Amazon DataZone dành cho hoạt động trong đám mây

Câu hỏi thường gặp

Người dùng trong tổ chức của tôi có thể truy cập vào cổng thông tin Amazon DataZone bằng cách nào?

Khi thiết lập Amazon DataZone ban đầu, quản trị viên của bạn sẽ sử dụng thông tin chứng thực AWS của họ để triển khai miền và có thể cho phép người dùng của tổ chức truy cập vào miền gốc thông qua Trung tâm danh tính AWS IAM dành cho nhà cung cấp danh tính hiện có. Sau đó, người dùng có thể truy cập cổng thông tin Amazon DataZone bằng thông tin chứng thực IAM hoặc SSO, giúp họ truy cập liền mạch vào cổng thông tin bằng cách sử dụng thông tin chứng thực đăng nhập doanh nghiệp quen thuộc của mình. Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, người dùng có thể duyệt danh mục để tìm dữ liệu và bắt đầu hành trình phân tích của mình.

Amazon DataZone có hỗ trợ dữ liệu trên các tài khoản AWS khác nhau không?

Đối tượng tạo dữ liệu có thể chia sẻ dữ liệu từ các tài khoản khác nhau, có liên kết với miền Amazon DataZone. Đối tượng dùng dữ liệu có thể dùng dữ liệu trong một tài khoản AWS khác với dữ liệu đã gửi hoặc khi miền được tạo.

Liên kết tài khoản hoạt động như thế nào?

Yêu cầu liên kết tài khoản phải được khởi tạo trong tài khoản AWS sở hữu miền Amazon DataZone. Chỉ người dùng quản trị của tài khoản AWS được mời mới có thể chấp nhận các yêu cầu liên kết tài khoản. Amazon DataZone sử dụng AWS Resource Access Manager (AWS RAM) để cho phép liên kết tài khoản.