Bắt đầu với Amazon DataZone

Các bước để bắt đầu sử dụng Amazon DataZone

Sử dụng Amazon DataZone để khám phá và chia sẻ dữ liệu trên quy mô lớn cả bên ngoài tổ chức bằng các biện pháp kiểm soát quản trị và truy cập. Amazon DataZone giúp mọi người trong tổ chức của bạn đều có thể truy cập dữ liệu.
1

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Bạn cần tài khoản AWS để có thể sử dụng dịch vụ Amazon DataZone. Bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản mới, nếu cần, khi đăng ký Amazon DataZone. Khách hàng của AWS sẽ đủ điều kiện tham gia dùng thử miễn phí. Bản dùng thử miễn phí bắt đầu khi bạn tạo miền Amazon DataZone trong tài khoản AWS lần đầu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định giá Amazon DataZone.

Đăng ký

2

Trải nghiệm quy trình làm việc từ đầu đến cuối

Trải nghiệm quy trình làm việc hoàn chỉnh với trường hợp sử dụng mẫu để trải nghiệm hành trình của người tạo dữ liệu và người sử dụng dữ liệu.

Đọc Hướng dẫn bắt đầu

3

Xây dựng trường hợp sử dụng của riêng bạn với Amazon DataZone

Tích hợp với hướng dẫn từng bước và giúp dữ liệu có thể được khám phá trong toàn bộ tổ chức của bạn. Giới thiệu khả năng cộng tác theo nhóm bằng cách sử dụng các dự án trong Amazon DataZone.

Tìm hiểu thêm

Khóa học chuyên sâu quản trị dữ liệu

Tham gia khóa học chuyên sâu này do Kevin Lewis, một chuyên gia ngành quản trị dữ liệu, đứng lớp. Kevin sẽ nhấn mạnh cách xây dựng một chương trình quản trị dữ liệu thành công, đảm bảo nguồn tài trợ liên tục cho dự án, lập kế hoạch cho tương lai, v.v.

Tìm hiểu thêm