Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle và SQL Server. Đối tác phân phối Amazon RDS giúp bạn thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu tương quan trên đám mây. Các sản phẩm của Đối tác sẵn sàng với Amazon RDS đã được xác thực khả năng cung cấp công cụ triển khai cho Amazon RDS, bao gồm các mặt di chuyển, hiệu suất, quản trị và giám sát, hoặc hỗ trợ việc sử dụng nền tảng Amazon RDS cho các ứng dụng được triển khai trong tài khoản của khách hàng hoặc được cung cấp khi SaaS được triển khai trong Tài khoản của Đối tác AWS.

Chương trình Phân phối dịch vụ AWS và Sẵn sàng với dịch vụ AWS cho phép khách hàng AWS xác định các Đối tác AWS có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về những dịch vụ AWS cụ thể cũng như các giải pháp phần mềm. Các đối tác này đã vượt qua quá trình xác thực kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo họ đang tuân thủ những phương pháp tốt nhất dành cho Amazon RDS, cũng như khả năng chứng minh thành công của khách hàng.

Mạng lưới đối tác AWS

Kết nối với Đối tác Amazon RDS

Thúc đẩy sự đổi mới, đạt các mục tiêu kinh doanh và tận dụng tối đa các dịch vụ AWS của bạn bằng cách hợp tác với các Đối tác AWS sở hữu kỹ năng đã được kiểm chứng.

Logo Năng lực năng lượng của đối tác AWS

Tài nguyên khác

Tìm hiểu thêm giải pháp và tài nguyên từ Đối tác Amazon RDS.

Bước tiếp theo

Tìm đối tác AWS »

Kết nối với các Đối tác chuyên môn của AWS với kiến thức chuyên môn toàn cầu về Công cụ tìm kiếm giải pháp đối tác.

Tham gia Mạng lưới đối tác AWS »

Tăng cường năng lực cho tổ chức của bạn bằng những hỗ trợ và tài nguyên về kinh doanh, kỹ thuật, tiếp thị, tài trợ để giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán hàng với AWS.