AWS Shield tiêu chuẩn cung cấp giải pháp bảo vệ cho mọi khách hàng AWS khỏi những vụ tấn công DDoS mạng và tầng chuyển tải phổ biến, thường hay diễn ra nhắm vào trang web hoặc ứng dụng của bạn mà không phải trả thêm phí.

AWS Shield Advanced là dịch vụ trả phí cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ cho những ứng dụng truy cập được từ Internet và chạy trên Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator và Amazon Route 53. AWS Shield Advanced dành cho mọi khách hàng, tuy nhiên, để liên hệ với Đội ngũ phản hồi AWS Shield, khách hàng sẽ cần đạt cấp Enterprise Support hoặc Business Support của dịch vụ AWS Premium Support. Sản phẩm này yêu cầu cam kết đăng ký sử dụng 1 năm và thu phí hàng tháng, cùng với phí sử dụng được tính theo dữ liệu truyền ra từ Amazon CloudFront, Elastic Load Balancing (ELB), Amazon Elastic Compute (EC2) và AWS Global Accelerator.

Các khoản phí AWS Shield nâng cao không bao gồm các khoản phí tiêu chuẩn cho Cân bằng tải linh hoạt (ELB), Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Đám mây điện toán linh hoạt (EC2), và Trình tăng tốc toàn cầu của AWS.

Chi tiết về giá cả

Ghi chú: 

  1. Phí này áp dụng cho tổ chức đăng ký AWS Shield nâng cao. Nếu tổ chức của bạn có nhiều tài khoản AWS, bạn sẽ trả phí hàng tháng một lần nếu tổ chức của bạn sở hữu tất cả các tài khoản AWS và các tài nguyên trong các tài khoản đó, ngoại trừ trường hợp Kênh đại lý AWS sẽ trả phí hàng tháng cho từng tài khoản thành viên. Đại lý bán lại kênh AWS bán lại AWS Shield nâng cao cho khách hàng với hơn một tài khoản thành viên có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về hóa đơn, và AWS giữ quyền thay đổi mức phí hàng tháng đối với AWS Shield nâng cao liên quan đến các đại lý bán lại kênh AWS.
  2. Ngoài các khoản phí tiêu chuẩn cho Cân bằng tải linh hoạt (ELB), Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Trình tăng tốc toàn cầu của AWS và Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon.
  3. Gói đăng ký Shield nâng cao bao gồm mức sử dụng AWS WAF nhất định cho các tài nguyên được Shield bảo vệ mà không mất thêm chi phí. Điều này bao gồm phí hàng tháng cho Web ACL và Quy tắc cũng như phí yêu cầu đối với các Web ACL có giới hạn mặc định. Tất cả các tính năng WAF khác như Giảm thiểu mối đe dọa thông minh (ví dụ: Kiểm soát bot và gian lận) hoặc phí yêu cầu đối với Web ACL có WCU lớn hơn mức mặc định vẫn sẽ phát sinh phí WAF. Xem Định giá AWS WAF để biết thêm chi tiết.

    Để được miễn phí WAF, khách hàng phải đăng ký Shield nâng cao cho tất cả các tài khoản liên quan. Tiếp theo, khách hàng phải bật tính năng bảo vệ của Shield nâng cao trên mỗi tài nguyên trong các tài khoản mà WAF sẽ được sử dụng. Shield nâng cao cung cấp tính năng bảo vệ ứng dụng (L7) cho các bản phân phối CloudFront (CF) và Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB). Bất kỳ tài nguyên L7 nào (ví dụ: Cổng API) không được bảo vệ bởi Shield nâng cao, nhưng vẫn sử dụng WAF, sẽ được tính phí theo phí sử dụng WAF.

Phí sử dụng dữ liệu truyền ra của AWS Shield nâng cao (mỗi GB)

Ghi chú:

  1. Nếu bạn đã triển khai Amazon CloudFront trước ELB, bạn chỉ cần kích hoạt bảo vệ cho Amazon CloudFront.
  2. AWS Shield nâng cao chỉ được cung cấp để bảo vệ các tài nguyên AWS đủ điều kiện được sở hữu và quản lý bởi người sở hữu Tài khoản AWS đang đăng ký dịch vụ.
  3. Đăng ký AWS Shield nâng cao được tự động gia hạn hàng năm. Bạn sẽ được thông báo ít nhất 30 ngày trước ngày gia hạn của chu kỳ gia hạn hàng năm sắp tới của mình. Vào bất cứ lúc nào trong khoảng 30 ngày và 5 ngày trước ngày gia hạn của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm hỗ trợ AWS để hủy gia hạn đăng ký sắp tới. Nếu bạn chọn hủy đăng ký trước ngày gia hạn, bạn đồng ý trả mọi phí đăng ký đến và bao gồm ngày hiệu lực của việc chấm dứt đăng ký. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể hỏi thông tin phản hồi để cải tiến sản phẩm trước khi xử lý yêu cầu hủy đăng ký của bạn.
  4. Các khoản phí liên quan đến các quy tắc được quản lý (kể cả các quy tắc được quản lý của Chợ điện tử AWS) sẽ không được miễn cho khách hàng của AWS Shield nâng cao. 

*Mọi lợi ích của AWS Shield nâng cao, bao gồm bảo vệ chi phí DDoS, tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ cam kết đăng ký 1 năm.


Ví dụ về giá

Ví dụ 1: AWS Shield Standard

AWS Shield Standard được tự động kích hoạt khi bạn dùng các dịch vụ AWS như Elastic Load Balancing (ELB), Application Load Balancer, Amazon CloudFront và Amazon Route 53. Bạn chỉ phải trả phí tiêu chuẩn được mô tả tại các trang về mức phí cho các dịch vụ AWS này.

Ví dụ 2: AWS Shield Standard với AWS WAF

Giả dụ bạn kích hoạt bảo vệ AWS WAF cùng với AWS Shield Standard.

Trong trường hợp này, bạn trả phí AWS WAF tiêu chuẩn như mô tả trong trang Giá của AWS WAF.

Ví dụ 3: AWS Shield Advanced cho Application Load Balancer

Giả sử bạn có Application Load Balancer với mức sử dụng Dữ liệu truyền ra theo khu vực là 1.000 GB mỗi tháng. Bạn đăng ký AWS Shield Advanced cho tài khoản AWS và kích hoạt bảo vệ cho Application Load Balancer của mình.

Trong trường hợp này, vào cuối tháng, bạn sẽ trả phí AWS Shield Advanced hàng tháng là 3.000 USD. Ngoài phí hàng tháng bạn sẽ trả 50 USD cho 1.000 GB Dữ liệu truyền ra theo khu vực ở mức 0,050 USD mỗi GB (theo mức phí sử dụng Dữ liệu truyền ra của AWS Shield). Tổng phí AWS Shield của bạn cho tháng đó sẽ là 3.000 USD + 50 USD = 3.050 USD.

Ngoài ra, bạn sẽ trả phí Application Load Balancer tiêu chuẩn như mô tả trong trang Định giá Application Load Balancer.

Ví dụ 4: AWS Shield Advanced cho Amazon CloudFront

Hãy giả sử bạn triển khai một Bản phân phối Amazon CloudFront trước Application Load Balancer từ Ví dụ 3. Sau đó bạn kích hoạt bảo vệ AWS Shield Advanced cho Bản phân phối Amazon CloudFront, và bỏ nó khỏi Application Load Balancer của bạn. (Nếu bạn đã triển khai Amazon CloudFront trước Application Load Balancer, bạn chỉ cần kích hoạt bảo vệ cho Amazon CloudFront.)

Trong trường hợp này, vào cuối tháng, bạn sẽ trả phí AWS Shield Advanced hàng tháng là 3.000 USD. Ngoài phí hàng tháng, bạn sẽ trả phí theo mức sử dụng AWS Shield Advanced là 25 USD cho 1.000 GB Dữ liệu truyền ra theo khu vực ở mức 0,025 USD mỗi GB. Tổng phí AWS Shield của bạn cho tháng đó sẽ là 3.000 USD + 25 USD = 3.025 USD.

Ngoài ra, bạn sẽ trả phí Application Load Balancer tiêu chuẩn và phí Amazon CloudFront như mô tả trong các trang Định giá Application Load BalancerĐịnh giá Amazon CloudFront.

Ví dụ 5: AWS Shield Advanced cho Amazon CloudFront với AWS WAF

Giả sử bạn kích hoạt AWS WAF trên Bản phân phối Amazon CloudFront từ Ví dụ 4. Do Bản phân phối Amazon CloudFront đã được bảo vệ bằng AWS Shield Advanced, nên không cần trả thêm phí cho AWS WAF web ACL, phí quy tắc hoặc yêu cầu. Tổng phí AWS Shield của bạn cho tháng đó vẫn là 3.025 USD.

 

Ngoài ra, bạn sẽ trả phí Application Load Balancer tiêu chuẩn và phí Amazon CloudFront như mô tả trong các trang Giá của Cân bằng tải ứng dụngGiá của Amazon CloudFront.

Ví dụ 6: AWS Shield Advanced với AWS WAF trên tài nguyên không được bảo vệ

Hãy giả sử bạn bỏ kích hoạt bảo vệ AWS Shield Advanced trên bản phân phối Amazon CloudFront ở Ví dụ 5 nhưng vẫn đang triển khai biện pháp bảo vệ của AWS WAF.

Trong trường hợp này, vào cuối tháng, bạn sẽ trả phí AWS Shield Advanced hàng tháng là 3.000 USD và không phải trả Phí sử dụng dữ liệu truyền ra của AWS Shield Advanced.

Tuy nhiên, bạn sẽ trả phí AWS WAF tiêu chuẩn như mô tả trong trang Giá của AWS WAF.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Cam kết chất lượng dịch vụ AWS Shield Advanced

Vào trang Cam kết chất lượng dịch vụ
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Shield
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi