Phiên bản chuyên dụng là các phiên bản Amazon EC2 chạy trong VPC trên phần cứng dành riêng cho một khách hàng. Các phiên bản Chuyên dụng được cách ly vật lý ở cấp độ phần cứng máy chủ với các phiên bản thuộc các tài khoản AWS khác. Phiên bản Chuyên dụng có thể dùng chung phần cứng với các phiên bản khác trong cùng một tài khoản AWS không phải là phiên bản Chuyên dụng. Trả phí cho phiên bản Chuyên dụng theo nhu cầu, tiết kiệm lên đến 70% khi mua các phiên bản Dự trữ hoặc tiết kiệm lên đến 90% khi mua các phiên bản Spot.

Bạn cũng có thể sử dụng Máy chủ chuyên dụng để khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 trên máy chủ vật lý mà chỉ riêng bạn sử dụng. Máy chủ chuyên dụng tăng cường thêm khả năng giám sát và kiểm soát cách đặt các phiên bản trên máy chủ vật lý và bạn có thể yên tâm sử dụng cùng một máy chủ vật lý theo thời gian. Kết quả là, Máy chủ chuyên dụng cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm gắn liền với máy chủ chẳng hạn như Windows Server và giải quyết các yêu cầu về tuân thủ và quy định của doanh nghiệp. Truy cập trang này để so sánh Phiên bản chuyên dụng và Máy chủ chuyên dụng.

750 giờ sử dụng miễn phí phiên bản Linux và Windows t2.micro

mỗi tháng trong một năm với Bậc miễn phí AWS

Giá cả

Bạn chỉ trả phí theo mức sử dụng mà không cần cam kết lâu dài. Giá của phiên bản Chuyên dụng có hai thành phần: (1) phí sử dụng theo giờ trên mỗi phiên bản và (2) phí chuyên dụng trên mỗi khu vực (lưu ý rằng bạn trả phí này mỗi lần một giờ bất kể bạn đang chạy bao nhiêu Phiên bản chuyên dụng).

Phí Phiên bản chuyên dụng mỗi khu vực

2 USD mỗi giờ – Khoản phí bổ sung được tính mỗi giờ khi có ít nhất một Phiên bản chuyên dụng thuộc bất kỳ loại nào đang chạy ở một khu vực.

Lưu ý: Red Hat đang cập nhật mô hình định giá đám mây của họ cho Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, định giá cho EC2 RHEL sẽ thay đổi thành mô hình định giá dựa trên mỗi giờ chạy vCPU. Tìm hiểu về các mức giá mới trên trang Định giá RHEL trên AWS.

Phiên bản theo nhu cầu chuyên dụng

Các phiên bản Theo nhu cầu cho phép bạn trả phí cho công suất điện toán theo giờ mà không cần cam kết lâu dài.

Giá được tính theo giờ sử dụng phiên bản cho từng loại phiên bản. Số giờ phiên bản đã sử dụng bị lẻ sẽ được làm tròn.

Phiên bản dùng ngay chuyên dụng

Phiên bản dùng ngay cho phép bạn đấu giá phần dung lượng Amazon EC2 không sử dụng và trả phí theo giờ. Phiên bản Spot chuyên dụng có mức giá tương đương với phiên bản Spot tiêu chuẩn. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Phiên bản dùng ngay.

Phiên bản đặt trước chuyên dụng

Phiên bản đặt trước chuyên dụng cho phép bạn đặt trước công suất để chắc chắn về khả năng khởi chạy số lượng phiên bản mà bạn đã đặt trước khi cần tới. Phiên bản Dự trữ chuyên dụng cũng mang đến cho bạn chiết khấu đáng kể (lên đến 75%) so với giá phiên bản Theo yêu cầu. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Phiên bản đặt trước.

  • Tiêu chuẩn
  • Có thể chuyển đổi

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại Phiên bản chuyên dụng EC2 bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực theo tháng sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Lưu ý: Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ cung cấp phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot. Giá phiên bản Theo nhu cầu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ dùng để tham khảo và chỉ áp dụng khi Phiên bản đặt trước hết hạn và không được gia hạn.

Chiết khấu theo số lượng phiên bản Đặt trước

Để biết thông tin về giá và chiết khấu theo khối lượng của phiên bản đặ trước, vui lòng truy cậptrang Phiên bản đặt trước Amazon EC2.

Giá cả chế độ không giới hạn của T3

Đối với các phiên bản T3 ở chế độ không giới hạn, CPU Credit được tính phí như sau:

  • 0.05 USD cho mỗi vCPU-giờ cho Linux, RHEL và SLES và
  • 0.096 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Windows và Windows có SQL Web

Giá CPU Credit giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản, phiên bản Dự trữ và phiên bản Theo yêu cầu và trên tất cả các khu vực.

Xem tài liệu về chế độ Không giới hạn để biết thông tin chi tiết về thời gian tính phí CPU Credit.

Khu vực AWS GovCloud

AWS GovCloud là khu vực AWS được thiết kế để cho phép cơ quan chính phủ và các nhà thầu Hoa Kỳ chuyển các khối lượng công việc có tính nhạy cảm cao lên đám mây bằng cách giải quyết các yêu cầu pháp quy và tuân thủ cụ thể. Để biết giá và thông tin khác về khu vực AWS GovCloud mới, vui lòng truy cập trang web AWS GovCloud.

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng Phiên bản chuyên dụng trong Amazon VPC, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Mở và đăng nhập Bảng điều khiển quản lý AWS.
  2. Tạo một Amazon VPC nếu bạn chưa có trên tab Amazon VPC.
  3. Chọn "Khởi chạy phiên bản".
  4. Chọn "Khởi chạy phiên bản lên Đám mây riêng ảo".
  5. Trong "Yêu cầu trình hướng dẫn phiên bản", sửa hình thức thuê "Mặc định" thành "Chuyên dụng".
  6. Bắt đầu sử dụng phiên bản và yên tâm rằng phiên bản này sẽ không dùng chung phần cứng với các phiên bản mà các khách hàng khác khởi chạy.

Bảng điều khiển quản lý AWS là công cụ đơn giản để khởi động và quản lý các phiên bản của bạn. Nếu muốn tìm thêm chi tiết về cách khởi chạy phiên bản, bạn có thể xem hướng dẫn nhanh cách sử dụng Amazon EC2 với Bảng điều khiển quản lý AWS tại đây.

Điều khoản dịch vụ

Bạn có thể xem toàn bộ Điều khoản dịch vụ AWS tại đây.

Bắt đầu với Amazon EC2
Tìm hiểu cách bắt đầu

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập