AWS AppSync

Tăng tốc phát triển ứng dụng với API GraphQL và Pub/Sub phi máy chủ

250.000 yêu cầu API miễn phí

mỗi tháng trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Truy cập dữ liệu từ một/nhiều nguồn hoặc vi dịch vụ với chỉ một yêu cầu mạng.

Tạo trải nghiệm theo thời gian thực hấp dẫn bằng cách phát hành dữ liệu từ bất kỳ nguồn sự kiện nào cho các máy khách đã đăng ký thông qua WebSockets phi máy chủ.

Cập nhật và tương tác với dữ liệu — ngay cả khi ngoại tuyến — với tính năng lập phiên bản, giải quyết xung đột và đồng bộ hoá dữ liệu ngoại tuyến.

Bạn chỉ cần thanh toán cho những yêu cầu đến API và cho mọi tin nhắn theo thời gian thực gửi đến máy khách được kết nối.

Cách thức hoạt động

AWS AppSync tạo ra API GraphQL và Pub/Sub phi máy chủ giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng thông qua một điểm cuối duy nhất để truy vấn, cập nhật hoặc xuất bản dữ liệu một cách an toàn. 

  • API GraphQL
  • Các API GraphQL được xây dựng bằng AWS AppSync cung cấp khả năng truy vấn nhiều cơ sở dữ liệu, vi dịch vụ và các API từ một điểm cuối GraphQL đơn lẻ cho các nhà phát triển frontend. 

    Sơ đồ thể hiện cách AWS AppSync giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng với API GraphQL
  • API Pub/Sub
  • Các API Pub/Sub được xây dựng bằng AWS AppSync cung cấp cho các nhà phát triển frontend khả năng đăng tải các bản cập nhật dữ liệu theo thời gian thực cho máy khách có API đã đăng ký thông qua kết nối WebSocket phi máy chủ.
    Sơ đồ thể hiện cách API Pub/Sub của AWS AppSync xử lý dữ liệu cùng với WebSocket phi máy chủ.
Giới thiệu về AWS AppSync (01:23)
API GraphQL và Pub/Sub phi máy chủ
AWS AppSync cho phép ứng dụng của bạn truy cập đúng vào dữ liệu cần thiết. Tạo một API linh hoạt để truy cập, thao tác và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu một cách an toàn. Chỉ thanh toán cho những yêu cầu tới API của bạn và cho mọi tin nhắn theo thời gian thực gửi đến máy khách được kết nối.

Trường hợp sử dụng

Truy xuất hoặc sửa đổi dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu

Tương tác với nhiều nguồn dữ liệu (SQL, NoSQL, dữ liệu tìm kiếm, điểm cuối REST và các vi dịch vụ) với chỉ một lệnh gọi mạng.

Khám phá tương tác với nhiều nguồn dữ liệu »

Đồng bộ hóa dữ liệu nếu máy khách bị gián đoạn

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng web và di động với đám mây bằng AWS AppSync và Kho chứa dữ liệu AWS Amplify.

Tìm hiểu thêm về đồng bộ hóa dữ liệu ngoại tuyến »

Xây dựng các ứng dụng cộng tác và trò chuyện theo thời gian thực

Truyền phát dữ liệu từ backend tới và giữa tất cả máy khách đã kết nối, đồng thời xây dựng các ứng dụng trò chuyện trên nền tảng web hoặc di động.

Tìm hiểu thêm về kiến trúc theo thời gian thực »

Quản lý dữ liệu IoT

Truy cập vào dữ liệu thiết bị được gửi tới các dịch vụ AWS IoT để xây dựng bảng điều khiển theo thời gian thực trong ứng dụng di động hoặc web.

Khám phá giám sát dữ liệu IoT theo thời gian thực »

Cách bắt đầu

Khám phá các tính năng của AWS AppSync

Khám phá các tính năng để truy cập dữ liệu hợp nhất, các trải nghiệm trong thời gian thực và các hoạt động được hợp lý hóa.

Bắt đầu miễn phí với AWS AppSync

Nhận 250.000 yêu cầu API miễn phí mỗi tháng trong vòng 12 tháng.

Liên hệ với chuyên gia

Nhận hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của bạn, từ công ty khởi nghiệp cho đến doanh nghiệp.


Khám phá thêm về AWS