Phiên bản Chuyên dụng là các phiên bản Amazon EC2 chạy trong một VPC nằm trên phần cứng dành riêng cho một khách hàng. Các phiên bản Chuyên dụng được cách ly vật lý ở cấp độ phần cứng máy chủ với các phiên bản thuộc các tài khoản AWS khác. Phiên bản Chuyên dụng có thể dùng chung phần cứng với các phiên bản khác trong cùng một tài khoản AWS không phải là phiên bản Chuyên dụng. Trả phí cho phiên bản Chuyên dụng theo nhu cầu, tiết kiệm lên đến 70% khi mua các phiên bản Dự trữ hoặc tiết kiệm lên đến 90% khi mua các phiên bản Spot.

Bạn cũng có thể sử dụng Máy chủ chuyên dụng để khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 trên máy chủ vật lý phục vụ riêng cho mục đích sử dụng của bạn. Máy chủ chuyên dụng tăng cường thêm khả năng giám sát và kiểm soát cách đặt các phiên bản trên máy chủ vật lý và bạn có thể yên tâm sử dụng cùng một máy chủ vật lý theo thời gian. Kết quả là, Máy chủ chuyên dụng cho phép bạn sử dụng các giấy phép phần mềm gắn liền với máy chủ chẳng hạn như Windows Server và giải quyết các yêu cầu về tuân thủ và quy định của doanh nghiệp. Truy cập trang này để so sánh phiên bản Chuyên dụng và Máy chủ chuyên dụng.


Chỉ trả phí theo mức sử dụng mà không cần cam kết lâu dài. Giá của phiên bản Chuyên dụng có hai thành phần: (1) phí sử dụng theo giờ trên mỗi phiên bản và (2) phí chuyên dụng trên mỗi khu vực (lưu ý rằng bạn trả phí này mỗi lần một giờ bất kể bạn đang chạy bao nhiêu phiên bản Chuyên dụng).

  • 2 USD mỗi giờ – Khoản phí bổ sung được tính một lần mỗi giờ, trong đó ít nhất một phiên bản Chuyên dụng thuộc loại bất kỳ đang chạy trong một khu vực.

Chạy Phiên bản Amazon EC2 miễn phí

Dùng thử Amazon EC2 miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Các phiên bản Theo yêu cầu cho phép bạn trả phí cho công suất điện toán theo giờ mà không đòi hỏi cam kết lâu dài.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giá được tính theo giờ phiên bản sử dụng cho từng loại phiên bản. Số giờ phiên bản đã sử dụng bị lẻ sẽ được làm tròn.

Phiên bản Spot cho phép bạn đấu giá phần dung lượng Amazon EC2 không sử dụng và trả phí theo giờ.  Phiên bản Spot chuyên dụng có mức giá tương đương với phiên bản Spot tiêu chuẩn.  Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về phiên bản Spot.

Phiên bản Dự trữ chuyên dụng cung cấp dự trữ công suất, cho phép bạn tự tin về khả năng khởi chạy số lượng phiên bản mà bạn đã dự trữ khi cần tới. Phiên bản Dự trữ chuyên dụng cũng mang đến cho bạn chiết khấu đáng kể (lên đến 75%) so với giá phiên bản Theo yêu cầu. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về phiên bản Dự trữ.

* Giá được tính trên một tháng 30 ngày. 

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Lưu ý: Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ cung cấp phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot. Giá phiên bản Theo yêu cầu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ dùng để tham khảo đồng thời chỉ áp dụng khi phiên bản Dự trữ hết hạn và không được gia hạn thêm. 

Phiên bản Dự trữ chuyên dụng cung cấp dự trữ công suất, cho phép bạn tự tin về khả năng khởi chạy số lượng phiên bản mà bạn đã dự trữ khi cần tới. Phiên bản Dự trữ chuyên dụng cũng mang đến cho bạn chiết khấu đáng kể (lên đến 75%) so với giá phiên bản Theo yêu cầu. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về phiên bản Dự trữ.

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Để biết thông tin về giá và chiết khấu theo khối lượng của phiên bản dự trữ, vui lòng truy cậptrang Phiên bản dự trữ Amazon EC2


Đối với các phiên bản T3 ở chế độ không giới hạn, CPU Credit được tính phí như sau:

  • 0.05 USD cho mỗi vCPU-giờ cho Linux, RHEL và SLES và
  • 0.096 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Windows và Windows có SQL Web

Giá CPU Credit giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản, phiên bản Dự trữ và phiên bản Theo yêu cầu và trên tất cả các khu vực.

Xem tài liệu về chế độ Unlimited để biết thông tin chi tiết về thời gian tính phí CPU Credit.

AWS GovCloud là khu vực AWS được thiết kế để cho phép cơ quan chính phủ và các nhà thầu Hoa Kỳ chuyển các khối lượng công việc nhạy cảm hơn lên đám mây bằng cách giải quyết các yêu cầu pháp quy và tuân thủ cụ thể. Để biết giá và thông tin khác về khu vực AWS GovCloud mới, vui lòng truy cập trang web AWS GovCloud.

Để bắt đầu sử dụng phiên bản Chuyên dụng trong Amazon VPC, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Mở và đăng nhập Bảng điều khiển quản lý AWS
  2. Tạo một Amazon VPC nếu bạn chưa có trên tab Amazon VPC
  3. Chọn "Launch Instance" (Khởi chạy phiên bản)
  4. Chọn "Launch Instances Into Your Virtual Private Cloud" (Khởi chạy phiên bản lên Virtual Private Cloud)
  5. Trong "Request Instances Wizard" (Trình hướng dẫn yêu cầu phiên bản), sửa hình thức thuê "Default" (Mặc định) thành "Dedicated" (Chuyên dụng) 
  6. Bắt đầu sử dụng phiên bản với hiểu biết rằng, phiên bản này sẽ không dùng chung phần cứng với các phiên bản mà các khách hàng khác khởi chạy

Bảng điều khiển quản lý AWS là công cụ đơn giản để khởi động và quản lý các phiên bản của bạn. Nếu muốn tìm thêm chi tiết về cách khởi chạy phiên bản, bạn có thể xem video hướng dẫn nhanh cách sử dụng Amazon EC2 với Bảng điều khiển quản lý AWS tại đây.

Toàn bộ Điều khoản dịch vụ AWS có tại đây.