Amazon DataZone dành cho giám đốc dữ liệu

Giới thiệu về Amazon DataZone

Giám đốc dữ liệu sử dụng Amazon DataZone để giúp người dùng doanh nghiệp, đội ngũ quản trị dữ liệu trung tâm và nhân viên CNTT của họ tham gia vào quá trình quản trị dữ liệu. Amazon DataZone có thể đơn giản hóa các tương tác giữa thành viên đội ngũ và các công cụ.

Trường hợp sử dụng

Phá bỏ các lô cốt dữ liệu

Đội ngũ kinh doanh cần khả năng hiển thị cao để sử dụng hiệu quả dữ liệu trong toàn doanh nghiệp nhằm cải thiện quy trình kinh doanh. Vì bạn có hàng petabyte dữ liệu trải khắp các bộ phận, dịch vụ, cơ sở dữ liệu tại chỗ và các nguồn của bên thứ ba (như giải pháp đối tác và tập dữ liệu công khai), khả năng hiển thị tất cả dữ liệu đó có thể không dễ dàng. Trước khi bạn có thể khai phá toàn bộ giá trị của dữ liệu này, quản trị viên và người quản lý dữ liệu phải cung cấp các dữ liệu này. Tuy nhiên, bạn phải duy trì quyền kiểm soát và đảm bảo rằng chỉ người phù hợp mới được truy cập dữ liệu đó trong đúng bối cảnh. Với Amazon DataZone, bạn có thể hỗ trợ các đội ngũ riêng biệt này xây dựng miền và danh mục dữ liệu kinh doanh của họ. Tuyển chọn dữ liệu của bạn cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tích hợp sẵn để giúp làm phong phú phép phân loại trong danh mục dữ liệu kinh doanh của bạn, điều này có thể làm cho dữ liệu dễ khám phá và dễ hiểu hơn.

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Nhân viên trong toàn công ty của bạn (đối tượng dùng dữ liệu) muốn khám phá và phân tích thông tin từ đối tượng tạo dữ liệu để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, bạn cũng phải kiểm soát quyền truy cập này để giúp đảm bảo rằng dữ liệu vẫn được bảo mật. Nghịch lý này khiến việc triển khai các chính sách quản trị dữ liệu có cân nhắc đến các dữ liệu, bộ phận và trường hợp sử dụng khác nhau trở nên khó khăn. Với Amazon DataZone, đối tượng dùng dữ liệu tìm thông tin mà họ cần và yêu cầu quyền truy cập từ chủ sở hữu. Sau đó, Amazon DataZone có thể tải dữ liệu một cách liền mạch vào các dịch vụ phân tích. Từ đó, những người ra quyết định có thể kịp thời nhận được thông tin mà họ cần để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mới nhất.

Nâng tầm khả năng khám phá và diễn giải dữ liệu

Đối tượng dùng dữ liệu cần bản mô tả chi tiết về bối cảnh kinh doanh và tài liệu về cách sử dụng được khuyến nghị để nhanh chóng và dễ dàng xác định dữ liệu liên quan cho các trường hợp sử dụng của họ. Với siêu dữ liệu do AI tạo ra, họ có thể tìm thấy nhiều tập dữ liệu có giá trị hơn liên quan đến trường hợp sử dụng của họ và tiết kiệm thời gian trao đổi qua lại với đối tượng tạo dữ liệu. Nhờ có siêu dữ liệu phong phú này, đối tượng dùng dữ liệu có thể hiểu dữ liệu và mức độ liên quan của dữ liệu đối với trường hợp sử dụng của họ và tránh dùng dữ liệu vào sai mục đích.

Video

AWS Re:Invent 2023 – Bảng điều khiển khách hàng quản trị dữ liệu hiện đại (53:46)
AWS Re:Invent 2023 – Các phương pháp tốt nhất cho phân tích và AI tạo sinh trên AWS (50:13)
AWS Re:Invent 2023 – Xây dựng chiến lược dữ liệu toàn diện cho phân tích và AI tạo sinh thông qua Fannie Mae (56:21)

Câu hỏi thường gặp

Amazon DataZone thiết lập sự cân bằng giữa đội ngũ kinh doanh và đội ngũ cơ sở hạ tầng như thế nào?

Amazon DataZone tạo ra một bánh đà tăng cường sử dụng dữ liệu được thúc đẩu bởi đối tượng tạo dữ liệu (kỹ sư dữ liệu và nhà khoa học dữ liệu). Đối tượng tạo dữ liệu chia sẻ dữ liệu một cách bảo mật, kèm theo bối cảnh của dữ liệu, với những người khác trong tổ chức. Đối tượng dùng dữ liệu (nhà phân tích) sau đó tìm câu trả lời cho các câu hỏi kinh doanh từ dữ liệu và chia sẻ với những người khác trong tổ chức. Quy trình làm việc này giúp khách hàng tạo quyền sở hữu dữ liệu phi tập trung và mô hình quản trị liên kết cho quy trình tạo dữ liệu và dùng dữ liệu, cho phép các đối tượng tạo dữ liệu gửi, sở hữu và quản trị tài sản dữ liệu của họ. Đối tượng dùng dữ liệu sau đó có thể truy cập dữ liệu mà họ quan tâm sau khi hoàn thành quy trình phê duyệt với chủ sở hữu dữ liệu. Điều này giúp các đội ngũ có thể tự phục vụ, loại bỏ nguy cơ bị cản trở bởi bất kỳ đội ngũ cụ thể nào.