Báo cáo email đáng ngờ

Nếu bạn nhận được một email tự nhận là từ Amazon có vẻ đáng ngờ, đó có thể là một email lừa đảo. Một email lừa đảo dường như là từ một nguồn có uy tín, nhưng thực tế nó được gửi từ một bên ngoài cố gắng truy cập thông tin cá nhân của bạn bằng cách cho bạn mở một tệp đính kèm có chứa phần mềm độc hại hoặc nhấp vào liên kết chuyển hướng đến một trang web nguy hiểm tiềm ẩn.

Một số email lừa đảo thậm chí có thể chứa một liên kết đến một trang web trông giống như Amazon.com, nhưng không phải là một trang web hợp pháp. Trang web có thể yêu cầu tên người dùng và mật khẩu Amazon của bạn hoặc thử cài đặt phần mềm không mong muốn trên máy tính của bạn. Nếu bạn nhận được một tin nhắn như thế này, bạn nên xóa nó mà không cần mở bất kỳ tệp đính kèm hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào.

Nếu bạn muốn báo cáo một email đáng ngờ tự nhận là từ Amazon mà bạn tin là giả mạo, bạn có thể gửi báo cáo. Bạn cũng có thể chuyển tiếp email lừa đảo và các email giả mạo đáng ngờ khác trực tiếp đến stop-spoofing@amazon.com.

Vui lòng liên hệ với đại diện kinh doanh AWS
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn muốn khám phá vai trò bảo mật?
Đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật thông tin về Bảo mật AWS?
Theo dõi chúng tôi trên Twitter »