Định giá AWS Fargate

Với AWS Fargate, bạn không phải trả trước bất kỳ khoản chi phí nào và chỉ phải thanh toán cho những tài nguyên mà bạn sử dụng. Bạn thanh toán cho lượng tài nguyên vCPU, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ được các ứng dụng có trong bộ chứa của bạn sử dụng, những ứng dụng này chạy trên Amazon Elastic Container Service (ECS) hoặc Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Mức định giá của AWS Fargate

Giá của AWS Fargate được tính dựa trên lượng tài nguyên vCPU, bộ nhớ, Hệ điều hành, Kiến trúc CPU1 và dung lượng lưu trữ bạn đã sử dụng từ khi tải xuống hình ảnh bộ chứa cho đến khi chấm dứt Tác vụ Amazon ECS hoặc Pod Amazon EKS2, làm tròn tới số giây gần nhất.

1 Hệ điều hành Windows và Kiến trúc CPU ARM hiện chỉ có sẵn cho Amazon ECS.
2 Xem các khu vực có sẵn EKS Fargate tại https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

Định giá chi tiết

Giá được tính dựa trên lượng tài nguyên vCPU, bộ nhớ, Hệ điều hành, Kiến trúc CPU1 và dung lượng lưu trữ cần thiết cho Tác vụ hoặc Pod. Năm chỉ số này có thể được định cấu hình độc lập.

1 Hệ điều hành Windows và Kiến trúc CPU ARM hiện chỉ có sẵn cho Amazon ECS.

  • Linux/X86
  • Linux /ARM
  • Windows/X86

Giá Fargate Spot cho Amazon ECS

Fargate Spot giúp cho khách hàng chạy Tác vụ Amazon ECS* không bị gián đoạn trên dung lượng dự phòng với mức chiết khấu lên đến 70% mức giá Fargate thông thường. Với Fargate Spot, bạn chỉ phải trả mức giá Spot có hiệu lực trong khoảng thời gian chạy Tác vụ Amazon ECS. Mức giá Fargate Spot được thiết lập theo AWS Fargate và được điều chỉnh dần theo các xu hướng dài hạn về cung và cầu đối với dung lượng Fargate Spot. Bảng sau cho biết mức giá Spot hiện tại theo vCPU-giờ và GB-giờ đối với mỗi khu vực.

* Fargate Spot cho Amazon ECS hiện chỉ có sẵn cho Hệ điều hành Linux và Kiến trúc CPU x86.

Định giá mức dung lượng lưu trữ tạm thời Fargate

20 GB dung lượng lưu trữ tạm thời có sẵn cho tất cả các Tác vụ và Pod Fargate theo mặc định—bạn chỉ thanh toán cho dung lượng lưu trữ bổ sung bất kỳ mà bạn cấu hình.

Các cấu hình được hỗ trợ

CPU
Giá trị bộ nhớ
0,25 vCPU 0,5 GB, 1 GB và 2 GB
0,5 vCPU Tối thiểu 1 GB và tối đa 4 GB, tăng dần theo mỗi 1 GB
1 vCPU Tối thiểu 2 GB và tối đa 8 GB, tăng dần theo mỗi 1 GB
2 vCPU Tối thiểu 4 GB và tối đa 16 GB, tăng dần theo mỗi 1 GB
4 vCPU Tối thiểu 8 GB và tối đa 30 GB, tăng dần theo mỗi 1 GB
8 vCPU Tối thiểu 16 GB và tối đa 60 GB, tăng dần theo mỗi 4 GB
16 vCPU Tối thiểu 32 GB và tối đa 120 GB, tăng dần theo mỗi 8 GB

 

Thời lượng

Mức định giá được tính theo giây với thời lượng tối thiểu là 1 phút. Thời lượng được tính từ khi bạn bắt đầu tải xuống hình ảnh bộ chứa (kéo Docker về) cho đến khi chấm dứt tác vụ, làm tròn tới số giây gần nhất.

Đối với các bộ chứa cho Windows, phí được tính theo giây với thời lượng tối thiểu là 5 phút. 

Gói tiết kiệm cho điện toán dành cho Amazon ECS và Amazon EKS

Tận dụng Savings Plans nếu lượng sử dụng Fargate của bạn ổn định. Savings Plans giúp bạn tiết kiệm tới 50% khi sử dụng AWS Fargate nếu bạn cam kết sử dụng một lượng điện toán cụ thể (được tính theo đô la mỗi giờ) trong thời hạn một hoặc ba năm.

Tìm hiểu thêm »

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu bộ chứa của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: nếu bộ chứa của bạn sử dụng Amazon CloudWatch Logs để ghi nhật ký ứng dụng, bạn sẽ bị tính phí cho lượng CloudWatch đã sử dụng.

Để biết thêm thông tin về cách định giá dịch vụ AWS, xem phần định giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Dưới đây là danh sách các liên kết thông tin về giá của một số dịch vụ thường dùng.

Truyền dữ liệu: Bạn sẽ bị tính phí theo mức phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn.

* trên trang này, GB = 1024^3 byte

Ví dụ về định giá

Tất cả các ví dụ dưới đây đều dựa trên giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.