Đối tác Amazon RDS

Được xác thực tuân thủ các biện pháp thực hiện tốt nhất với Amazon RDS

Đối tác Amazon RDS sẽ trợ giúp bạn ở các mặt giám sát cơ sở dữ liệu, bảo mật và hiệu suất với các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS, bao gồm: Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle và SQL Server. Đối tác phân phối Amazon RDS giúp bạn thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu tương quan trên đám mây. Các sản phẩm của Đối tác sẵn sàng với Amazon RDS đã được xác thực khả năng cung cấp công cụ triển khai cho Amazon RDS, bao gồm các mặt di chuyển, hiệu suất, quản trị và giám sát, hoặc hỗ trợ việc sử dụng nền tảng Amazon RDS cho các ứng dụng được triển khai trong tài khoản của khách hàng hoặc được cung cấp khi SaaS được triển khai trong Tài khoản đối tác AWS.

Tìm Đối tác Amazon RDS »

Tìm hiểu thêm về các lợi ích khi hợp tác với Đối tác Amazon RDS »

Mạng lưới đối tác AWS

Chương trình xác thực Dịch vụ AWS nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp bạn

Chương trình phân phối dịch vụ AWS

Thông qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS, khách hàng AWS có thể xác định các Đối tác tư vấn trong Mạng lưới đối tác AWS (APN) có kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về các dịch vụ AWS cụ thể. Các Đối tác AWS này tuân thủ những biện pháp thực hiện tốt nhất dành cho dịch vụ AWS và có được thành công rõ ràng trong việc phân phối dịch vụ AWS cho khách hàng.

Chương trình sẵn sàng với dịch vụ AWS

Thông qua Chương trình sẵn sàng với dịch vụ AWS, khách hàng AWS có thể tìm các sản phẩm của Đối tác công nghệ trong Mạng lưới đối tác AWS (APN) có tích hợp các dịch vụ AWS cụ thể. Các Đối tác AWS này có được kinh nghiệm và sự thành công trong việc trợ giúp khách hàng AWS đánh giá và sử dụng công nghệ của họ một cách hiệu quả, trên quy mô lớn và với mức độ phức tạp khác nhau.

Tìm sản phẩm của Đối tác AWS

Các Đối tác AWS được xác thực qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS và Chương trình sẵn sàng với Dịch vụ AWS đã phát triển các sản phẩm trong danh sách bên dưới để giúp bạn áp dụng và triển khai các dịch vụ của chúng tôi trên quy mô lớn. Các sản phẩm này của Đối tác AWS đã chứng tỏ được hiệu quả kỹ thuật và đem đến thành công cho khách hàng.

Lọc theo:
Bỏ chọn mọi bộ lọc
Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
1
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.

Nghiên cứu điển hình về Đối tác Amazon RDS

Tìm hiểu cách thức khách hàng có được sự thành công trong việc phát triển các ứng dụng trên Amazon RDS với sự trợ giúp của Đối tác AWS. 

Smartsheet
 
Tìm hiểu cách thức Smartsheet đã giúp Roche Diagnostics quản lý quá trình phân tích dữ liệu và phân phối xét nghiệm COVID-19.

Đọc thêm »

BIT Software
 
Tìm hiểu cách thức BIT Software đã giúp JIDVEI tích hợp các quy trình kinh doanh bằng giải pháp SocrateERP.

Đọc thêm »

Tài nguyên khác

Tăng tốc hành trình đám mây của bạn với các Đối tác AWS đã xác thực

Khám phá các lợi ích dành cho khách hàng khi hợp tác với Đối tác Amazon RDS.

Đọc tập sách quảng cáo »

Bước tiếp theo

Tìm đối tác AWS »

Liên hệ trực tiếp với Đối tác bằng biểu mẫu của chúng tôi để bắt đầu hành trình đám mây của bạn.
 

Liên hệ Bộ phận kinh doanh đối tác AWS »

Liên hệ Bộ phận kinh doanh đối tác AWS để được trợ giúp tìm kiếm và liên hệ Đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
 

Tìm hiểu thêm về APN »

Tìm hiểu thêm về Mạng lưới đối tác AWS có trình độ chuyên môn chuyên sâu cũng như các Đối tác về dịch vụ, sản phẩm và giải pháp hiện có.

Trở thành đối tác AWS »

Chương trình APN hỗ trợ những mô hình kinh doanh độc đáo của các thành viên APN bằng cách giúp họ thêm nổi bật và cung cấp biện pháp hỗ trợ bổ sung.