AWS Verified là loạt video giới thiệu về những cuộc trò chuyện với các chuyên gia bảo mật hàng đầu trên toàn cầu, trong đó tập trung trao đổi về các chủ đề bảo mật quan trọng cũng như những trải nghiệm phong phú của họ. Giám đốc bảo mật thông tin (CISO) Steve Schmidt của AWS cùng các chuyên gia bảo mật hàng đầu từ nhiều ngành khác nhau sẽ thảo luận về hàng loạt những chủ đề đa dạng. Các chủ đề bao gồm những mẹo để kiến tạo một chương trình bảo mật hiệu quả từ giai đoạn khởi đầu, phương thức kiến tạo văn hóa bảo mật, các xu hướng bảo mật mới nổi, v.v.

Video

Quan điểm của Netflix về bảo mật mạng | AWS Verified

Giám đốc bảo mật thông tin (CISO) Steve Schmidt của AWS sẽ cùng Jason Chan, Netflix thảo luận về mô hình zero trust, kiến tạo văn hóa bảo mật và phương thức tiếp cận bảo mật của Netflix trong đại dịch. 

Đi sâu vào bảo mật cùng Giám đốc bảo mật mạng toàn cầu của Vodafone, Emma Smith | AWS Verified
Quan điểm của Lockheed Martin về khả năng phục hồi không gian mạng, chuyển dịch lên đám mây và mô hình zero trust | AWS Verified
Quan điểm của Autodesk về hiện đại hóa bảo mật, bảo vệ dữ liệu và sự tin cậy | AWS Verified
Quan điểm của Comcast về bảo mật mạng, mô hình zero trust và sự đa dạng trong lĩnh vực công nghệ | AWS Verified
Trò chuyện cùng Đồng giám đốc Trung tâm Belfer, Eric Rosenbach trực thuộc Đại học Harvard | AWS Verified

Thêm thông tin từ các chuyên gia bảo mật hàng đầu của AWS

AWS re:Inforce 2019 - Bài thuyết trình của Steve Schmidt

AWS re:Invent 2019: Phiên dành cho lãnh đạo bảo mật của AWS

Kiến thức cơ bản về bảo mật đám mây AWS

Kiến tạo chiến lược bảo mật của bạn

Creating a Culture of Security
Sách điện tử
Creating a Culture of Security
Các tiêu chuẩn và phương pháp có thể giúp thiết lập nhận thức về rủi ro
Cultivating Security Leadership
Sách điện tử
Cultivating Security Leadership
Không chỉ đơn thuần là các hệ thống cũng như công cụ và đầu tư vào đội ngũ nhân lực của bạn
Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu
Nội dung chủ đạo về bảo mật của AWS Well-Architected
Các phương pháp tốt nhất để giúp công ty bạn thiết kế các khối lượng công việc bảo mật trên AWS
Vui lòng liên hệ với đại diện kinh doanh AWS
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn muốn khám phá vai trò bảo mật?
Đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật thông tin về Bảo mật AWS?
Theo dõi chúng tôi trên Twitter »