Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Chạy các khối lượng công việc có dung sai cao với mức giá giảm tới 90%

Tiết kiệm tới 90% so với giá của phiên bản Theo nhu cầu.

Tận dụng quy mô hoạt động khổng lồ của AWS và chạy khối lượng công việc siêu quy mô với mức tiết kiệm chi phí đáng kể.

Khởi chạy, điều chỉnh quy mô và quản lý Phiên bản dùng ngay một cách dễ dàng thông qua các dịch vụ AWS hoặc bên thứ ba được tích hợp.

Xây dựng các giải pháp bền vững bằng cách tận dụng dung lượng EC2 chưa sử dụng.

Phiên bản dùng ngay của Amazon EC2 cho phép bạn tận dụng dung lượng EC2 chưa sử dụng trong đám mây AWS và có sẵn với mức chiết khấu lên đến 90% so với giá Theo nhu cầu. Bạn có thể sử dụng Phiên bản dùng ngay cho nhiều ứng dụng không có trạng trái, có dung sai cao hay linh hoạt, chẳng hạn như dữ liệu lớn, khối lượng công việc có trong bộ chứa, CI/CD, máy chủ web, điện toán hiệu năng cao (HPC) và các khối lượng công việc kiểm thử và
phát triển. 

Tận dụng Phiên bản dùng ngay để xây dựng lịch trình mùa giải đã giúp cho NFL tiết kiệm hơn 20 triệu USD kể từ năm 2014.

Xem Mike North, Phó chủ tịch lập kế hoạch phát sóng của NFL, giải thích lịch trình NFL đã được xây dựng như thế nào với sự trợ giúp của AWS.

Sẵn sàng để bắt đầu tiết kiệm? Đọc về các phương pháp tốt nhất để tối ưu hóa việc sử dụng Phiên bản dùng ngay của bạn.

Lịch đá NFL đã được tạo nên như thế nào?

Cách thức hoạt động

Phương pháp tốt nhất: Kết hợp Phiên bản dùng ngay với các mô hình mua khác, chẳng hạn như Phiên bản theo nhu cầu và Gói tiết kiệm, để tiết kiệm tối đa chi phí. Đồng thời, sử dụng Phiên bản dùng ngay với Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2 để tối ưu hóa chi phí khối lượng công việc kèm theo hiệu năng. Khám phá thêm các phương pháp tốt nhất để sử dụng Phiên bản dùng ngay.

Trường hợp sử dụng

Triển khai bộ chứa

Chạy các khối lượng công việc trong bộ chứa ở mọi quy mô bằng cách sử dụng Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS hoặc cụm Kubernetes tự quản lý trên Phiên bản dùng ngay.

Chạy khối lượng công việc ML và dữ liệu lớn

Theo dõi nhanh dữ liệu lớn và khối lượng công việc máy học bằng cách sử dụng Phiên bản dùng ngay với Amazon EMR, Hadoop, Spark hoặc Amazon SageMaker để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Điều chỉnh quy mô khối lượng công việc HPC

Tăng tốc khối lượng công việc HPC gắn kết lỏng hay song song hoàn hảo, chẳng hạn như giải trình tự bộ gen và giao dịch thuật toán bằng cách sử dụng Phiên bản dùng ngay để chạy khối lượng công việc HPC. 

Xây dựng quy trình CI/CD

Khởi chạy các quy trình CI/CD của bạn trong đám mây AWS một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhờ Phiên bản dùng ngay. Tận dụng việc tích hợp với Jenkins và Spinnaker để tự động điều chỉnh quy mô Nhóm dùng ngay.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu kèm theo hướng dẫn thực hành

Khám phá cách khởi chạy Phiên bản dùng ngay, cách sử dụng các phiên bản trong các tình huống khác nhau, v.v.

Bắt đầu với hướng dẫn »

Tham khảo giá Phiên bản dùng ngay

Đọc về cách thức hoạt động của mô hình định giá không đặt giá thầu của Phiên bản dùng ngay. 

Xem giá Phiên bản dùng ngay »

Mở rộng kiến thức của bạn

Xem tài liệu về Phiên bản dùng ngay và khám phá các biện pháp thực hành tốt nhất.  

Đọc tài liệu »

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Truy cập trang chi tiết sản phẩm
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Spot Amazon EC2
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi